Listen er oppdatert fra NVB-basen
den 8. juli 2020 01:34

Nedlasting: excel, json

Gammel liste: backup 18. des. 2019

Nye fylker f.o.m. 1. jan. 2020: (fylkesnr i parantes)

Viken(30)        = Østfold(01) + Akershus(02) + Buskerud(06)
Innlandet(34)      = Hedmark(04) + Oppland(05)
Vestfold og Telemark(38) = Vestfold(07) + Telemark(08)
Agder(42)        = Aust-Agder(09) + Vest-Agder(10)
Vestland(46)       = Hordaland(12) + Sogn og Fjordane(14)
Troms og Finnmark(54)  = Troms(19) + Finnmark(20)

Nytt fylke f.o.m. 1. jan. 2018:
Trøndelag(50)      = Sør-Trøndelad(16) + Nord-Trøndelag(17)

Fylker som består:
Oslo(03), Rogaland(11), Møre og Romsdal(15), Nordland(18)

Nasjonal vitnemålsbase – Skoleregister

Videregående skoler som har levert vitnemål til NVB

Hvis det er feil her i orgnr, skolenr (vigonr), skolenavn eller annet, bes dette meldt til Samordna opptak (SO) på epost til nvb-drift@samordnaopptak.no.

Forklaring:

T = Type skole. F betyr fylkeskommunal, P betyr privat, S betyr statlig.

Skolenavn er blått dersom internettadressen (url-en) er kjent. Da kan det klikkes på.

Antall vitnemål = Antall vitnemål levert til NVB for hhv. 2020, 2019 og 2018 og totalt siden ca 1999. Tallene gjelder utstedelsesåret, ikke året vitnemålet ble sendt inn i. Noen få vitnemål blir sendt inn til NVB et senere år enn når de ble utstedt. Tallene gjelder importerte/godkjente vitnemål i NVB, ikke innsendte. Noen innsendte vitnemål avvises hvert år pga feil i kontrollene. Tallene inkluderer vitnemål som senere har blitt annullerte.

Skolenr står i uthevet skrift dersom antall vitnemål i år overstiger 80% av fjorårets antall fra skolen. Dette for å gi et kjapt overblikk over hvor langt årets innsamling har kommet.


Fylke 3: Oslo

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
00305 987619295 P Akademiet Oslo Postboks 189 Bogstadveien 0323 Oslo 22466900, 22466901 Hilde Dramdal, hilde.dramdal@akademiet.no 137 177 185 2003
03003 974590832 F Berg videregående skole John Colletts Allé 106 0870 Oslo 22587200, 22950785 Hege Haugland, Hege
Tengesdal, Hege.Haugland@ude.oslo.kommune.no
3 6 15 2175
03036 974591006 F Bjerke videregående skole Statsråd Mathiesens Vei 25 0950 Oslo 23468540, 23468541 Mette Olden, mette.olden@ude.oslo.kommune.no 217 268 262 3383
03070 990574898 F Bjørnholt videregående skole Slimeveien 17 1277 Oslo 23463500, 23463610 Torill S. Salvesen, BjornholtVGS@ude.oslo.kommune.no 92 142 137 1892
03005 912703312 F Blindern videregående skole Postboks 3803 Ullevål Stadion 0805 Oslo 90808059, 95113433 Hege Haugland, Hege
Tengesdal, BlindernVGS@ude.oslo.kommune.no
219 316 251 1438
03006 974590840 F Bredtvet videregående skole Bredtvetveien 2 0950 Oslo 22760500, 23337701 Bård Stuenæs 875
03007 912001709 F Edvard Munch videregående skole Ullevålsveien 5 0165 Oslo 90990720 Vigdis Vangsøy, Vigdis.Vangsoy@ude.oslo.kommune.no 302 349 265 1079
03102 873626372 F Eikelund videregående skole Nydalsveien 30 B 0484 Oslo 22231100 Magne Føreland, Magne.Foreland@ude.oslo.kommune.no 8 9 6 45
02099 974778505 F Eksamenskontoret i Akershus Boks 1200 Sentrum 0107 Oslo 22005500, 22055044 4 19
03009 974590999 F Elvebakken videregående skole Vestre Elvebakke 3 0182 Oslo 90582282 Camilla Hauren Leirvik, Camilla.Hauren.Leirvik@ude.oslo.kommune.no 457 499 497 6432
03052 974591022 F Etterstad videregående skole Etterstadsletta 5 0660 Oslo 22575500, 22680267 Erik Horgen, erik.horgen@ude.oslo.kommune.no 45 42 49 441
03012 974590859 F Fagerborg videregående skole Pilestredet109 0358 Oslo 90808059 Hege Haugland, Hege
Tengesdal, Hege.Tengesdal@ude.oslo.kommune.no
5 13 3150
02000 958381492 F Fagopplæringen Akershus Pb 1200 Sentrum 0107 Oslo 22055000, 22055434 Karianne Forbord, post@afk.no 922 1099 8380
03018 974590867 F Foss videregående skole Steenstrupsgt. 20 0554 Oslo 23226770 Elisabeth Ringdal, elisabeth.ringdal@ude.oslo.kommune.no 270 283 294 5020
03011 995821664 F Fyrstikkalleen videregående skole Fyrstikkalleen 21 0661 Oslo 41267362 Mikael Skovli, Mikael.Skovlie@ude.oslo.kommune.no 205 200 250 1638
03021 974590875 F Grefsen videregående skole Morells Vei 20 0487 Oslo 22098730 Evens Cheung, evens.cheung@ude.oslo.kommune.no 1 2 1817
03024 974590891 F Hartvig Nissens skole Niels Juels Gt. 56 0259 Oslo 90289371 Anette Horn, Annette.Horn@ude.oslo.kommune.no 196 222 222 4326
03027 974590956 F Hellerud videregående skole Postboks 15 Tveita 0617 Oslo 22760500, 22760501 Jan Egil Hagen, Jan.Egil.Hagen@ude.oslo.kommune.no 140 176 171 2930
00206 958295774 P Heltberg Gymnas Gjerdrumsvei 12 0484 Oslo 22021140 Åse Søviknes, aases@heltberg.no 149 98 74 1113
00347 988930687 P Heltberg private gymnas Bislett Pilestredet 56 0167 Oslo 23377000, 23356960 Selim Unsal, Lasse
Wiik, bislett@heltberg.no
84 100 106 1258
03028 912001008 F Hersleb videregående skole Herslebs Gate 20 B 0561 Oslo 90721034 Irena Memia Mejri, irene.memia.mejri@ude.oslo.kommune.no 154 185 239 1008
03030 974590905 F Holtet videregående skole Ekebergveien 124 1178 Oslo 23165170 Hege Bache-Svendsen, Hege.Bache-Svendsen@ude.oslo.kommune.no 25 31 29 397
00306 988490156 P John Bauergymnaset Oslo Cort Adelers Gt. 30 0254 Oslo 22699910 , oslo@johnbauer.no 54
03031 999173926 F Kongshavn videregående skole Kongsveien 30 0193 Oslo 23381500 Roar Aunvold, roar.aunvold@ude.oslo.kommune.no 170 196 185 1312
03108 873626402 F Kongsskogen videregående skole Gladengveien 3 B 0661 Oslo 23243770, 23243777 Kristen Bjørndal-Riis, Kristen.Riis.Bjorndal@ude.oslo.kommune.no 19 15 13 243
00307 971525789 P Kristelig gymnasium videregående skole Homansbakken 2 0352 Oslo 21551000 Frode Gjøen, kg@kg.vgs.no, fgjoen@kg.vgs.no 144 239 234 4103
03032 899178092 F Kuben videregående skole Postboks 6561, Etterstad 0606 Oslo 09874 Lill Bruer, lill.bruer@ude.oslo.kommune.no 171 194 171 995
03033 974590913 F Lambertseter videregående skole Cecilie Thoresens Vei 6 1153 Oslo 90767994 Kristin Hove Pedersen, kristp1408@osloskolen.no 320 362 362 5927
03039 974590980 F Manglerud videregående skole Plogveien 24 0681 Oslo 90990720, 22761601 Vigdis Vangsøy, Vigdis.Vangsoy@ude.oslo.kommune.no 5 17 32 2970
00223 971526025 P Natur videregående skole Strømsveien 323 A 1081 Oslo 22908600, 22306770 Anne Kjelme, rektor@natur.vgs.no 40 55 24 412
03042 974590921 F Nordstrand videregående skole Postboks 83 - Nordstrand 1163 Oslo 23381500, 22742131 Roar Aunvold, roar.aunvold@ude.oslo.kommune.no 1841
00225 988467979 P Noroff Videregående skole Oslo AS Torggata 8 0181 Oslo 21549900 Hilde Dramdal, hilde.dramdal@akademiet.no 91
03043 996216454 F Nydalen videregående skole Nydalsveien 30 C 0484 Oslo 23468000 Evens Cheung, Evens.Cheung@ude.oslo.kommune.no 235 270 271 2053
03997 958935420 F OSLO (FYLKES)KOMMUNE 63
03045 974590883 F Oslo Handelsgymnasium Parkveien 65 0202 Oslo 22129250 Nils-Helge Rud, Nils-Helge.Rud@ude.oslo.kommune.no 332 410 513 6748
03048 874590932 F Oslo Katedralskole Ullevålsveien 31 0171 Oslo 23353471, 22200062 Hanne Christensen, Hanne.Christensen@ude.oslo.kommune.no 243 253 256 5029
00208 954997332 P Oslo Private Gymnasium Munkedamsveien 45 0250 Oslo 22837302 Frode Stokke og Eva
Michelet Cedergren, info@opg.vgs.no
91 70 83 1117
03209 984611412 F Oslo Voksenopplæring Sinsen Pb 649/650, Løren 0507 Oslo 91859942 Håvard Moltu, Havard.Andre.Moltu@ude.oslo.kommune.no 60 57 39 875
00207 919193298 P Otto Treider Private Gymnas Nedre Vollgt 8 0158 Oslo 24144440 Ingvild Wølstad-Knutsen, info@ottotreider.no 65 91 64 1151
03057 974590948 F Persbråten videregående skole Gamle Hovsetervei 1 0768 Oslo 22136760, 22136761 Inger Bjelke, inger.bjelke@ude.oslo.kommune.no 128 155 135 3471
03097 991775765 F Privatistkontoret (VG) Postboks 6127 Etterstad. 0602 Oslo 0602 Oslo 23051012 Kjetil Husom, kjetil.husom@ude.oslo.kommune.no 10 18 21 339
03060 974591030 F Sandaker videregående skole Hans Nielsen Haugesgate 1 0401 Oslo 23059400 Evens Cheung, evens.cheung@ude.oslo.kommune.no 1 662
03063 974591049 F Sofienberg videregående skole Trondheimsveien 48 0560 Oslo 90721034 Irena Memia Mejri, irene.memia.mejri@ude.oslo.kommune.no 3 2 3 844
03066 974591057 F Sogn videregående skole Postboks 3855 Ullevål Stadion 0805 Oslo 23265700, 23265701 Lill Bruer, Lill.Bruer@ude.oslo.kommune.no 2 2 3 701
03069 974591065 F Stovner videregående skole Boks 54 Stovner 0913 Oslo 22107010, 22107011 Gun Sørensen, Gun.Sorensen@ude.oslo.kommune.no 120 148 157 2849
03072 974590964 F Ullern videregående skole Ullernchausséen 56 0379 Oslo 22517900, 22517919 Helene Anfinsen Strindberg, Helene.AnfinsenStrindberg@ude.oslo.kommune.no 354 394 394 4691
03075 974590972 F Ulsrud videregående skole Tor Jonssons Veg 5 0688 Oslo 22757620, 22757621 Åshild Bue, ashild.bue@ude.oslo.kommune.no 83 146 139 2883
03000 976820037 F Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo 23430332/91658851 Long Le, long.le@ude.oslo.kommune.no 714 1544 1390 11679
03078 917527067 F Valle Hovin videregående skole Innspurten 12 0663 Oslo 41239056 Trine Øiseth, trine.oiseth@ude.oslo.kommune.no 131 131
00204 933126013 P WANG Hansteensgt. 8 0253 Oslo 22129700, 22129712 Tommy Lund, Tommy.Lund@wang.no 235 214 184 3406

