Listen er oppdatert fra NVB-basen
den 1. juli 2022 19:24

Nedlasting: excel, json

Gammel liste: backup 18. des. 2019

Nye fylker f.o.m. 1. jan. 2020: (fylkesnr i parantes)

Viken(30)        = Østfold(01) + Akershus(02) + Buskerud(06)
Innlandet(34)      = Hedmark(04) + Oppland(05)
Vestfold og Telemark(38) = Vestfold(07) + Telemark(08)
Agder(42)        = Aust-Agder(09) + Vest-Agder(10)
Vestland(46)       = Hordaland(12) + Sogn og Fjordane(14)
Troms og Finnmark(54)  = Troms(19) + Finnmark(20)

Nytt fylke f.o.m. 1. jan. 2018:
Trøndelag(50)      = Sør-Trøndelad(16) + Nord-Trøndelag(17)

Fylker som består:
Oslo(03), Rogaland(11), Møre og Romsdal(15), Nordland(18)

Nasjonal vitnemålsbase – Skoleregister

Videregående skoler som har levert vitnemål til NVB

Hvis det er feil her i orgnr, skolenr (vigonr), skolenavn eller annet, bes dette meldt til Samordna opptak (SO) på epost til nvb-drift@samordnaopptak.no.

Forklaring:

T = Type skole. F betyr fylkeskommunal, P betyr privat, S betyr statlig.

Skolenavn er blått dersom internettadressen (url-en) er kjent. Da kan det klikkes på.

Antall vitnemål = Antall vitnemål levert til NVB for hhv. 2022, 2021 og 2020 og totalt siden ca 1999. Tallene gjelder utstedelsesåret, ikke året vitnemålet ble sendt inn i. Noen få vitnemål blir sendt inn til NVB et senere år enn når de ble utstedt. Tallene gjelder importerte/godkjente vitnemål i NVB, ikke innsendte. Noen innsendte vitnemål avvises hvert år pga feil i kontrollene. Tallene inkluderer vitnemål som senere har blitt annullerte.

Skolenr står i uthevet skrift dersom antall vitnemål i år overstiger 80% av fjorårets antall fra skolen. Dette for å gi et kjapt overblikk over hvor langt årets innsamling har kommet.


