So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Fra hvor til hvor. Alle søkernes studieønsker telles, 1. - 10. prioritet.

Se også /tall/2011/mai/so50/1p


Søkerens fylkeSøkere
2011-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus24312229347010133390758171518150193729963203520510117298468078211884
Aust-Agder1517797410118579953293135951346704742381781080127542091
Buskerud676135183825331134231492237696322747423914075824695215752524885
Finnmark88236159694280886523912858612738425728069574541593
Hedmark460341912315927212241011731258217021714411671813032421931543887
Hordaland506317259524569957834145461616326119851184235937783295147220711463
Møre og Romsdal247481533231020242926229290446195250235124321974743302161115439
Nord-Trøndelag137156437182584212123435020991220892192796314161102642841
Nordland2105112583224883266323247627514113498620071591608253167974535
Oppland39050313248517983001101711959212222820212242513482502131313926
Oslo19142139726680133216411285411273139757972442984438135174868962915583
Rogaland4664982315435940955019940044230205760354195435184515053251408675
Sogn og Fjordane150265917159157655348110236845277103264897181161105502434
Sør-Trøndelag362762074949215656431167556593241053821464562547913493011677596
Telemark256238315111788001706313531716792709173517342417584371393375
Troms15540911651856431461195931821071305659411002867178146623675
Ukjent4617261025318741652465181752029958249524632873
Vest-Agder19575111816206951132451731751543764766632282452435171633718
Vestfold460130496342731162271762364232652358134118778840157423802714847
Østfold68393289244081141289912646143132464162122025247646543528625285
I alt99833756681613988257361309437435480681152456809151405118340296963141511209278546321108605

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 15:53:09
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017