Fylke 11: Rogaland

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
00321 887504822 P Akademiet Sandnes Postboks 3223 4398 Sandnes 51905530, 51905531 Øyvind Sollie-Vollen, oyvind.vollen@akademiet.no 129 76 103 1217
00226 885849512 P Akademiet Stavanger Engelsminnegata 16A 4008 Stavanger 93033108 Leif Harald Lied, stavanger@akademiet.no 100
11001 974624532 F Bergeland videregående skole Postboks 560, Sentrum 4003 Stavanger 51923600 Inger Lundmark Daae, bergeland-vgs@skole.rogfk.no 106 199 227 2611
11004 913385632 F Bryne vidaregåande skule Postboks 453 4349 Bryne 51923100 Marianne Bergjord
Klakegg, bryne-vgs@skole.rogfk.no
284 280 318 1682
11002 974624354 F Bryne vidaregåande skule Postboks 453 4349 Bryne 51923100 Marianne Bergjord
Klakegg, bryne-vgs@skole.rogfk.no
3169
11003 974624478 F Dalane videregående skole Postboks 503 4379 Egersund 51923800 Sigrun Andersen, dalane-vgs@skole.rogfk.no 110 150 140 2612
11007 974624702 F Forus videregående skole Prinsens Vei 3 4315 Sandnes Lill Anita Hetland, vaagen-vgs@skole.rogfk.no 762
11008 974624516 F Gand videregående skole Hoveveien 2-4 4306 Sandnes 51922600, 51681001 Torunn Karin Birkreim, torunn.karin.birkreim@skole.rogfk.no 89 65 65 1941
11010 974624648 F Godalen videregående skole Postboks 1564 Kjelvene 4093 Stavanger 51923700, 51923716 Oddbjørg Ruud Mæland, godalen-vgs@skole.rogfk.no 1 4 3 213
11011 974624486 F Haugaland videregående skole Spannavegen 38 5531 Haugesund 52865600, 52865609 Sissel Aase, haugaland-vgs@skole.rogfk.no 90 71 46 987
11014 974624575 F Haugesund maritime/tekniske videregående skole Postboks 2048 5504 Haugesund 52702100, 52702148 , hgsmartekn-vgs@rfk.rogaland-f.kommune.no 208
00216 952217593 P Haugesund Toppidrettsgymnas Hanne Kroghs Veg 6 5518 Haugesund 52223200, 52223250 , adm@htg.vgs.no 90 113 119 1395
11015 974624370 F Hetland videregående skole Breidablikkveien 16 4017 Stavanger 51921400 Ingrid H. A. Sikveland, hetland-vgs@skole.rogfk.no 202 240 224 4059
11016 974624613 F Hinna videregående skole dr. Martha Persensgt. 1 4088 Stavanger 51955100, 51955101 Grethe Bakka, jaattaa-vgs@skole.rogfk.no 274
11019 990183449 F Jåttå videregående skole Jåttåvågveien 3 4020 Stavanger 51955100, 51955101 Grethe Bakka, jaattaa-vgs@skole.rogfk.no 124 127 131 1508
11013 974624591 F Karmsund videregående skole Postboks 4033 5506 Haugesund 51922000 Gro Johanne Lien, karmsund-vgs@skole.rogfk.no 23 42 18 135
11017 974624389 F Kopervik videregående skole Postboks 8 4291 Kopervik 52814100 Signe M. Dagsland, kopervik-vgs@skole.rogfk.no 150 154 157 2995
00361 913404793 P Kristen videregående skole Haugalandet AS Norevegen 7 5542 Karmsund 12 1 13
11023 974624559 F Lundehaugen videregående skole Haugen 12 4323 Sandnes Lill Anita Hetland, vaagen-vgs@skole.rogfk.no 1 1903
00324 888982302 P Lundeneset VGS AS 5582 Ølensvåg 53775100, 53775151 Arlene Pedersen, post@lvs.no 59 75 71 1104
11045 874624772 F Møllehagen skolesenter Torgveien 29 4016 Stavanger 51921900 Arne-Petter Gjørøy, mollehagen-vgs@skole.rogfk.no 6 13 2 68
11074 954218406 P Norconserv næringsmiddeltekniske skole Postboks 327 4002 Stavanger 51844669, 51844650 Torstein Øiom, skolekontor@norconserv.no 84
11005 912902803 F Privatistkontoret i Rogaland Arkitekt Eckhoffsgate 1 4010 Stavanger 51921075 Ståle Dahl, privatist@rogfk.no 2 8 27
11021 974624664 F Randaberg videregående skole Grødemveien 70 4070 Randaberg 51923000 Marianne Sigstad, randaberg-vgs@skole.rogfk.no 164 217 204 3555
11000 971045698 F Rogaland fylkeskommune, seksjon for fagopplæring Postboks 130 4001 Stavanger 51516750, 51516753 Per Osland , fagopplaering@rogfk.no 980 2575 2430 20174
11020 974624621 F Rygjabø vidaregåande skole Judaberg 4160 Finnøy 51714300, 51714301 Irene Hevrøy, strand-vgs@skole.rogfk.no 250
11024 974624397 F Sandnes videregående skole Jønningsheiveien 45 4316 Sandnes 51923400 Idar Ree, sandnes-vgs@skole.rogfk.no 373 388 408 5801
11025 874624632 F Sauda vidaregåande skole Postboks 34 4201 Sauda 51922800, 52785661 Åse Karen Wiig, aase.karen.wiig@skole.rogfk.no 54 79 72 1457
11027 974624362 F Skeisvang videregående skole Rogalandsgt. 197 5518 Haugesund 52703710 Mona E. Wold Jøsang, Skeisvang-vgs@skole.rogfk.no 243 256 285 4963
11022 974624672 F Sola videregående skole Postboks 190 4097 Sola 51718400 Jorunn Hagesæter, sola-vgs@skole.rogfk.no 140 175 152 3753
11018 974624443 F St. Olav videregående skole Jens Zetlitzgt. 33 4008 Stavanger 51922900 Helene Hylle, StOlav-vgs@skole.rogfk.no 256 280 284 4544
11029 974624427 F St. Svithun videregående skole Ytre Eiganesveien 30 4022 Stavanger 51597300, 51597349 Kristine Rosland Gjerstad, stsvithun-vgs@skole.rogfk.no 338 310 358 4982
11030 974624400 F Stavanger katedralskole Postboks 39 4001 Stavanger 51846300 Solveig Isaksen Hagen, stavkat-vgs@skole.rogfk.no 204 199 203 3630
11031 919938331 F Stavanger offshore tekniske skole Tjuvholmveien 40 4007 Stavanger 51500300, 51500301 Hadhria Rahmouni, stavofftekn-vgs@skole.rogfk.no 11 14 1 833
11033 974624540 F Stavanger tekniske fagskole Rogalandsgt. 44 4011 Stavanger 51537800, 51537801 120
11012 974624605 F Storasund videregående skole Pb 2002 5504 Haugesund 52702160, 52702170 , storasund-vgs@rfk.rogaland-f.kommune.no 50
11034 974624419 F Strand videregående skole Ryfylkeveien 1914 4120 Tau 51740100, 51740150 Irene Hevrøy, strand-vgs@skole.rogfk.no 119 121 85 1722
11038 874624462 F Time vidaregåande skole Postboks 445 4349 Bryne Siv Irene Nilsen Vølstad, bryne-vgs@skole.rogfk.no 700
00325 989041827 P TRYGGHEIM SKULAR Tryggheimvegen 13 4365 Nærbø 51798000 Geir Magne Karlsen, post@tryggheim.no 137 134 142 2043
00349 874250732 P Tveit vidaregåande skule Pb. 54 5562 Nedstrand 52774850 Brit Sande Bakkevig, kontor@tveit.vgs.no 14 14 13 200
00215 852117192 P Uldals videregående skole Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger 51840700, 51840799 Magnar Åkre, post@uldals.no 1 13 501
11041 974624435 F Vardafjell videregående skole Spannavegen 25 5532 Haugesund 52709910, 52709915 Anette Knutsen, vardafjell-vgs@skole.rogfk.no 159 172 164 4115
11090 912902641 F Voksenopplæringen i Rogaland Arkitekt Echoffsgt. 1 4010 Stavanger 51516600 Ståle Dahl, Staale.Dahl@rogfk.no 47
11094 974624303 F Voksenopplæringsskolen Arkitekt Echoffsgt. 1 4010 Stavanger 51516900, 51516753 Ståle Dahl, Staale.Dahl@rogfk.no 1047
11043 994507508 F Vågen videregående skole Holbergsgt 23 4306 Sandnes 51921500 Lill Anita Hetland, vaagen-vgs@skole.rogfk.no 236 251 255 2421
11039 986452486 F Våland videregående skole Rogalandsgt. 44 4011 Stavanger 51537800 Ingrid H. A. Sikveland, hetland-vgs@skole.rogfk.no 125
00205 988578533 P WANG Toppidrett Stavanger Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger 51840700, 51840799 Magnar Åkre, su@wang.no 68 55 64 758
11042 974624451 F Øksnevad vidaregåande skole Jærvn. 990 4352 Kleppe 51788000, 51788001 Olav Horpestad, oksnevad-vgs@skole.rogfk.no 52 58 66 664
11048 974557134 F Ølen vidaregåande skule Litlehagen 2 5580 Ølen 53766400 Leikny H. Stople, olen-vgs@skole.rogfk.no 69 89 61 1126
11044 974624494 F Åkrehamn vidaregåande skole Postboks 43 4296 Åkrehamn 52814200, 52814299 Ruby Tangen, akrehamn-vgs@skole.rogfk.no 5 4 5 419

Fylke 15: Møre og Romsdal

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
00357 911731185 P Akademiet Heltberg Toppidrett Molde 71255122 Liv Aahjem Verlo, molde@heltberg.no 1 4 12
00356 911770172 P Akademiet Heltberg Toppidrett Ålesund Moloveien 5 6004 Ålesund 70134220 Liv Aahjem Verlo, alesund@heltberg.no 8 9 5 22
00222 981120973 P Akademiet VGS Molde Postboks 2126 6402 Molde 71255122 Liv Aahjem Verlo, molde@akadmiet.no 13 19 33 441
00221 884744342 P Akademiet VGS Ålesund Postboks 943 Sentrum 6001 Ålesund 70134210 Liv Aahjem Verlo, liv@akademiet.no 104 124 120 1094
15001 974576473 F Atlanten videregående skole Dalaveien 25 6511 Kristiansund 71283800 Inger Pauline Fossland, nvb.atlanten.vgs@mrfylke.no 211 224 210 3940
15035 974576554 F Borgund vidaregåande skule Yrkesskolevegen 20 6011 Ålesund 70170000 Ingeborg Sørvik Busch, nvb.borgund.vgs@mrfylke.no 77 74 104 1207
15005 974576503 F Fagerlia videregående skole Gangstøvikveien 6009 Ålesund 71281500 Trude Eiksund, nvb.fagerlia.vgs@mrfylke.no 296 288 281 5834
15006 974577046 F Fannefjord vg skole Julsundveien 49 B 6412 Molde 71283000 Ove Opstad, nvb.fannefjord.vgs@mrfylke.no 7 2 3 37
15007 974576708 F Fræna vidaregåande skole Elnesvågen 6440 Elnesvågen 71283700 Johan Konrad Løseth, nvb.frana.vgs@mrfylke.no 57 58 63 1730
15008 974576449 F Gjermundnes vidaregåande skule Gjermundnes 6392 Vikebukt 71282900 Aina Tomren, nvb.gjermundnes.vgs@mrfylke.no 22 41 22 422
15010 974576716 F Haram vidaregåande skule Skuleråsa 10 6270 Brattvåg 71281700 Jan Magne Helland, nvb.haram.vgs@mrfylke.no 66 54 84 970
15011 974576481 F Herøy vidaregåande skule Lisjebøvegen 4 6091 Fosnavåg 71281800 Eivind Lillebø, nvb.heroy.vgs@mrfylke.no 22 14 16 442
15012 974576589 F Kristiansund videregående skole Sankthanshaugen 2 6514 Kristiansund N 71284000 Rigmor R. Gujord, nvb.kristiansund.vgs@mrfylke.no 72 102 96 2030
15014 974576422 F Molde videregående skole Øvre Vei 23 6413 Molde 71283100 Jens Ove Nakken, nvb.molde.vgs@mrfylke.no 221 269 242 5927
15000 944183779 F MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Monica Solheim, monica.solheim@mrfylke.no 468 1197 309 1987
15999 974576457 F Møre og Romsdal fylkeskommune - Utdanningsavd. Monica Solheim, monica.solheim@mrfylke.no 798 8964
15015 974576511 F Møre og Romsdal tekniske fagskole Postboks 5077 Larsgården 6021 Ålesund 70161700, 70161701 Randi Kalvatsvik, postmottak@amtf.no 149
15018 974576562 F Rauma videregående skole Postboks 173 6301 Åndalsnes 71283600 Sølvi Halseth, nvb.rauma.vgs@mrfylke.no 39 23 40 927
15019 974576546 F Romsdal videregående skole Langmyrvegen 83 6415 Molde 71283300 Terje Gundersen-Røvik, nvb.romsdal.vgs@mrfylke.no 156 128 123 2713
15020 974577267 F Spjelkavik videregående skole Langhaugen 22 6011 Ålesund 71282000 Rune Heggdal, Rune.Heggdal@mrfylke.no 141 165 179 3487
15021 974576686 F Stranda vidaregåande skule Hevsdalen 52 6200 Stranda 71281900 Birger Johan Bjørdal, nvb.stranda.vgs@mrfylke.no 65 50 57 1101
15023 974576570 F Sunndal vidaregåande skole Skoleveien 14 B 6600 Sunndalsøra 71284300 Egil Ruud, nvb.sunndal.vgs@mrfylke.no 54 73 96 1324
15024 974576651 F Surnadal vidaregåande skole Øyatrøvegen 30 6650 Surnadal 71284400 Mari Vattøy, nvb.surnadal.vgs@mrfylke.no,mari.vattoy@mrfylke.no 80 71 68 1322
15025 974576694 F Sykkylven vidaregåande skule Kyrkjevegen 6 Aure 6230 Sykkylven 71282200 Anne Margrete Nossen, nvb.sykkylven.vgs@mrfylke.no 68 62 84 1476
15026 974745607 F Tingvoll vidaregåande skole 6630 Tingvoll 71284200 Gudrun Skjevling, nvb.tingvoll.vgs@mrfylke.no 31 26 19 716
15027 974576430 F Ulstein vidaregåande skule Holsekerdalen 180 6065 Ulsteinvik 71281000 Bård Ringstad, nvb.ulstein.vgs@mrfylke.no 176 201 182 3625
00338 974117711 P Vestborg vidaregåande skule Hevsdalsvegen 11 6200 Stranda 70263900 Øystein Strand, info@vestborg.no 35 34 35 546
15029 874576492 F Volda vidaregåande skule Vevendelvegen 35 6102 Volda 71282300, 71282302 Gerd Sofie Langvatn, nvb.volda.vgs@mrfylke.no 212 186 203 4173
15031 974576597 F Ørsta vidaregåande skule 6153 Ørsta 71282400 Ann Kathrin G. Sætre, nvb.orsta.vgs@mrfylke.no 182
15032 874576662 F Ålesund maritime skole Sjømannsv. 27 6008 Ålesund 70107800, 70107801 Randi Kalvatsvik, postmottak@amtf.no 494
15033 974576538 F Ålesund videregående skole Postboks 676 6001 Ålesund 71282600 Stian Longva, nvb.alesund.vgs@mrfylke.no,stian.longva@mrfylke.no 179 220 192 3388