Fylke 3: Oslo

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
00305 987619295 P Akademiet Oslo Postboks 189 Bogstadveien 0323 Oslo 22466900, 22466901 Hilde Dramdal, hilde.dramdal@akademiet.no 182 157 158 2379
00347 988930687 P Akademiet vgs Heltberg Bislett Pilestredet 56 0167 Oslo 23377000, 23356960 Selim Unsal, Lasse
Wiik, bislett@heltberg.no
82 87 101 1451
00206 958295774 P Akademiet vgs Heltberg Ullevaal Sognsveien 75 B 0855 Oslo 22021140 Selim Unsal, Lasse
Wiik, ullevaal@akademiet.no
100 98 161 1332
03003 974590832 F Berg videregående skole John Colletts Allé 106 0870 Oslo 22587200, 22950785 Hege Tengesdal, hege.tengesdal@osloskolen.no 3 3 2179
03036 974591006 F Bjerke videregående skole Statsråd Mathiesens Vei 25 0950 Oslo 23468540, 23468541 Mette Olden, mette.olden@ude.oslo.kommune.no 240 227 249 3905
03070 990574898 F Bjørnholt videregående skole Slimeveien 17 1275 Oslo 23463600 Terry Jensen, BjornholtVGS@ude.oslo.kommune.no 89 118 106 2118
03005 912703312 F Blindern videregående skole Postboks 3803 Ullevål Stadion 0805 Oslo 90808059, 95113433 Hege Tengesdal, hege.tengesdal@osloskolen.no 219 259 253 1969
03006 974590840 F Bredtvet videregående skole Bredtvetveien 2 0950 Oslo 23468000, 23337701 Evens Cheung, Evens.Cheung@osloskolen.no 875
03007 912001709 F Edvard Munch videregående skole Ullevålsveien 5 0165 Oslo 90990720 Vigdis Vangsøy, Vigdis.Vangsoy@ude.oslo.kommune.no 367 330 327 1808
03102 873626372 F Eikelund videregående skole Nydalsveien 30 B 0484 Oslo 22231100 Magne Føreland, Magne.Foreland@ude.oslo.kommune.no 5 8 11 61
02099 974778505 F Eksamenskontoret i Akershus Boks 1200 Sentrum 0107 Oslo 22005500, 22055044 19
03009 974590999 F Elvebakken videregående skole Vestre Elvebakke 3 0182 Oslo 90582282 Hanne Merete Nilsen, hanne.merete.nilsen@ude.oslo.kommune.no 440 519 500 7455
03052 974591022 F Etterstad videregående skole Etterstadsletta 5 0660 Oslo 22575500, 22680267 Erik Horgen, erik.horgen@ude.oslo.kommune.no 48 74 46 566
03012 974590859 F Fagerborg videregående skole Pilestredet109 0358 Oslo 90808059 Hege Haugland, Hege
Tengesdal, Hege.Tengesdal@ude.oslo.kommune.no
1 3155
02000 958381492 F Fagopplæringen Akershus Pb 1200 Sentrum 0107 Oslo 22055000, 22055434 Karianne Forbord, post@afk.no 8380
03018 974590867 F Foss videregående skole Steenstrupsgt. 20 0554 Oslo 23226770 Elisabeth Ringdal, elisabeth.ringdal@ude.oslo.kommune.no 426 308 295 5795
03011 995821664 F Fyrstikkalleen videregående skole Fyrstikkalleen 21 0661 Oslo 93224908 Miriam Rygh Andersen, Miriam.andersen@osloskolen.no 227 198 223 2089
03021 974590875 F Grefsen videregående skole Morells Vei 20 0487 Oslo 22098730 Evens Cheung, evens.cheung@ude.oslo.kommune.no 1 1818
03024 974590891 F Hartvig Nissens skole President Harbitz' Gate 11 0259 Oslo 90289371 Anette Horn, Annette.Horn@ude.oslo.kommune.no 203 223 220 4786
03027 974590956 F Hellerud videregående skole Postboks 15 Tveita 0617 Oslo 22760500, 22760501 Jan Egil Hagen, Jan.Egil.Hagen@ude.oslo.kommune.no 161 232 165 3364
03028 912001008 F Hersleb videregående skole Herslebs Gate 20 B 0561 Oslo 91707001 Tone Slettebakken, tslett@osloskolen.no 147 194 185 1395
03030 974590905 F Holtet videregående skole Ekebergveien 124 1178 Oslo 99700329 Helene Jeber Holt, siri.holt@osloskolen.no 22 45 30 470
00306 988490156 P John Bauergymnaset Oslo Cort Adelers Gt. 30 0254 Oslo 22699910 , oslo@johnbauer.no 54
03031 999173926 F Kongshavn videregående skole Kongsveien 30 0193 Oslo 23381500 Roar Aunvold, roar.aunvold@ude.oslo.kommune.no 163 180 182 1675
03108 873626402 F Kongsskogen videregående skole Gladengveien 3 B 0661 Oslo 23243770, 23243777 Kristen Bjørndal-Riis, Kristen.Riis.Bjorndal@ude.oslo.kommune.no 31 19 20 295