Fylke 18: Nordland

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
18080 974621029 F Andøy videregående skole Postboks 14 8483 Andenes 75656100 Egil Brensholm, post.andoy@nfk.no 55 61 60 951
18091 974621134 F Aust-Lofoten videregående skole Boks 237 8301 Svolvær 76068200, 76068201 Marit Rindahl Ødegaard, post.austlofoten@nfk.no 72 95 109 1814
18041 974621215 F Bodin videregående skole Mørkvedtråkket 2 8026 Bodø 75651000, 75515507 Elisabeth Aune, post.bodin@nfk.no 218 264 262 5853
18040 974621231 F Bodø videregående skole Postboks 1462 8041 Bodø 75651500, 75651501 , post.bodo@nfk.no 163
18042 974621223 F Bodø videregående skole Boks 291 8001 Bodø 75651500, 75651501 Odd-Ivar Søvik, post.bodo@nfk.no 339 369 325 5796
18010 974621401 F Brønnøysund videregående skole Postboks 123 8901 Brønnøysund 75009900, 75009950 Ann Ebbesen, post.bronnoysund@nfk.no 104 99 108 1975
18051 974621290 F Fauske videregående skole Boks 601 8205 Fauske 75652000, 75652001 Mariell Stifjell, post.fauske@nfk.no 25 78 73 1536
18073 874621102 F Frydenlund videregående skole Boks 804 8510 Narvik 76977550, 76977551 1580
18089 974621037 F Hadsel videregående skole Postboks 253/254 8459 Melbu 76118900, 76158320 Jens Erik Björklund-Lassen, post.hadsel@nfk.no 58 73 95 907
18090 974621142 F Kabelvåg videregående skole Tore Hjorts Gt. 22 8310 Kabelvåg 75655100, 75655101 Hege Bettina Robertsen, hege.robertsen@nfk.no 164
18088 974621045 F Kleiva videregående skole Kleiva 8400 Sortland 75655720, 75655721 Egil Hitland   43
18060 974621282 F Knut Hamsun videregående skole Oppeid 8298 Hamarøy 75652200, 75652249 Ketil Sivertsen, post.hamsun@nfk.no 31 31 30 657
00344 971541210 P Kristen videregående skole Nordland Ivar Hjellviks Vei 6 8700 Nesna 75066000, 75066001 Finn Olav Konow, post@kvn.no 42 35 34 786
18085 974621061 F Lødingen videregående skole Boks 54 8551 Lødingen 75656200, 75656201 , post.lodingen@nfk.no 5
18037 976247949 F Meløy vgs. avd. Ørnes Spildervika 6 8150 Ørnes 75652400, 75652401 , ornes.meloy@nfk.no 366
18039 974621193 F Meløy videregående skole Boks 55 8161 Glomfjord 75652500, 75652501 Roar Jensen, post.meloy@nfk.no 31 30 43 444
18035 970555838 F Mjølan videregående skole Murbakken 1 8607 Mo I Rana 75126100, 75126111 992
18034 974621312 F Moheia videregående skole Skolegt. 22, 8622 Mo 8607 Mo I Rana 75134650, 75134660 1109
18024 974621355 F Mosjøen videregående skole Postboks 614 8651 Mosjøen 75654000 Marianne Lian, post.mosjoen@nfk.no 182 196 182 3403
18074 974041707 F Narvik videregående skole Boks 414 8512 Narvik 75656500, 76961501 Heidi Berg-Eriksen, post.narvik@nfk.no 158 198 331 2649
18006 913256840 F Nettskolen i Nordland Fylkeshuset 8048 Bodø Geir Hareide Hansen, geir.hareide.hansen@nfk.no 25 44 56 207
18000 964982953 F NORDLAND FYLKESKOMMUNE Inger Forseth, ijf@nfk.no 530 1275 1221 10325
18033 974621304 F Polarsirkelen videregående skole Postboks 53 8601 Mo I Rana 75199999, 75199901 Rita Martinussen, post.polarsirkelen@nfk.no 223 261 294 3046
18054 974621274 F Saltdal videregående skole Fredheimveien 15 8250 Rognan 75652300, 75652301 Elisabeth Kristoffersen, post.saltdal@nfk.no 50 50 53 841
18021 874621382 F Sandnessjøen videregående skole Boks 600 8800 Sandnessjøen Norge 75079200, 75040035 Sylvi Halseth, post.sandnessjoen@nfk.no 93 98 87 1945
18020 974621398 F Sandnessjøen videregående skole avd.Alstahaug Søvik 8800 Sandnessjøen 75063800, 75063801 , post.alstahaugvgs@nfk.no 35
18071 974621088 F Solhaugen videregående skole Boks 2011 8512 Narvik 76965900, 76945919 Åslaug Wikran, post@solhaugen.vgs.no 238
18081 974621053 F Sortland videregående skole Postboks 115 8401 Sortland 76113500, 76113501 Tor Grindstein, post.sortland@nfk.no 186 184 197 3407
18087 874621072 F Stokmarknes videregående skole Boks 312 8455 Stokmarknes 76117950, 76117951 Gunnar Steiro, post.stvgs@nfk.no 619
18026 974621363 F Vefsn landbruksskole Marka 8658 Mosjøen 75114200, 75114201 John Luktvasslimo, John.Luktvasslimo@nfk.no 174
18025 974621371 F Vefsn videregående skole Boks 304 8661 Mosjøen 75411000, 75411010 HALLSTEIN JOHNSEN, post.vefsn@nfk.no 556
18096 974621169 F Vest-Lofoten videregående skole Postboks 15 8377 Gravdal 76054800, 76081940 Viggo Løslett, post.vestlofoten@nfk.no 97 102 126 1380
18095 974621150 F Vestvågøy videregående skole Boks 23 8376 Leknes 76064300, 76080776 , post.vestvagoy@nfk.no 742

Fylke 21: Svalbard

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
21010 974795655 P Longyearbyen skole 9171 Longyearbyen 79023900, 79021485 , postmottak@lybskole.no 6 10 8 69

Utenlandske

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
00503 400000018 P Den norske skole Costa Blanca Riu Guadiana 14, Urb. El Oasis 03580 L`Alfàs Del Pi Spania/Spain/España 0034965887767, 0034966860001 Nils P. Lie-Gjeseth, costablancaskole@costablancaskole.com
00504 977186226 P Den Norske Skole Gran Canaria C/Bjor Lyng No 4, Es-35120 Arguineguín Es-35120 Arguineguín Spania 0034928152900, 0034928736557 Benedikte Grongstad, rektor@colegio.no 14 21 12 271
22025 993965820 P Den Norske Skolen i Rojales Avda. De Castillo No. 38B Ciudad Quesada 03170 Rojales (Alicante) Spain 0034966719684, 0034966719806 Einar Lerheim, einar.lerheim@dnsr.no 11 4 5 52

Fylke 30: Viken

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
00312 985475296 P Akademiet Drammen as Skogliveien 4 3047 Drammen 32807600 Hilde Dramdal, hilde.dramdal@akademiet.no 136 137 133 1428
00228 988467944 P Akademiet Fredrikstad Rektor Østbyes Gate 2 1604 Fredrikstad 69343800 Øyvind Børven, oyvind.borven@akademiet.no 55 17 15 144
30011 974587742 F Asker videregående skole Fredtunveien 81 1386 Asker 66907240, 66907241 Inger-Grethe Solstad, inger-grethe.solstad@asker.vgs.no 279 304 308 5323
30085 974544504 F Askim videregående skole Postboks G 1801 Askim 69816300, 69816390 Anne-Marie Indrehus, askim.vgs@ostfoldfk.no 271 297 245 4444
30056 974587637 F Bjertnes videregående skole Kvernstuveien 1 1482 Nittedal 67073110, 67074090 Monica Ottesen, monica.ottesen@bjertnes.vgs.no 199 184 191 2820
30057 974587602 F Bjørkelangen videregående skole 1940 Bjørkelangen 63854400, 63854410 Henny Skugstad Nicolaisen, henny.nicolaisen@bjorkelangen.vgs.no 144 135 143 3196
30012 974587831 F Bleiker videregående skole Postboks 218 1372 Asker 66753500, 66753501 Lise Sundsmoen, lise.sundsmoen@bleiker.vgs.no 53 82 84 1631
30092 874544442 F Borg videregående skole Raveien 1 1740 Borgenhaugen 69973100, 69973222 Aud Dramstad, borg.vgs@ostfoldfk.no 52 61 58 1181
00702 986678298 P Briskeby videregående skole Ringeriksveien 77 3402 Lier 32226500, 32226501 Turi Enge, Turi.Enge@statped.no 20 15 11 109
06000 974642093 F Buskerud fylkeskommune utd.adm. - Fagopplæringen Postboks 3563 3007 Drammen  32808754 Solveig Skorta, solveig.skorta@bfk.no 799 793 6367
30030 974606216 F Buskerud videregående skole Jellumveien 1 3340 Åmot 32222100 Øystein Fidjestøl, buvs@bfk.no 118 112 156 2562
30916 974606496 F Drammen tekniske fagskole Postboks 3543 3007 Drammen 157
30022 874605972 F Drammen videregående skole Postboks 2024, Strømsø 3003 Drammen 32262800, 32262801 Anne Guro Høeg Lorentzen, drammen.vgs@bfk.no 427 474 496 7627
30073 974587882 F Drømtorp videregående skole Postboks 1323 1401 Ski 64914600, 64914601 Anne Katrine Høegh
Krohn, Anne.Katrine.Hoegh.Krohn@dromtorp.vgs.no
152 133 112 1914
30906 974606143 F Dyrmyr videregående skole Postboks 383 3606 Kongsberg 151
30006 974587890 F Dønski videregående skole Postboks 33 1351 Rud 46410143, 67543562 Gro Eri, groer@viken.no 149 161 176 3434
30064 974587661 F Eidsvoll videregående skole Pb. 143 2081 Eidsvoll 63923000, 63923001 Hilde Reh Stensrud, hildeste@viken.no 122 138 165 3001
30001 974587726 F Eikeli videregående skole Bispeveien 10 1362 Hosle 67164700 Liv Ragna Rohde Wang, liv.ragna.rohde.wang@eikeli.vgs.no 141 188 152 3594
30024 974605988 F Eiker videregående skole Strømshauggt. 12 3300 Hokksund 32251800 Tanja Tufteland, eivs@bfk.no 153 141 156 2923
30139 964951373 F Eksamenskontoret i Buskerud Postboks 3563 3007 Drammen 32808500 Anne Jorunn Borge, eksamen@bfk.no 1 3 3 69
30000 974544407 F Fagopplæring Viken Postboks 220 1702 Sarpsborg 69117236, 69117063 Unn Aaslaug Holth, unnhol@ostfoldfk.no 999 1107 843 8132
30908 889731532 F Fagskolen Tinius Olsen Hasbergsvei 36 3616 Kongsberg 31007350 Kim Erik Sembsmoen, FTO@bfk.no 2
30094 974544466 F Frederik II videregående skole Postboks 523 1612 Fredrikstad 69366400, 69366401 Mette Lise Aune, metaun@ostfoldfk.no 406 450 379 8682
30074 988843709 F Frogn videregående skole Holtbråtveien 51 1440 Drøbak 64937500, 95337730, 64937501 Turid Theien, turidth@viken.no 201 236 246 2660
30095 974544482 F Glemmen videregående skole Postboks 104 1601 Fredrikstad 69955600, 69955601 Jan Berthelsen, glemmen.vgs@ostfoldfk.no 267 292 269 3638
30040 974606194 F Gol vidaregåande skule Gymnasvegen 27 3550 Gol 31003200 Guttorm Spillum, gol.vgs@bfk.no 107 114 152 2626
30093 974544490 F Greåker videregående skole Fortunaveien 1720 Greåker 69102000, 69102015 Grete Normann Tofteberg, greaker.vgs@ostfoldfk.no 253 306 318 3984
30096 974544563 F Halden videregående skole Postboks 604 1754 Halden 69216600, 69216601 Trond Langvik, halden.vgs@ostfoldfk.no 258 252 219 5115
00358 985905061 P Hans Nielsen Hauge videregående skole Nygaardsgata 33 1607 Fredrikstad 40638832 Leif Løkke, leif.lokke@hnhvgs.no,post@hnh.vgs.no 62 60 59 243
00354 996768406 P Heltberg Private Gymnas Drammen as Skogliveien 4 3047 Drammen 31011955 Hilde Dramdal, drammen@heltberg.no 2 1 50
30010 973616870 F Holmen videregående skole Billingstadsletta 91 1378 Nesbru 66855300, 66855333 Kristin Relander, kristin.relander@holmen.vgs.no 1 9
30060 974587807 F Hvam videregående skole Hvamsalléen 30 2165 Hvam 63912100, 63909529 Janniche Langseth, janniche.langseth@hvam.vgs.no 117 102 92 1324
30032 974605929 F Hønefoss videregående skole Postboks 3084 3501 Hønefoss 31002700, 31002702 Torunn Mathisen, hovs@bfk.no 107 118 111 1832
30062 974587645 F Jessheim videregående skole Postboks F 2051 Jessheim 63927800, 63927760 Christian Andresen, christian.andresen@jessheim.vgs.no 414 380 390 5325
30090 974544520 F Kalnes videregående skole Sandtangen 85 1712 Grålum 69136000, 69136001 Heidi Bjørlemann Eid, kalnes.vgs@ostfoldfk.no 88 78 87 961
30077 974544539 F Kirkeparken videregående skole Postboks 113 1501 Moss 69202700, 69202701 Marianne Gurrik, kirkeparken.vgs@ostfoldfk.no 287 331 332 4912
30058 974587777 F Kjelle videregående skole 1940 Bjørkelangen 91805015 Tommy Enger, tommy.enger@kjelle.vgs.no 12 16 4 140
30036 974605996 F Kongsberg videregående skole Postboks 424 3604 Kongsberg 32867600 Eva Karine Skorta, kovs@bfk.no 280 324 274 4628
30021 974606135 F Lier videregående skole Postboks 574 3412 Lierstranda 32220500, 32220600 Tone Farbu Lundbye, livs@bfk.no 138 134 128 1705
30053 974587750 F Lillestrøm videregående skole Boks 333 2001 Lillestrøm 63890600, 63890610 Elin Beathe Ramberg, elin.ramberg@lillestrom.vgs.no 279 333 305 5355
30051 974587610 F Lørenskog videregående skole Sykehusveien 11 1474 Nordbyhagen 67980700, 67980701 Thomas Tørvi, thomas.torvi@lorenskog.vgs.no 267 299 351 4960
30050 991815325 F Mailand videregående skole Postboks 313 1471 Lørenskog 67911440 Kari R. Eide, kari.eide@mailand.vgs.no 252 250 236 2290
30078 974544547 F Malakoff videregående skole Postboks 398 1502 Moss 69242200, 69242201 Jan-Ivar Braathen, malakoff.vgs@ostfoldfk.no 262 238 206 3705
30407 974587874 F Mork videregående skole 37
30305 974544555 F Mosseporten videregående skole Postboks 754 1509 Moss 69209300, 69209301 20
30086 974544512 F Mysen videregående skole Gymnasveien 1 1850 Mysen 69846100, 69846101 Siv-Helle Grefslie, mysen.vgs@ostfoldfk.no, sivgre@ostfoldfk.no 205 222 245 4063
30003 974587734 F Nadderud videregående skole Gjønnesjordet 30 1356 Bekkestua 47039034, 67108799 Kristin Tangen, kristin.tangen@nadderud.vgs.no 236 257 208 3755
30063 988084948 F Nannestad videregående skole Smedstuvegen 2 2030 Nannestad 63996600, 63996601 Tove Laugen, tove.laugen@nannestad.vgs.no 183 226 217 2304
30061 974587653 F Nes videregående skole 2150 Årnes 63912200, 63901531 Ann-Helen Lang, ann-helen.lang@nes.vgs.no 141 146 157 2852
30009 974587599 F Nesbru videregående skole Postboks 38 1396 Billingstad 66854400, 66854410 Roger Kristoffersen, roger.kristoffersen@nesbru.vgs.no 215 257 276 4677
30403 974587572 F Nesodden videregående skole Kjartan Veldes V. 12 1450 Nesoddtangen 66964200,99267927, 66964201 Aase Søgaard og Ragne
Hilde Solum, aase.sogaard@nesodden.vgs.no
152 190 165 3689
02740 962379125 P Norges byggskole Postboks 293 2001 Lillestrøm 63892560, 63803500 , post@byggskolen.no
00203 990598991 P Norges Toppidrettsgymnas - Bærum Postboks 134 1319 Bekkestua 67101560, 67101561 Brit Elisabet Forberg, bef@ntg.no 99 123 112 2256
00211 990599084 P Norges Toppidrettsgymnas - Geilo Geilohallen 3580 Geilo 67101560 Brit Elisabet Forberg, bef@ntg.no 42 46 39 463
30035 974606232 F Numedal videregående skole 3629 Nore 32744950 Stein Erik Røbech, nuvs@.bfk.no 28 21 23 423
30918 977030161 F Opus-Drammen Postboks 3525 Betzy Kjelbergs Vei 269 3007 Drammen
30031 974606208 F Ringerike videregående skole Postboks 14 3502 Hønefoss 32113400 Bjørn Volleng, rivs@bfk.no 172 199 209 4625
05019 974597346 F Roa videregående skole Pb. 74 2713 Roa 61319820, 61319821 Bjørn Volleng, Roa.vgs@oppland-f.kommune.no 389
30071 974587580 F Roald Amundsen videregående skole Postboks 97 1411 Kolbotn 98477424 Ingunn Lhote, ingunn.lhote@roaldamundsen.vgs.no 138 186 188 4264
30005 974587866 F Rosenvilde videregående skole Postboks 93 1333 Kolsås 67174700, 67144701 Anna Kvinnsland, anna.kvinnsland@rosenvilde.vgs.no 271 303 305 3709
30911 974606070 F Rosthaug videregående skole Buskerud Hovedgård 3340 Åmot 32786800, 32786810 , rovs@bfk.no 54
30007 974587823 F Rud videregående skole Postboks 34 1309 Rud 90666942 Ingunn Langhelle,
Cathrine Stensrud, ingunn.langhelle@rud.vgs.no, cathrine.stensrud
146 151 157 3195
30055 974587769 F Rælingen videregående skole Postboks 24 2025 Fjerdingby 63835300 Hanne Katrine Fostvedt, hanne.fostvedt@raelingen.vgs.no 161 221 207 3237
30013 974605953 F Røyken videregående skole Jon Leiras Vei 30 3440 Røyken 31292200, 31292218 Nina Christin Larsen, ryvs-post@bfk.no 229 237 208 3568
00109 981091930 P Røyken videregående steinerskole
30008 988835064 F Sandvika videregående skole Elias Smiths Vei 15 1337 Sandvika 91103700, 67564230 Pål Kristensen, paal.kristensen@sandvika.vgs.no 312 370 372 4177
00301 989632302 P Seiersborg videregående skole AS Postboks 33 1662 Rolvsøy 69354700, 69354701 Harald Becken, epost@seiersborg.vgs.no 4 5 7 16
30054 974587629 F Skedsmo videregående skole Postboks 351 2001 Lillestrøm 92860259 Rune Oskarsen, runeos@viken.no 279 301 298 4518
30072 974587696 F Ski videregående skole Postboks 124 1401 Ski 64913600, 64913620 Hilde S. Skotsvær, hilde.svensson.skotsvar@ski.vgs.no 241 336 247 4728
30020 974605961 F St. Hallvard videregående skole Jensvollveien 40 3413 Lier 32240100 Ove Brude Kolstad, shvs@bfk.no 226 250 256 4796
30091 874544582 F St. Olav videregående skole Postboks 357 1702 Sarpsborg 69162400, 69162599 Caroline Ek Myrvang, carmyr@ostfoldfk.no 273 283 313 5579
30002 974587718 F Stabekk videregående skole Gml. Drammensvei 15 1320 Stabekk 67835400 Anna Kristina Lejdelin, annal@viken.no 144 204 317 3711
00337 989568116 P Stiftelsen Østerbo videregående skole Østerbo 1764 Halden 69172720, 69195816 Helge Vatne, post@o-vgs.no 5 1 3 22
30052 974587858 F Strømmen videregående skole Gml.strømsvei 115 2010 Strømmen 64845020 Wenche Stenby, wenche.stenby@strommen.vgs.no 34 27 32 870
30913 974606003 F Strømsø videregående skole Postboks 2024 Strømsø 3003 Drammen 32265600, 32896304 Anne Guro Høeg Lorentzen, drammen.vgs@bfk.no 888
30059 874587842 F Sørumsand videregående skole Postboks 73 1920 Sørumsand 63867600, 91648004 Katerine Sennerud, katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no 105 118 134 1572
30905 974605945 F Tinius Olsens skole 703
00302 969738376 P Tomb videregående skole 1640 Råde 69283000, 69280006 Hans Alvim, post@tomb.no 52 55 73 956
00310 969550105 P Tyrifjord videregående skole Tyrifjordveien 25 3530 Røyse 32162600, 32162601 Raimo Hansen, raimo.hansen@tyrifjord.vgs.no 64 66 67 1312
30004 874587702 F Valler videregående skole Brynsveien 46 1338 Sandvika 67805750, 67805751 Tom Tallak Solbu, tom.tallak.solbu@valler.vgs.no 212 251 231 4333
30076 974587815 F Vestby videregående skole Postboks 183 1541 Vestby 64983700, 64983701 Ole-Petter Almås, ole.petter.almas@vestby.vgs.no 111 158 159 2278
00202 988114146 P WANG Toppidrett Fredrikstad Postboks 202 1671 Fredrikstad 69241261, 69202701 Trine Ruud, trine.ruud@wang.no 70 61 62 881
00311 988930695 P Ypsilon vgs Landfalløya 26 3023 Drammen 32808340 Isabelle Dutard, ypsilon@akademiet.no 92 91 87 987
30041 974605910 F Ål vidaregåande skole Klokkarbakken 7 3570 Ål 32084500, 32084510 Kjersti Kolsrud, aal.vgs@bfk.no 22 29 28 693
30075 974587564 F Ås videregående skole Pb. 10 1431 Ås 64975700 Mette Wille Bødker, mette.bodker@aas.vgs.no 225 248 252 4766
30023 974605937 F Åssiden videregående skole Postboks 3540 Bedriftssenteret 3007 Drammen 32246100 Lene Heimdal, asvs@bfk.no 158 169 121 2842