00307 827111392 P Kristelig Gymnasium AS Homansbakken 2 0352 Oslo 21551000 Frode Gjøen, kg@kg.vgs.no, fgjoen@kg.vgs.no 222 194 157 4542
03032 899178092 F Kuben videregående skole Postboks 6561, Etterstad 0606 Oslo 09874 Lill Bruer, lill.bruer@ude.oslo.kommune.no 192 244 190 1457
03033 974590913 F Lambertseter videregående skole Cecilie Thoresens Vei 6 1153 Oslo 95241580 Kristin Hove Pedersen, krpede@osloskolen.no 319 352 346 6634
03039 974590980 F Manglerud videregående skole Plogveien 24 0681 Oslo 90990720, 22761601 Vigdis Vangsøy, Vigdis.Vangsoy@ude.oslo.kommune.no 10 2976
00223 971526025 P Natur videregående skole Strømsveien 323 A 1081 Oslo 22908600 Anne Kjelme, post@natur.vgs.no 36 28 42 479
03042 974590921 F Nordstrand videregående skole Postboks 83 - Nordstrand 1163 Oslo 23381500 Roar Aunvold, roar.aunvold@ude.oslo.kommune.no 1841
00225 988467979 P Noroff Videregående skole Oslo AS Torggata 8 0181 Oslo 21549900 Hilde Dramdal, hilde.dramdal@akademiet.no 91
03043 996216454 F Nydalen videregående skole Nydalsveien 30 C 0484 Oslo 23468000 Evens Cheung, Evens.Cheung@ude.oslo.kommune.no 230 253 258 2568
03997 958935420 F OSLO (FYLKES)KOMMUNE 63
03045 974590883 F Oslo Handelsgymnasium Parkveien 65 0202 Oslo 22129250 Nils-Helge Rud, Nils-Helge.Rud@ude.oslo.kommune.no 243 382 401 7469
03048 874590932 F Oslo Katedralskole Ullevålsveien 31 0171 Oslo 41322561, 22200062 Eli Fløtra, eli.flotra@osloskolen.no 284 241 249 5564
00208 954997332 P Oslo Private Gymnasium Munkedamsveien 45 0250 Oslo 22837302 Frode Stokke og Eva
Michelet Cedergren, info@opg.vgs.no
122 90 101 1341
03209 984611412 F Oslo Voksenopplæring Sinsen Pb 649/650, Løren 0507 Oslo 91859942 Håvard Moltu, Havard.Andre.Moltu@ude.oslo.kommune.no 47 57 65 989
00207 919193298 P Otto Treider Private Gymnas Nedre Vollgt 8 0158 Oslo 24144440 Ingvild Wølstad-Knutsen, info@ottotreider.no 76 99 75 1337
03057 974590948 F Persbråten videregående skole Gamle Hovsetervei 1 0768 Oslo 22136760 Inger Bjelke, inger.bjelke@ude.oslo.kommune.no 116 183 150 3817
03097 991775765 F Privatistkontoret (VG) Postboks 6127 Etterstad. 0602 Oslo 0602 Oslo 23051012 Kjetil Husom, kjetil.husom@ude.oslo.kommune.no 4 26 17 381
03060 974591030 F Sandaker videregående skole Hans Nielsen Haugesgate 1 0401 Oslo 23059400 Evens Cheung, evens.cheung@ude.oslo.kommune.no 1 1 664
03063 974591049 F Sofienberg videregående skole Trondheimsveien 48 0560 Oslo 91707001 Tone Slettebakken, tslett@osloskolen.no 2 3 847
03066 974591057 F Sogn videregående skole Postboks 3855 Ullevål Stadion 0805 Oslo 23265700, 23265701 Lill Bruer, Lill.Bruer@ude.oslo.kommune.no 5 706
03069 974591065 F Stovner videregående skole Boks 54 Stovner 0913 Oslo 47605775, 22107011 Maria Elmoussaoui, maria.moussaoui@osloskolen.no 159 187 149 3228
03072 974590964 F Ullern videregående skole Ullernchausséen 56 0379 Oslo 22517900, 22517919 Helene Anfinsen Strindberg, Helene.AnfinsenStrindberg@ude.oslo.kommune.no 307 362 408 5430
03075 974590972 F Ulsrud videregående skole Tor Jonssons Veg 5 0688 Oslo 22757620 Åshild Bue, ashild.bue@ude.oslo.kommune.no 62 63 95 3026
03000 976820037 F Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo 23430332/91658851 Long Le, long.le@ude.oslo.kommune.no 930 1543 1507 15035
03078 917527067 F Valle Hovin videregående skole Innspurten 12 0663 Oslo 47713461 Helge Bratland, helge.bratland@osloskolen.no 152 164 134 450
03081 925607797 F Vika videregående skole Cort Adelers Gate 30 0254 Oslo 40436318 Stine Jeppesen, postmottak@osloskolen.no
00204 933126013 P WANG AS Hansteensgt. 8 0253 Oslo 22129700, 22129712 Tommy Lund, Tommy.Lund@wang.no 246 245 239 3901