Fylke 34: Innlandet

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
34301 974571862 F Ajer videregående skole Postboks 1068 2305 Hamar 62539700, 62539701 Marie Holenbakken, postmottak.katta@hedmark.org 410
34302 974571889 F Ankerskogen videregående skole Postboks 1008, Storhamar 2305 Hamar 62544200, 62536101 Rolf S Johnsen, postmottak.hamar.katedralskole@hedmark.org 259
34406 974597365 F Brandbu videregående skole 61313600, 61335670 Torgeir Boldermo, hadeland.vgs@oppland.org 638
34015 974597373 F Dokka videregående skole Nedre Smebyveg 3 2870 Dokka 61114300, 61114301 Elin Raaum, dokka.vgs@oppland-f.kommune.no 45 43 57 1150
34014 974571900 F Elverum videregående skole Postboks 246 2402 Elverum 62431500, 62431501 Ann Kristin Holen, ann.kristin.holen@hedmark.org 255 257 241 4107
05000 961382335 F Fagopplæringskontoret i Oppland Postboks 988 2626 Lillehammer 61289235, 61289495 Marit Kristiansen, Marit.Kristiansen@oppland.org 533 554 4243
34409 974597306 F Fagskolen Innlandet 2815 Gjøvik 61145400 Trond Eftedal, Trond.Eftedal@fagskolen-innlandet.no 907
34009 974597195 F Gausdal videregående skole 2651 Østre Gausdal 61224200, 61220284 Helge Børselien, gausdal.vgs@oppland.org 88 120 164 1942
34017 974597284 F Gjøvik videregående skole Postboks 534 2803 Gjøvik 61149400, 61149401 Ingvil Sveum, Gjovik.vgs@oppland.org 294 292 303 4095
34407 974597357 F Gran videregående skole 2750 Gran 61333700, 61333701 103
34025 998513448 F Hadeland videregående skole Skolelia 3 2750 Gran 61317700 Solveig Kalstad Brenden, hadeland.vgs@oppland.org 211 205 200 2989
34016 974571919 F Hamar katedralskole Postboks 1008, Storhamar 2305 Hamar 62544200, 62539801 Ingrid Løvseth, postmottak.hamar.katedralskole@hedmark.org 292 369 322 6028
04000 874572152 F Hedmark fylkeskommune, Avdeling for fag- og yrkesopplæring Pb. 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar 62544000 Merethe Lillehovde, merethe.lillehovde@hedmark.org 591 579 4078
34019 974572060 F Jønsberg videregående skole Jønsbergveien 272 2335 Stange 62581200 Anita Sunde, anita.sunde@hedmark.org 89 85 75 1053
34309 974572141 F Kongsvinger tekniske fagskole Postboks 1204 2206 Kongsvinger 62882000, 62882001 1
34023 974597322 F Lena-Valle videregående skole, avd Lena 2850 Lena 61143280, 61143281 Bjørn Åge Sæther, lena.vgs@oppland.org 123 153 122 2559
34022 974597403 F Lena-Valle videregående skole, avd Valle Postboks 3 2850 Lena 61143350, 61161662 Elisabeth Rebne, Valle.vgs@oppland.org 38 37 34 481
34403 974597438 F Lillehammer videreg skole, avd Mesna Postboks 1143 2605 Lillehammer 61287170 Hilde Noreng, Mesna.vgs@oppland.org 1 2 7 1304
34010 974597241 F Lillehammer videreg skole, avd Nord Postboks 1143 2605 Lillehammer 61054100, 61054101 Hilde Noreng, Hilde.Noreng@oppland.org 96 115 111 945
34011 874597252 F Lillehammer videreg skole, avd Sør Storgata 25 2609 Lillehammer 61287100, 61259130 Charlotte Evensen, Lillehammer.vgs.sor@oppland.org 207 282 251 4954
34306 974572036 F Midt-Østerdal videregående skole Skoleveien 42 2480 Koppang 62463300, 62463301 Geale de Vries, postmottak.midt-osterdal@hedmark.org 4 16 500
34004 916178360 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Dombås Lars Moens Veg 5 2660 Dombås Ragnhild Skaalgaard, Ragnhild.Skaalgaard@oppland.org 23 18 26 84
34401 974597187 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Hjerleid 2662 Dovre 61242330, 61242333 Ragnhild Skaalgaard, Hjerleid.vgs@oppland.org 1 1 1 440
34402 874597422 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Klones 2680 Vågå 61239610 32
34005 974597217 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Lom 2686 Lom 61219270, 61237505 Jehans Storvik, lomvgs@oppland.org 25 31 32 749
34006 974597209 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Otta Skansen 9 2670 Otta 61215400, 61215401 Ivar Bronken, Otta.vgs@oppland.org 73 72 84 1807
34002 970963847 F Nord-Østerdal videregående skole Fedraheimveien 1 2500 Tynset 62485320 Margrethe Trønnes
Nyhus, margrethe.t.nyhus@hedmark.org
111 132 137 2678
00209 990599874 P Norges Toppidrettsgymnas - Kongsvinger Markensveien 9 2212 Kongsvinger 67101560 Brit Elisabet Forberg, bef@ntg.no 46 59 43 499
00210 990599106 P Norges Toppidrettsgymnas - Lillehammer Birkebeinervegen 2618 Lillehammer 67101560 Brit Elisabet Forberg, bef@ntg.no 85 97 90 1091
34000 920717152 F Opplæring i bedrift Innlandet 423 173 3 599
34021 974597330 F Raufoss videregående skole Postboks 601 2808 Gjøvik 61198200, 61198204 Vidar Holm, Raufoss.vgs@oppland.org 98 84 97 1307
34013 974571897 F Ringsaker videregående skole Postboks 147 2381 Brumunddal 62355800, 41257211 Guri Koht Sørum, guri.sorum@hedmark.org 169 180 183 3408
34028 974571943 F Sentrum videregående skole Rådhusplassen 7 2212 Kongsvinger 62882000 Anne Kongsrud, anne.kongsrud@hedmark.org 106 87 60 1414
34026 974572117 F Skarnes videregående skole Nord-Odalsveien 2100 Skarnes 62966700 Urd Myklebost, urd.myklebost@hedmark.org 103 80 116 1505
34024 974571986 F Solør videregående skole Postboks 24 2271 Flisa 62955310, 62955311 Turid Sundeng, solorvgs@hedmark.org 82 100 80 1595
34020 974572079 F Stange videregående skole Postboks 173 2335 Stange 62581100, 62581101 Alf Bjørge Nergaard
Aschim, alf.aschim@hedmark.org
137 144 159 2981
34018 974571935 F Storhamar videregående skole Hedmark Fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar 62544910, 62539901 Åsa Rogstadkjærnet,
Siw-Anne Moland Nes, asaro@hedmark.org, siw.nes@hedmark.org
124 99 123 1461
34003 974572052 F Storsteigen videregående skole 2560 Alvdal 62489440, 62489441 Øyvind Randen, oivind.randen@hedmark.org 28 29 43 394
34304 974724901 F Sønsterud Skogskole 2280 Gjesåsen 62955650, 62955651 25
34404 974597276 F Tranberg Vdg skole 2800 Gjøvik 61131300, 61131301 1326
34008 974572028 F Trysil videregående skole Vestbyvegen 5 2420 Trysil 62448800 Monique Degel, monique.degel@hedmark.org 53 51 61 1354
34012 974597381 F Valdres vidaregåande skule 2920 Leira I Valdres 61356600, 61356601 Gunnar Slaatto, Valdres.vgs@oppland.org 94 95 110 2663
34007 974597233 F Vinstra vidaregåande skule 2640 Vinstra 61292300, 61292301 Tove Rusten, vinstra.vgs@oppland.org 85 89 104 2171
00231 913308263 P WANG Toppidrett Hamar Kornsilovegen 54 2316 Hamar 94840009 Magnar J. Åkre, magnar.aakre@wang.no,hamar@wang.no 63 61 75 199
34027 974571978 F Øvrebyen videregående skole Postboks 4 2201 Kongsvinger 62825800, 62825801 Sigrun Myren, ovrebyen@hedmark.org 149 161 205 3638

Fylke 38: Vestfold og Telemark

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
38020 974568098 F Bamble videregående skole Tønderveien 6 3960 Stathelle 35919400 Arne Johan Moen, bamble.vgs@vtfk.no 78 75 99 2473
38305 974575078 F Borre videregående skole Skippergate 6 3187 Horten 33071330, 33071220 , borre.vgs@vestfold-f.kommune.no 26
38401 974568047 F Brekkeby videregående skole Postboks 443 Sentrum 3701 Skien 35544100, 35544110 Grethe Kibsgaard, skien.vgs@t-fk.no 488
38008 974567997 F Bø vidaregåande skule Gymnasbakken 23 3800 Bø I Telemark 35919000 Randi Stokland, Bo.vgs@vtfk.no 118 130 108 2811
38402 974568179 F Croftholmen videregående skole Postboks 34 3995 Stathelle 35917900, 35917901 Inger Oddnes, bamble.vgs@t-fk.no 2 65
38131 998151228 F Eksamenskontoret Vestfold og Telemark avd. Skien Postboks 2844 3702 Skien 35917000 Kjersti Nyvold, kjersti.nyvold@vtfk.no 1 17 16 88
38132 996000028 F Eksamenskontoret Vestfold og Telemark avd. Tønsberg Svend Foynsgate 9 3170 Tønsberg 33344206, 33315905 Anine Fischer Bjelland, eksamenskontoret@vfk.no 4 16
07000 944025391 F Fagopplæringen i Vestfold Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg 33344000, 33315905 Bjørn Bergan, fagopplaring@vfk.no 870 890 6956
38404 874568112 F Fagskolen Telemark Kjølnes Ring 26 3918 Porsgrunn 35917750 Irmina Celebic, irmina.celebic@vtfk.no 176
38316 974575167 F Farris videregående skole Reipbanegt. 20 3262 Larvik 33186525, 33181633 Sissel Strand, sissel.strand@vfk.no 292
38032 974575086 F Færder videregående skole Postboks 43 3101 Tønsberg 33309600, 33309610 Gro Aas Jacobsen, ferder.vgs@vfk.no 174 206 151 2281
00313 990695628 P Gjennestad videregående skole Gjennestadtunet 10 3160 Stokke 33363600, 33363601 Hilde Aasen, hilde@gjennestad.no 45 34 27 508
38318 974575124 F Gloppe videregående skole Gloppe 3261 Larvik 33125533 96
38311 974574993 F Greveskogen videregående skole Eikveien 2 3122 Tønsberg 33016100 Marianne Hansen, greveskogen.vgs@vfk.no 267 330 270 6819
38014 974568071 F Hjalmar Johansen videregående skole Moflatveien 38 3733 Skien 35918300 Ingeborg Kristiansen, hjalmarjohansen.vgs@vtfk.no 195 210 208 2484
38040 874575062 F Holmestrand videregående skole Vesthøyveien 7B 3080 Holmestrand 33066350, 33053648 Gro Elisabeth Løvald
Andresen, holmestrand.vgs@vfk.no
56 73 77 1588
38036 923261354 F Horten videregående skole Postboks 365 3193 Horten 33079000, 33079080 Kirsti Hagen Røed, horten.vgs@vestfold-f.kommune.no 258 209 257 4833
38317 974575108 F Kilden videregående skole Hoffsgt. 6 3262 Larvik 33182860, 3481860 , kilden.vgs@vestfold-f.kommune.no 4
38050 994309153 F Kompetansebyggeren Postboks 2078 3103 Tønsberg 33309300, 33309301 Hanne-Britt Skrede
Høglund, post@kompetansebyggeren.no
19 12 53 338
38022 974568004 F Kragerø videregående skole Frydensborgveien 9-11 3770 Kragerø 35919500 Line Eilertsen, kragero.vgs@vtfk.no 87 95 96 2065
00314 988982857 P Kvitsund Gymnas 3850 Kviteseid 35068700 Magnus Kvalbein, admin@kvitsund.vgs.no 47 65 71 1246
38028 974575051 F Melsom videregående skole Melsomvikveien 180 3159 Melsomvik 33363900, 33363959 Hans Chr. Z. Thorbjørnsen, melsom.vgs@vfk.no 40 33 46 740
38405 974568063 F Nome vidaregåande skole, avd. Lunde Olav Strannas Veg 25 3825 Lunde 35918800 Gerda R. Forberg, nome.vgs@vtfk.no 166
38010 974568187 F Nome videregående skole avd. Søve Søveveien 8 3830 Ulefoss 35918700 Gerda R. Forberg, nome.vgs@vtfk.no 87 53 64 865
38006 974568012 F Notodden videregående skole Heddalsvegen 4 3674 Notodden 35918500 Lena Heggekroken, notodden.vgs@vtfk.no 125 109 124 2375
38030 974575000 F Nøtterøy videregående skole Postboks 24, Borgheim 3163 Nøtterøy 33351000, 33351025 Tom Barstad, notteroy.vgs@vfk.no 167 183 188 3303
38310 974575159 F Olsrød videregående skole Olsrød 3150 Tolvsrød 33324415 , olsrød.vgs@vestfold-f.kommune.no 24
38000 940192226 F Opplæring i bedrift Vestfold og Telemark Fylkesbakken 6 3715 Skien 35917327, 35917001 Maryann Bjordal, maryann.bjordal@vtfk.no 857 709 575 5474
38018 974568020 F Porsgrunn videregående skole Kjølnes Ring 58 3918 Porsgrunn 35917500 Anita Aarvik Bukta, porsgrunn.vgs@vtfk.no 233 281 268 5297
38038 874575232 F Re videregående skole Bergsåsveien 44 3175 Ramnes 33306630, 33395115 Kristin Eggum Myrvang, re.vgs@vfk.no 200 204 285 2995
38002 874568082 F Rjukan videregående skole Såheimsveien 22 3660 Rjukan 35919900 Ingunn Aure Mårdalen, rjukan.vgs@vtfk.no 45 42 35 947
38042 974575116 F Sande videregående skole Hans K. Evensens Vei 53 3070 Sande I Vestfold 33785050, 33785059 Bente Saue, sande.vgs@vfk.no 118 129 124 2119
38333 974575019 F Sandefjord videregående skole Postboks 2006 3202 Sandefjord 33488500, 33488621 Rune Byre, sandefjord.vgs@vtfk.no 426 504 458 8910
38012 974568039 F Skien videregående skole Hollenderigata 5 3732 Skien 35918000 Bjørn Morten Jensen, skien.vgs@vtfk.no 322 322 372 6154
38016 974568152 F Skogmo videregående skole Kjørbekkdalen 11 3735 Skien 35919200 Torunn E. Bruun, skogmo.vgs@vtfk.no 73 80 86 1481
38315 974575027 F Thor Heyerdahl videregående skole Postboks 2116 Stubberød 3255 Larvik 33123100, 33123101 Ellen Siren Stenbeck, th.vgs@vfk.no 352 407 408 7161
00224 988113107 P Toppidrettsgymnaset i Telemark Pb 50 3705 Skien 41747000 Stian Tangen, stian@toppidrettsgymnaset.no 84 102 79 846
38308 974575132 F Tønsberg Mar. Vid. skole Postboks 445 3101 Tønsberg 33314177, 3314691 , tmvspostmottak@vestfold-f.kommune.no 241
38004 974568055 F Vest-Telemark vidaregåande skule Storvegen 195 3880 Dalen 35919700 Siv Reidun Eide, vesttelemark.vgs@vtfk.no 51 27 49 776
00229 995350076 P WANG Toppidrett Tønsberg Postboks 84 3109 Tønsberg 97715444 Fredrik Aukland, tonsberg@wang.no 73 69 82 533

Fylke 42: Agder

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
00227 980412024 P Akademiet Kristiansand Elvegata 2A 4608 Kristiansand 93013808 Johan Holte, johan.holte@akademiet.no 30 9 26 242
42301 974573849 F Arendal Maritime videregående skole 9
42015 974573873 F Arendal videregående skole Postboks 325 4803 Arendal 37000200, 37000201 Kristine Roland, postmottak@arendal.vgs.no 274 319 338 5580
09000 943039046 F Aust-Agder fylkeskommune seksjon fagopplæring Postboks 788 Stoa 4809 Arendal 37017471, 37017303 Mette Garsjø Simonsen, mette.simonsen@austagderfk.no 442 437 3148
42302 974573822 F Barbu videregående skole 472
42070 974595168 F Byremo videregående skole 4529 Byremo 38281400 Øystein Lauen, kontakt@byremo.vgs.no 29 29
42310 974573946 F Dahlske vgavd Sørlandets Tekn Fagskole 63
42025 974573881 F Dahlske videregående skole Lillesandveien 39 4877 Grimstad 37012728 Anette Wik, dahlske@dahlske.vgs.no, anette.wik@dahlske.vgs.no 185 218 225 3569
00315 988982342 P Drottningborg videregående skole 4885 Grimstad 37257777, 37257799 Knut Harald Aagenæs, adm@drottningborg.vgs.no 77 90 92 1257
42082 874595012 F Eilert Sundt videregående skole Postmottak, Pb 517 Lund 4605 Kristiansand 38609100 Jarmila Oftedahl, kontakt@eilertsundt.vgs.no 100 127 92 1670
42081 974595176 F Eilert sundt videregående skole, Studiested Lyngdal Postmottak, Pb 517 Lund 4605 Kristiansand 38609100 Espen Berglund, kontakt@eilertsundt.vgs.no
42130 999324789 F Eksamenskontoret Agder Kirkebakken 8 Postboks 325 4803 Arendal 37017300, 37017303 Kristine Roland, postmottak@arendal.vgs.no 7 6 82
42000 921707134 F Fagopplæring Agder 804 147 5 960
42086 974595141 F Flekkefjord videregående skole Postmottak, Pb 517 Lund 4605 Kristiansand 38609100 Rune André Evensen, kontakt@flekkefjord.vgs.no 135 148 148 2963
42087 974595095 F Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal Postmottak, Pb 517 Lund 4605 Kristiansand 38609100 Rune André Evensen , kontakt@flekkefjord.vgs.no 332
42305 974573962 F Frivoll videregående skole 98
10010 974595036 F Gimle videregående skole Postboks 1128 Lundsiden 4687 Kristiansand S 38705000 Gunvor Birkeland, kkg.vgs@vaf.no 1708
00351 994557416 P Kristen Vgs Vennesla AS Vigeland Brugs Veg 3 4708 Vennesla 38157777 Harald Rønning, Maria
Therese Salvesen, post@kv.vgs.no
43 39 82
42402 974594994 F Kristiansand Katedralskole Gimle Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand 38705000 Gunvor Birkeland, kontakt@kkg.vgs.no 417 417 429 6851
10016 974595087 F Kristiansand tekniske skole Postboks 566 4665 Kristiansand S 38120400, 38120401 Anne Siri Fagervoll, kvadraturen.skolesenter@vaf.no 198
00232 911770105 P Kristiansand Toppidrettsgymnas 93013808 Johan Holte, johan.holte@akademiet.no 8 8
42055 974595117 F Kvadraturen videregående skole Postboks 412 Lundsiden 4604 Kristiansand S 38077300, 38077301 Eva Arneberg, kontakt@kvadraturen.vgs.no 186 184 249 3374
00316 989032321 P KVS - Bygland Sentrum 37 4745 Bygland 37935118 Steffen Røykenes, post@kvs-bygland.no 10 8 18
00319 989032402 P KVS-Lyngdal Rosfjord 4580 Lyngdal 38330600, 38330606 Ståle Andersen, s.andersen@kvs-lyngdal.no 95 98 127 1227
00320 889041862 P Kvås videregående skole
42030 974573857 F Lillesand videregående skole 4790 Lillesand 37268300, 37268301 Ellen Marie Colbjørnsen, moglestu@moglestu.vgs.no 107 133 154 2337
42075 974595125 F Mandal videregående skole Kallhammervn. 6 4514 Mandal 38278600, 38278620 Rune Waren, kontakt@mandal.vgs.no 178 192 207 3853
00241 979322615 P Norsk Fotterapeutskole Postboks 1033 Lundsiden 4687 Kristiansand 38120860 Hanne Thygesen, post@fotterapeut.no
42005 974573806 F Risør videregående skole Postboks 1025 Randvik 4950 Risør 37144220, 37144300 Kirsten Schmidt, risor@risor.vgs.no 49 65 76 1350
42020 974573814 F Sam Eyde videregående skole Postboks 1604, Stoa 4857 Arendal 37402100, 37402101 Jon Tveito, jon.tveito@sameyde.vgs.no 173 192 138 1697
42038 874573892 F Setesdal vidaregåande skule Gymnasvegen 7 4737 Hornnes 94506900, 37930365 Sigrid Kallhovd, setesdal@setesdal.vgs.no 94 65 92 1679
42036 974574047 F Setesdal vidaregåande skule, avdeling Hovden Postboks 93 4755 Hovden I Setesdal 37939718, 37939661 158
42037 974573997 F Setesdal vidaregåande skule, avdeling Valle 4747 Valle 37402100, 37402101 Torgeir Hermansen, torgeir.hermansen@stromsbu.vgs.no 74
42090 974595060 F Sirdal videregående skole Postboks 70 4441 Tonstad 38377810 Anne-Beth Fintland, kontakt@sirdal.vgs.no 11 15 17 484
42065 974595184 F Søgne videregående skole Søgnetunet 3 4640 Søgne 38054700 Kari Kleivset, kontakt@sogne.vgs.no 25 26 18 449
42050 874595152 F Tangen videregående skole Postboks 2510 4678 Kristiansand 38177600 Marlén Nygård Møller, kontakt@tangen.vgs.no 244 246 205 2332
42012 974573865 F Tvedestrand videregående skole Landbruksskoleveien 25, Holt 4900 Tvedestrand 37196650 Cecilie Ausland, cecilie.ausland@tvedestrandamli.vgs.no 100 104 107 1927
42011 874573922 F Tvedestrand videregående skole, avdeling Holt Holt 4900 Tvedestrand 37196650, 37196651 Lilly Berland, holt@aa-f.kommune.no 57
42318 974573970 F Tvedestrand videregående skole, avdeling Åmli 223
42040 974595044 F Vennesla videregående skole Postboks 158 4703 Vennesla 38152400, 38156411 Jane H. Robstad, kontakt@vagsbygd.vgs.no 115 127 120 2260
10000 971042176 F Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Tordenskjolds Gt 65 Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand 38074740 Nina Knutsen, utdanning@agderfk.no 744 722 6208
42060 974595001 F Vågsbygd videregående skole Postboks 8054 4675 Kristiansand S 38000800, 38000801 Marianne Berentsen, kontakt@vagsbygd.vgs.no 236 245 273 4316
10012 974595109 F Østre Strandgate videregående skole Postboks 536 4665 Kristiansand S 38177600 53