Fylke 11: Rogaland

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
00321 887504822 P Akademiet Sandnes Postboks 3223 4398 Sandnes 51905530, 51905531 Øyvind Sollie-Vollen, oyvind.vollen@akademiet.no 88 91 135 1405
00226 885849512 P Akademiet Stavanger Engelsminnegata 16A 4008 Stavanger 93033108 Leif Harald Lied, stavanger@akademiet.no 100
11001 974624532 F Bergeland videregående skole Postboks 560, Sentrum 4003 Stavanger 51923600 Jan Mortensen Aasen, bergeland-vgs@skole.rogfk.no 94 117 124 2849
11004 913385632 F Bryne vidaregåande skule Postboks 453 4349 Bryne 51923100 Marianne Bergjord
Klakegg, bryne-vgs@skole.rogfk.no
308 339 321 2392
11002 974624354 F Bryne vidaregåande skule Postboks 453 4349 Bryne 51923100 Marianne Bergjord
Klakegg, bryne-vgs@skole.rogfk.no
2 3171
11003 974624478 F Dalane videregående skole Postboks 503 4379 Egersund 51923800 Sigrun Andersen, dalane-vgs@skole.rogfk.no 97 129 121 2856
11007 974624702 F Forus videregående skole Prinsens Vei 3 4315 Sandnes Lill Anita Hetland, vaagen-vgs@skole.rogfk.no 762
11008 974624516 F Gand videregående skole Hoveveien 2-4 4306 Sandnes 51922600, 51681001 Torunn Karin Birkreim, torunn.karin.birkreim@skole.rogfk.no 157 170 108 2297
11010 974624648 F Godalen videregående skole Postboks 1564 Kjelvene 4093 Stavanger 51923700, 51923716 Oddbjørg Ruud Mæland, godalen-vgs@skole.rogfk.no 3 2 217
11011 974624486 F Haugaland videregående skole Spannavegen 38 5531 Haugesund 52865600, 52865609 Anne-Margrethe Frønsdal, haugaland-vgs@skole.rogfk.no 96 147 94 1234
11014 974624575 F Haugesund maritime/tekniske videregående skole Postboks 2048 5504 Haugesund 52702100, 52702148 , hgsmartekn-vgs@rfk.rogaland-f.kommune.no 208
00216 952217593 P Haugesund Toppidrettsgymnas Hanne Kroghs Veg 6 5518 Haugesund 52223200, 52223250 , adm@htg.vgs.no 116 114 99 1640
11015 974624370 F Hetland videregående skole Breidablikkveien 16 4017 Stavanger 51921400 Ingrid H. A. Sikveland, hetland-vgs@skole.rogfk.no 193 223 221 4511
11016 974624613 F Hinna videregående skole dr. Martha Persensgt. 1 4088 Stavanger 51955100, 51955101 Grethe Bakka, jaattaa-vgs@skole.rogfk.no 274
11019 990183449 F Jåttå videregående skole Jåttåvågveien 3 4020 Stavanger 51955100, 51955101 Grethe Bakka, jaattaa-vgs@skole.rogfk.no 143 190 135 1866
11013 974624591 F Karmsund videregående skole Postboks 4033 5506 Haugesund 51922000 Gro Johanne Lien, karmsund-vgs@skole.rogfk.no 33 29 25 200
11017 974624389 F Kopervik videregående skole Postboks 8 4291 Kopervik 52814100 Signe M. Dagsland, kopervik-vgs@skole.rogfk.no 131 178 157 3315
00361 913404793 P Kristen videregående skole Haugalandet AS Norheimsmarka 15 5542 Karmsund 98688556 Anita Hollund Pedersen, post@kvh.vgs.no 14 12 13 41