Fylke 46: Vestland

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
00334 886897502 P Akademiet Bergen FPG Postboks 53 Nygårdstangen 5838 Bergen 55301760, 55301761 Rita Hatlestad, david@fanapg.no 11 13 75 628
46001 999546560 F Amalie Skram videregående skole Lungegårdskaien 40 5015 Bergen 57305200 Lars Berntsen, post.amv@hfk.no 382 411 357 2163
46315 974557053 F Arna Gymnas Garnesstølen 63 5264 Garnes 57308010 526
46316 974557444 F Arna vidaregåande skule Vestlivegen 43 5260 Indre Arna 55254710 Wibeche Thunes, post.ary@hfk.no 55 60 82 237
46047 974557533 F Askøy videregående skole Søre Myrane 13 5300 Kleppestø 56152300, 56152301 Svein Erik Ellingbø, post.asv@hfk.no 128 132 110 2384
46036 974557592 F Austevoll vidaregåande skule Haukanes 5392 Storebø 56182000, 56182001 Håvard Magnus Njåstad, post.aus@hfk.no 197
46059 974557509 F Austrheim vidaregåande skule Mastrevikane 44 5943 Austrheim 56168000, 56168040 Liv Børild Sævrøy, post.auv@hfk.no 36 64 44 992
46317 974557118 F Bergen Handelsgymnasium Postboks 413 Sentrum 5805 Bergen 55337200, 55337201 John Fleten, post.bhg@hfk.no 2 3 8 2694
46003 874557102 F Bergen katedralskole Postboks 414 Marken 5832 Bergen 57306700 Arve Nilsen, post.bks@hfk.no 206 232 170 3076
46004 874557692 F Bergen Maritime videregående skole Postboks 6065 Postterminalen 5892 Bergen 55337500, 55337501 Mette-Maren Størkson, post.bmv@hfk.no 524
00350 988594024 P Bergen Private Gymnas Postboks 3 Nygårdstangen 5838 Bergen 05246 Jørgen Drejer Thomassen, jorgen.drejer.thomassen@bpg.no 165 187 184 1676
46318 974557525 F Bergen Tekniske Fagskole Postboks 1876, Nordnes 5817 Bergen 55337800, 55337801 Torbjørn Tvedt, post.btf@post.hfk.no 504
46320 974557673 F Bjørgvin videregående skole Strandgaten 195 5817 Bergen 55337900, 55337901 Gerd-Kjersti Ytre-Arne, post.bjv@hfk.no 3 8 2294
12440 974737388 P Bjørkåsen videregående skole Nedre Bjørkåsen 15 5227 Nesttun 55118600, 55118601 Torstein Telle, torstein.telle@statped.no 7
46020 974557126 F Bømlo vidaregåande skule Postboks 163 5445 Bremnes 57307500 Aida Ridic, post.bov@hfk.no 100 91 52 1507
46078 974571137 F Dale vidaregåande skule Postboks 84 6961 Dale I Sunnfjord Nor 57738200, 57738201 Britt Stenseth Ulvik, postmottak.dalevgs@sfj.no 53 50 56 988
00333 989077627 P Danielsen Intensivgymnas Nygaten 8 5017 Bergen 55548900, 55548920 Svenn Arild Mehl-Andersen, Svenn.a.andersen@danielsen-skoler.no 23 18 164
00329 989077457 P Danielsen videregående skole Nygaten 8 5017 Bergen 55559800, 55559820 Dag Mathiassen, dag.mathiassen@danielsen-skoler.no 172 205 204 3831
46095 874571172 F Eid vidaregåande skule Postboks 174 6771 Nordfjordeid Nor 57885200, 57885201 Trine Vedvik, postmottak.eidvgs@sfj.no 63 80 93 1868
46301 874557722 F Etne vidaregåande skule Enge 5590 Etne 53771040 Marion Kallevik, post.etv@hfk.no 172
46000 974778564 F Fagopplæring Vestland Postboks 7900 5020 Bergen 55239000, 55239909 Oda Strøm Oksholm, oda.strom.oksholm@hfk.no 693 1748 1798 16560
46406 974571129 F Fagskulen i Sogn og Fjordane Postboks 384 6801 Førde Nor 57725130, 57725140 Siv Solheim, postmottak.fagskulen@sfj.no 169
46321 974557002 F Fana gymnas Postboks 414 Nesttun 5853 Bergen 55925770, 55925789 Astri Gjertsen, post.fag@hfk.no 5 10 3269
46089 974571161 F Firda vidaregåande skule Firdavegen 21 6823 Sandane Nor 57825320, 57868721 Lisbeth Fløtre, postmottak.firdavgs@sfj.no 135 106 109 2430
46027 974557630 F Fitjar vidaregåande skule Postboks 44 5418 Fitjar 53457800, 53457801 Toril Mork Levåg, post.fiv@hfk.no 42 63 61 907
46085 974571145 F Flora vidaregåande skule Postboks 127 6901 Florø Nor 57757900, 57757901 Kari Slettvåg, postmottak.floravgs@sfj.no 124 118 119 2474
00327 976793773 P Framnes kristne vidaregåande skule Vikøyvn. 280 5600 Norheimsund 56550500 Jostein Moldsvor, inspektor@framnes.vgs.no 114 108 120 1896
46039 874557552 F Fusa vidaregåande skule Boks 113 5649 Eikelandsosen 56580900, 56580901 Haldis Solvang, post.fuv@hfk.no 53 46 31 468
46005 974557584 F Fyllingsdalen videregående skole Hjalmar Brantingsvei 9, 5033 Fyllingsdalen 55156300, 55156301 Ingun Johannessen, post.fyv@hfk.no 140 122 164 3542
46309 974557037 F Gamle Voss gymnas Boks 70 5701 Voss 56532360, 56532361 Marianne Merkesdal, marianne.merkesdal@hfk.no 9 18 24 2447
46312 974557312 F Gamle Voss vidaregåande skule Postboks 94 5701 Voss 56532200 Line Skage, post.vov@hfk.no 1 4 1 771
46322 974557622 F Garnes vidaregåande skule Garnesstølen 63 5264 Garnes 57308010 Endre Danielsen Holen, post.gar@hfk.no 3 2 1194
46081 974571102 F Hafstad videregående skule Postboks 294 6802 Førde Nor 57637500, 57721301 Margunn Brede, postmottak.hafstadvgs@sfj.no 202 228 202 3929
46306 973923765 F Hjeltnes vidaregåande skule Hjeltnes 5730 Ulvik 56538800, 56538801 Marianne Bakkan, post.hgs@hfk.no 48
46069 974571080 F Høyanger vidaregåande skule Postboks 249 6993 Høyanger Nor 57714120, 57714121 Unni Kyrkjebø Johansen, postmottak.hoyangervgs@sfj.no 28 27 23 612
46056 974557339 F Knarvik vidaregåande skule Sauganeset 18 5392 Storebø 57308100 Bjørn Brekkan, post.knv@hfk.no 147 185 211 2976
00328 988982229 P Kongshaug Musikkgymnas Lepsøyneset 5216 Lepsøy 56305450, 56306424 Olav Hundvin, ohundvin@kongshaug.no 38 40 40 498
46323 974557606 F Krohnsminde videregående skole Postboks 2334 5824 Bergen 55595350, 55595370 Aud Åsne Kvamme, post.aar@post.hfk.no 166
00331 980443191 P Krokeide videregående skole Korsnesveien 70 5244 Fana 55108700 Ina Frøland og Lena
Lie, firmapost@krokeide.vgs.no
25 9 3 37
46313 974557045 F Kvam vidaregåande skule Nedre Vik 85 5610 Øystese 57305500 Ingebjørg Bakke, post.oyg@hfk.no 61 58 55 1459
46030 974557282 F Kvinnherad vidaregåande skule Opsangervegen, 5460 Husnes 5460 Husnes 53475700, 53475736 Tone Moen Røssland, post.kvv@hfk.no 96 101 102 1985
46324 974557010 F Laksevåg Gymnas Postboks 34 Ytre Laksevåg 5848 Bergen 55948110, 55948120 Irene Karin Hansen, post.lav@post.hfk.no 549
46006 974557355 F Laksevåg videregående skole Postboks 24 Ytre Laksevåg 5848 Bergen 55349850, 55349851 Irene Karin Hansen, post.lav@hfk.no 103 111 183 2626
46007 974557096 F Langhaugen videregående skole Hagerupsvei 17 5093 Bergen 55361400, 55361409 Odrun Totland, post.las@hfk.no 217 210 269 4377
46331 974557266 F Lindås Gymnas Sauganeset 18 5392 Storebø 57308100 Bjørn Brekkan, Post.knv@hfk.no 458
46401 974571048 F Luster vidaregåande skule Tangvegen 6 6869 Hafslo Nor , jorund.ardal@sfj.no 139
46326 974557274 F Lønborg videregående skole Hellebakken 35 5039 Bergen 55254900, 55254901 Kerstin Karlsen, post.lov@hfk.no 1 1076
00220 985024731 P Metis videregående AS Postboks 59 - Nygårdstangen 5838 Bergen 09321 Hilde Dyveke Nilssen, vgs.bergen@metis.no 200 215 216 2125
46407 974571196 F Mo og Jølster vidaregåande skule Mo 6800 Førde Nor , post.moy@sfj.no 703
46422 974571110 F Mo og Øyrane vidaregåande skule Postboks 115 6801 Førde Nor 57825920, 57825921 Inger Johanne Salt, post.moy@sfj.no 41 36 32 339
46086 974571188 F Måløy vidaregåande skule Tennebø 6718 Deknepollen Nor 57849100, 57849101 Venke Vedvik Nilsen, postmottak.maloyvgs@sfj.no 37 31 36 1171
46008 993527084 F Nordahl Grieg videregående skole Postboks 13, Rådal 5857 Bergen 55985600 Roar Helleve Haugland, post.ngv@hfk.no 285 302 279 2381
46307 974557347 F Norheimsund vidaregåande skule Dalatunvegen 40 5600 Norheimsund 56556500, 56556501 Leiv Vidar Ask, post.noy@hfk.no 74
46305 974557290 F Odda vidaregåande skule Eidesmoen 73A 5750 Odda 53649653, 53649699 Øyvind Bjørkevoll, post.odv@hfk.no, Oyvind.Bjorkevoll@hfk.no 30 53 56 1443
46009 989630008 F Olsvikåsen videregående skole Postboks 503 Olsvik 5884 Bergen 55511400, 55511401 Inger Lise Thorstensen, post.olv@hfk.no 148 165 135 1390
46040 974556995 F Os gymnas Gymnasvegen 5200 Os 57307200, 56565751 Trond Eikeland, post.osg@hfk.no 88 87 107 2084
46041 974557576 F Os vidaregåande skule Kolskogheiane 14 5210 Os 56565600, 56565640 Audhild Tveiterås, Audhild.tveiteras@hfk.no 46 58 38 688
46053 974557150 F Osterøy vidaregåande skule Lonevåg 5282 Lonevåg 56194000, 56392424 Gro Elvik, post.ost@hfk.no 22 33 31 301
46130 876246732 F Privatisteksamen i Vestland FK Agnes Mowinkelsgt. 6 5008 Bergen 55239400 Bente Gimmestad, eksamen@hfk.no 14 673 629 5090
46308 974557657 F Rogne vidaregåande skule Sjukehusvegen 3 5704 Voss 56520660 Venke Barrikmo, Astrid.Holtekjolen@hfk.no 121
46021 974557304 F Rubbestadnes vidaregåande skule Rolvsnesveien 36 5420 Rubbestadneset 53425500, 53425501 Svanhild Aga Gjøsæter, post.ruv@hfk.no 73
46010 974557142 F Sandsli videregående skole Posboks 44 Sandsli 5861 Bergen 55115600, 55115700 Silvia Roviera Ribo, post.sav@hfk.no 138 164 152 3301
46346 974557320 F Slåtthaug videregående skole Slåtthaugveien 134 5222 Nesttun 57308300 Wenche Narum, post.slv@hfk.no 96 85 85 1263
46066 874571202 F Sogn Jord- og Hagebruksskule 5741 Aurland Nor 57632650, 57632651 Venke Sjursen, sjh@sfj.no 4 5 4 50
46072 974571056 F Sogndal vidaregåande skule Trolladalen 28 6856 Sogndal Nor 57676400, 57676490 Jan Erik Bjørk, postmottak.sogndalvgs@sfj.no 134 144 173 3865
46044 974557568 F Sotra vidaregåande skule Branndalsmyra 61 5353 Straume 57305100 Magnhild Hakestad, post.sov@hfk.no 165 149 169 3104
46012 974557703 F Stend vidaregåande skule Fanaveien 249 5244 Fana 55918800, 55918801 Torunn Hjelle, post.stj@hfk.no 110 122 122 1296
46304 974557029 F Stord vidaregåande skule Postboks 1243 5406 Stord 57307900 Ragnhild Agdestein
og Torleiv Agdestein, Torleiv.Agdestein@hfk.no
154 202 224 3765
46302 974557495 F Stord Yrkesskule og tekniske fagskule Postboks 654 5404 Stord 53402240, 53402241 Ragnhild Agdestein, post.sty@hordaland-f.kommune.no 128
46092 974571153 F Stryn vidaregåande skule Postboks 158 6781 Stryn Nor 57834800, 57874949 Anne Kari Kvamme, postmottak.strynvgs@sfj.no 58 65 63 1205
00336 988978116 P Sygna vidaregåande skule Sygnavegen 15 6899 Balestrand Nor 57694500, 57694501 Joakim Hector, joh@sygna.vgs.no 49 86 56 1193
46329 874557072 F Tanks videregående skole Boks 1113 S 5809 Bergen 55337600, 55311495 Lars Berntsen, post.tas@hfk.no 4 5 6 2037
46013 974557061 F Tertnes vidaregåande skule Tertnesveien 29 5113 Tertnes 55254020, 55254056 Ingrid Løbø, post.tev@hfk.no 180 219 111 2662
46330 974557088 F U. Pihl videregående skole Postboks 194 Ulset 5873 Bergen 55254200, 55254242 Henning Østensen, post.ups@hfk.no 2 6 61 2080
46062 816031982 F Voss gymnas Boks 70 5701 Voss 56532360 Marianne Merkesdal, marianne.merkesdal@hfk.no 178 185 149 521
46310 974557614 F Voss Husflidskule Eskelandsvegen 8 5700 Voss 56532480, 56532481 Venke Barrikmo, post.voh@hfk.no 3 4 449
46311 974557711 F Voss Jordbruksskule 5710 Skulestadmo 56532400, 56532401 Svein Inge Styve, post.voj@hfk.no 434
46063 916031858 F Voss vidaregåande skule Strandavegen 251 5710 Skulestadmo 56517902 Svein Inge Kolve, nye.voss.vgs@hfk.no 54 51 17 159
46075 874571032 F Årdal vidaregåande skule Postboks 213 6882 Øvre Årdal Nor 57648940, 57648941 Johannes Laberg, postmottak.ardalvgs@sfj.no 43 46 50 944
46014 974557487 F Årstad videregående skole Postboks 2344 Solheimsviken 5824 Bergen 55595000, 55595100 Irene Bildøy, post.aar@hfk.no 120 100 70 1081
46015 974557479 F Åsane vidaregåande skule Postboks 44, Nyborg 5879 Bergen 57308500 Torunn Deisz, post.aav@hfk.no 176 170 193 1927

Fylke 50: Trøndelag

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
50414 974557932 F Adolf Øiens skole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74176400 Per Magnus Mathisen, postmottak.thorastormvgs@trondelagfylke.no 1287
00342 989004255 P AGLO videregående skole Fløanvegen 89 7510 Skatval 74834330, 74834350 Malmfrid Ervik, aglo@aglo.no 27 20 21 263
50402 974558106 F Brundalen videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174100 Tore Kjøl, postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no 1 1897
00217 951190470 P Bybroen videregående skole Kjøpmannsgt. 12 7013 Trondheim 51776700 Eva Tetlie Angelsen, bybvgs@online.no 122 97 227
50427 984477112 F Byåsen videregående skole Selsbakkveien 34 7027 Trondheim 74174030 John Erling Moen, postmottak.byasenvgs@trondelagfylke.no 278 274 244 2843
50407 974558157 F Charlottenlund vg. skole Postboks 8374 Jakobsli 7458 Trondheim 74174100 Tore Kjøl, postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no 68
50014 996772772 F Charlottenlund videregående skole Postboks 8374 Jakobsli 7458 Trondheim 74174100 Tore Kjøl , postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no 257 293 274 2447
50200 985240116 F Eksamenskontoret Trøndelag Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174023 Lotte Skoglund, eksamen@trondelagfylke.no 13 50 26 181
50020 974557975 F Fosen videregående skole Alf Nebbs Gate 14 7160 Bjugn 74174200 Heidi Breivoll, postmottak.fosenvgs@trondelagfylke.no 61 68 59 919
16032 974558149 F Fosen videregående skole Alf Nebbs Gate 14 7160 Bjugn 74174200 Heidi Breivoll, postmottak.fosenvgs@trondelagfylke.no 475
50403 974558009 F Frøya videregående skole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174300 Vibeke Franck Sehm, postmottak.gurikunnavgs@trondelagfylke.no 359
50426 974557983 F Gauldal videregående skole Postboks 115 7291 Støren 74174400 Heidi Bones, postmottak.gauldalvgs@trondelagfylke.no 66 52 49 1117
50415 974557959 F Gerhard Schønings skole Postboks 192 7401 Trondheim 74176400 Per Magnus Mathisen, postmottak.thorastormvgs@trondelagfylke.no 1598
50031 974560771 F Grong videregående skole Idrettsveien 34 7870 Grong 74174444 Eli-Anita Sørensen, postmottak.grongvgs@trondelagfylke.no 69 91 77 1351
50018 974558017 F Guri Kunna videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174300 May Strøm, postmottak.gurikunnavgs@trondelagfylke.no 77 51 52 622
50010 974557991 F Heimdal videregående skole Postboks 9623, Saupstad 7478 Trondheim 74174500 Arve Waal, postmottak.heimdalvgs@trondelagfylke.no 194 218 201 3669
50027 974560798 F Inderøy videregående skole Vennalivegen 15 7670 Inderøy 74174700 Gerd Iren Bruås, postmottak.inderoyvgs@trondelagfylke.no 64 62 75 1512
50024 974560755 F Johan Bojer videregående skole, Skolested Leksvik 7120 Leksvik 74174800 Erik Bergfjord, postmottal.leksvikvgs@trondelagfylke.no 35 24 24 578
50019 974558025 F Johan Bojer videregående skole, Skolested Rissa 7100 Rissa 74175700 Åshild Elvebakken, postmottak.rissavgs@trondelagfylke.no 28 19 27 567
00339 971574909 P Kristen videregående skole Trøndelag Østre Rosten 35 7075 Tiller 72894940, 72894941 Jostein Brønstad, jostein.bronstad@kvt.vgs.no 222 203 218 3649
50007 874558052 F Kyrksæterøra videregående skole Trondheimsveien 18 7200 Kyrksæterøra 74174600 Helen R. Sødahl, postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no 45 34 42 588
50417 974558394 F Lade videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174030 John Erling Moen, postmottak.byasenvgs@trondelagfylke.no 45
50429 974558173 F Ladejarlen videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74176200 Lise Berger, postmottak.strindavgs@trondelagfylke.no 365
50901 974560704 F Levanger videregående skole Kirkegt. 1 7600 Levanger 74174900 Jørn Møst, postmottak.levangervgs@trondelagfylke.no 255 210 180 4075
00340 989213377 P Lukas videregående skole Arkitekt Ebbells Veg 22 7053 Ranheim 73973370, 73973379 Karin Moen, post@lukas.vgs.no 31 24 27 285
50013 974558378 F Malvik videregående skole Postboks 23 7566 Vikhammer 74175050 Anne Sæther, postmottak.malvikvgs@trondelagfylke.no 131 93 130 2145
50428 974558122 F Meldal videregående skole Løkkenveien 117 7332 Løkken Verk 74175100 Gunn-Solveig Mellingsæter, postmottak.meldalvgs@trondelagfylke.no 13 7 8 171
50424 874558362 F Melhus videregående skole Postboks 160 7223 Melhus 74175200 Britt Segtnan, postmottak.melhusvgs@trondelagfylke.no 97 113 123 2518
50022 974560763 F Meråker videregående skole 7530 Meråker 74175300 Jorun Aase Ringen, postmottak.merakervgs@trondelagfylke.no 74 68 66 1145
50029 874560782 F Mære Landbruksskole 7710 Sparbu 74175400 Tove Sakariassen, postmottal.marelbs@trondelagfylke.no 34 30 33 532
17000 938967091 F Nord-Trøndelag fylkeskommune, avdeling for VGO Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174020 Elise Årbogen, fagopplaring@trondelagfylke.no 3773
50030 974560712 F Olav Duun videregående skole Postboks 311 Høknes 7801 Namsos 74175500 Lars Bruun, postmottak.olavduunvgs@trondelagfylke.no 231 225 233 3949
50900 974560720 F Ole Vig videregående skole Postboks 254 7501 Stjørdal 74175555 Hilde Rømo Fresvig, postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no 255 244 257 4590
50001 974558041 F Oppdal videregående skole Postboks 204 7341 Oppdal 74175600 Mette Holthe-Berg, postmottak.oppdalvgs@trondelagfylke.no 80 60 67 1473
50006 974557967 F Orkdal vidaregåande skole 7300 Orkanger 74175670 Kristoffer Uppheim, postmottak.orkdalvgs@trondelagfylke.no 88 159 133 2701
50909 974560852 F Overhalla videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174000 Lars Bruun, postmottak@trondelagfylke.no 72
50408 974557916 F Ringve videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174100 Tore Kjøl, Bente Stokke, postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no 1 1533
50002 974558130 F Røros videregående skole Postboks 301 7361 Røros 74175800 Øyvind Sirnes , postmottak.rorosvgs@trondelagfylke.no 39 65 64 1175
50005 974558068 F Selbu videregående skole Bellveien 50 7580 Selbu 74175900 Janne Tove Alseth, postmottak.selbuvgs@trondelagfylke.no 37 28 23 536
50009 974558076 F Skjetlein videregående skole 7083 Leinstrand 74176060 Rita Johnsen, Edward
Georg Hagen, postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no
89 74 78 854
50902 974560895 F Staup videregående skole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174000 , postmottak@trondelagfylke.no
50905 974560801 F Steinkjer fagskole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74176100 Ingunn Barli, postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no 93
50028 974560690 F Steinkjer videregående skole Postboks 2112 7708 Steinkjer 74176100 Ingri Aunøien, postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no 259 274 259 5140
50409 974557924 F Strinda videregående skole Harald Bothners Vei 21 7052 Trondheim 74176200 Lise Berger, postmottak.strindavgs@trondelagfylke.no 2 2224
50015 996772810 F Strinda videregående skole Harald Bothners Vei 21 7052 Trondheim 74176200 Anders Bekkos, postmottak.strindavgs@trondelagfylke.no 325 299 331 2279
16000 938634556 F Sør-Trøndelag fylkeskommune Fagopplæring Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174020 Sissel Gellein Nordheim, fagopplaring@trondelagfylke.no 39 407 7166
50016 995415372 F Thora Storm videregående skole Suhms Gate 6 7012 Trondheim 74176400 Ivar Johnsen, postmottak.thorastormvgs@trondelagfylke.no 339 335 370 3547
50011 974558386 F Tiller videregående skole Postboks 63, Tiller 7475 Trondheim 74176300 Turid Johansen, postmottak.tillervgs@trondelagfylke.no 144 115 122 2272
50423 974557908 F Trondheim Katedralskole Munkeg 8 7013 Trondheim 74176500 Kåre Mjåseth, postmottak.katedralskolenvgs@trondelagfylke.no 194 235 220 4144
16023 974558165 F Trondheim maritime videregående skole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174000 , postmottak@trondelagfylke.no 32
50100 920981771 F Trondheim Voksenoppl.senter vg skole 3 3
50000 817920632 F Trøndelag fylkeskommune bedriftsopplæring Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174000 Sissel Gellein Nordheim,
Elise Årbogen, fagopplaring@trondelagfylke.no
619 1824 1424 3980
50911 920572278 F Trøndelag Voksenopplæring Seilmakergata 2 7725 Steinkjer 74174000 Hilde Aasbø Hammer, hilham@trondelagfylke.no 78 54 132
00343 989041819 P Val videregående skole Strand 7970 Kolvereid 74389000 Svanhild Øpstad, post@val.vgs.no 26 35 28 261
50026 974560747 F Verdal videregående skole Stiklestad Allè 8 7654 Verdal 74176600 Bjørn Sivert Woll, postmottak.verdalvgs@trondelagfylke.no 124 155 109 2151
50910 974560739 F Ytre Namdal videregående skole Hansvikveien 3 A 7900 Rørvik 74176700 Line Bakke Fjær, postmottak.ytrenamdalvgs@trondelagfylke.no 50 55 58 1178
00341 989137913 P Øya videregående skole 7228 Kvål 72875100, 72875101 Ole Jørgen Stevik, olej.stevik@oya.vgs.no 49 52 41 477
50021 974558033 F Åfjord videregående skole Åvegen 8 7170 Åfjord 74176800 Else Britt Humstad, postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no 19 26 23 453

Fylke 54: Troms og Finnmark

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
54062 974622750 F Alta videregående skole Skoleveien 15 9509 Alta 78964500, 78441190 Ann Kristin Strøm, Alta.vgs@tffk.no 166 227 212 3756
54304 974546833 F Bardufoss Høgtun videreg skole, Høgtun 9321 Moen 77789300, 77830331 Merete Brodahl Husby 177
54022 974546817 F Bardufoss videregående skole Bardufoss 9325 Bardufoss 77789309, 77789399 Kristin Otnes Aspmo , eksamen.bardufoss@tromsfylke.no 91 111 98 1419
54000 974793741 F Bedriftsopplæring TFFK Postboks 6600 9296 Tromsø 77788000 Maria H. Solvang, Maria.H.Solvang@tromsfylke.no 344 776 512 5251
54030 974546892 F Breivang videregående skole Dramsveien 199 9010 Tromsø 77788500, 77788501 Stig Lennarth Walnum,
avdelingsleder AF, post.breivang@tromsfylke.no
43 48 49 601
54310 874546852 F Breivika videregående skole Postboks 3374 9276 Tromsø 77788800, 77788801 Ralph Tøllefsen, post.breivika@tromsfylke.no 1 1429
20014 938795592 F Båtsfjord videregående skole Postboks 173 9751 Honningsvåg 78964900 Siri Arnesen, Nordkapp.vgs@tffk.no 31
54132 974795159 F Eksamenskontoret i Finnmark Henry Karlsens Plass 1 9800 Vadsø 78962000 , postmottak@ffk.no 315 255 2270
19061 864870732 F Eksamenskontoret, Troms fylkeskommune Postboks 6600 9272 Tromsø 77788082 , eksamenskontoret@tromsfylke.no 1 99 329
20000 964994218 F FINNMARK FYLKESKOMMUNE Henry Karlsensplass 1 9800 Vadsø 78962000, 78962370 Jorunn Kristiansen, vitnemålnvb@ffk.no 2 60 62
54060 874622702 F Hammerfest videregående skole Postboks 23 9615 Hammerfest 78428500, 78428577 Renate Ulriksen, hammerfestvgs@ffk.no 58 93 79 1154
54301 974546752 F Harstadbotn videregående skole Postboks 115 9481 Harstad 77042800, 77042810 2
54010 974546671 F Heggen videregående skole Postboks 504 9485 Harstad 77787100 Sigrun Pettersen, post.heggen@tromsfylke.no 312 199 182 3409
54401 974622769 F Hesseng videregående skole Postboks 44 9916 Hesseng 78961800, 78961801 Helene Sandø, kirkenesvgs@ffk.no 312
54036 915553354 F Ishavsbyen videregående skole Sommerfeldts Gate 74 9009 Tromsø 77666200, 77666335 , post.maritime@tromsfylke.no 49 64 52 266
54050 974622726 F Kirkenes videregående skole Postboks 44 9916 Hesseng 78963300 Kim A. D. Helgesen, kirkenesvgs@ffk.no 87 79 80 1237
54032 974546744 F Kongsbakken videregående skole Pb 355 9254 Tromsø 77647300 Ole Johan Tennvassås, post.kongsbakken@tromsfylke.no 304 248 269 4393
54038 974546906 F Kvaløya videregående skole Nedre Storvollen 75 9104 Kvaløya 9279 Tromsø 77788410 Snorre Bråthen, kvaloya.vgs@tffk.no 157 145 177 2350
54058 974622742 F Lakselv videregående skole Postboks 23 9711 Lakselv 78460300, 78460331 Katrine Elden Hovden, lakselvvgs@ffk.no 23 34 33 592
00346 988978159 P Nordborg videregående skole Sjøgata 28 9300 Finnsnes 77852930, 77852931 Gunnhild Kristoffersen, gunnhild.kristoffersen@nordborg.no 16 29 27 298
54056 974622734 F Nordkapp videregående skole Postboks 173 9751 Honningsvåg 78964900 Siri Arnesen, Nordkapp.vgs@tffk.no 26 28 28 701
54026 974546922 F Nordkjosbotn videregående skole Ringveien 4 9040 Nordkjosbotn 77789600, 77789601 Willy Fredriksen, post.nordkjosbotn@tromsfylke.no 24 40 38 489
54040 974546957 F Nord-Troms videregående skole, skolested Nordreisa Postboks 293 9156 Storslett 77787000 Gunn Hansen, nord-troms.vgs@tffk.no 58 81 77 1372
54307 974546949 F Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy Postboks 250 9189 Skjervøy 77787050 Gunn Hansen, nord-troms.vgs@tffk.no 59
00348 991569081 P Norges Toppidrettsgymnas - Tromsø Stadionveien 9 9007 Tromsø 67101560 Brit E Forberg, bef@ntg.no 40 31 37 287
54190 974760061 S Samisk videregående skole, Karasjok Postboks 113 9735 Karasjok 78469600, 78469615 Øyfrid Samuelsen, post@sami.vgs.no 33 31 37 407
54192 974759896 S Samisk videregående skole og reindriftsskole Ajastealli 5 9520 Kautokeino 78484500, 78484510 Sara Ellen Anne Eira, postmottak@samisk.vgs.no 19 19 21 331
54024 974546698 F Senja videregående skole Finnfjordbotn 9300 Finnsnes 77850800, 77850801 Geir Indahl, geir.indahl@tffk.no 112 137 127 1859
54306 874546712 F Senja videregående skole Finnfjordbotn 9300 Finnsnes 77850800 Geir Indahl, geir.indahl@tffk.no 75
54020 974546809 F Sjøvegan videregående skole Helsesenterveien 1 9350 Sjøvegan 77789500, 77173276 Kjell Arne Giske, post.sjovegan@tromsfylke.no 38 37 52 896
54012 974546760 F Stangnes Rå videregående skole Postboks 3120 9497 Harstad 77787200 Bjørg Larsen Aalmo, stangnes.vgs@tffk.no 70 99 78 1862
54064 974064332 F Tana videregående skole Birkelund 44 9845 Tana 78963900 Dag Flage, tana.vgs@tffk.no 27 17 10 192
54034 974546868 F Tromsdalen videregående skole Postboks 5275 Tromsdalen 9285 Tromsø 77752500, 77752501 Torill Hvalryg, post.tromsdalen@tromsfylke.no 203 299 216 3810
54309 974546876 F Tromsø Maritime skole Postboks 6341 9001 Tromsø 77793100, 77666335 Tove Andersen, post.maritime@tromsfylke.no 2 3 391
54052 974622718 F Vadsø videregående skole Postboks 610 9811 Vadsø 78963600 Solfrid Iversen, vadsovgs@tffk.no 56 56 62 1072
54054 974622777 F Vardø videregående skole Postboks 290 9951 Vardø 78963800 Kristine Rønning, vardovgs@ffk.no, kristine.roenning@tffk.no 23 21 14 298
54303 874546682 F Vågsfjord vidg skole avd Skånland 9440 Evenskjer 77089100, 77089110 Janne-Lise Torbergsen, janne-lise.torbergsen@tromsfylke.no 319

Fylke : Totalt

Antall vitnemål til NVB
202020192018Alle år
55447 70755 69459 1050877

Antall: 559 stk.