11023 974624559 F Lundehaugen videregående skole Haugen 12 4323 Sandnes Lill Anita Hetland, vaagen-vgs@skole.rogfk.no 1904
00324 888982302 P Lundeneset VGS AS 5582 Ølensvåg 53775100, 53775151 Arlene Pedersen, post@lvs.no 58 81 64 1248
11045 874624772 F Møllehagen skolesenter Torgveien 29 4016 Stavanger 51921900 Arne-Petter Gjørøy, mollehagen-vgs@skole.rogfk.no 7 11 7 88
11074 954218406 P Norconserv næringsmiddeltekniske skole Postboks 327 4002 Stavanger 51844669, 51844650 Torstein Øiom, skolekontor@norconserv.no 84
11005 912902803 F Privatistkontoret i Rogaland Arkitekt Eckhoffsgate 1 4010 Stavanger 51921075 Ståle Dahl, privatist@rogfk.no 2 19 9 57
11021 974624664 F Randaberg videregående skole Grødemveien 70 4070 Randaberg 51923000 Marianne Sigstad, randaberg-vgs@skole.rogfk.no 192 237 187 4021
11000 971045698 F Rogaland fylkeskommune, seksjon for fagopplæring Postboks 130 4001 Stavanger 51516750, 51516753 Per Osland , fagopplaering@rogfk.no 725 2688 2666 25334
11020 974624621 F Rygjabø vidaregåande skole Judaberg 4160 Finnøy 51714300, 51714301 Irene Hevrøy, strand-vgs@skole.rogfk.no 250
11024 974624397 F Sandnes videregående skole Jønningsheiveien 45 4316 Sandnes 51923400 Idar Ree, sandnes-vgs@skole.rogfk.no 350 365 406 6578
11025 874624632 F Sauda vidaregåande skole Postboks 34 4201 Sauda 51922800, 52785661 Åse Karen Wiig, aase.karen.wiig@skole.rogfk.no 94 92 61 1650
11027 974624362 F Skeisvang videregående skole Rogalandsgt. 197 5518 Haugesund 52703710 Mona E. Wold Jøsang, Skeisvang-vgs@skole.rogfk.no 228 257 256 5475
11022 974624672 F Sola videregående skole Postboks 190 4097 Sola 51718400 Roar Nærheim, sola-vgs@skole.rogfk.no 125 213 159 4124
11018 974624443 F St. Olav videregående skole Jens Zetlitzgt. 33 4008 Stavanger 51922900 Helene Hylle, StOlav-vgs@skole.rogfk.no 243 278 272 5096
11029 974624427 F St. Svithun videregående skole Ytre Eiganesveien 30 4022 Stavanger 51597300, 51597349 Kristine Rosland Gjerstad, stsvithun-vgs@skole.rogfk.no 302 366 374 5703
11030 974624400 F Stavanger katedralskole Postboks 39 4001 Stavanger 51846300 Solveig Isaksen Hagen, stavkat-vgs@skole.rogfk.no 181 215 222 4054
11031 919938331 F Stavanger offshore tekniske skole Tjuvholmveien 40 4007 Stavanger 51500300, 51500301 Hadhria Rahmouni, stavofftekn-vgs@skole.rogfk.no 5 10 17 854
11033 974624540 F Stavanger tekniske fagskole Rogalandsgt. 44 4011 Stavanger 51537800, 51537801 120
11012 974624605 F Storasund videregående skole Pb 2002 5504 Haugesund 52702160, 52702170 , storasund-vgs@rfk.rogaland-f.kommune.no 50
11034 974624419 F Strand videregående skole Ryfylkeveien 1914 4120 Tau 51740100, 51740150 Irene Hevrøy, strand-vgs@skole.rogfk.no 105 105 124 1942
11038 874624462 F Time vidaregåande skole Postboks 445 4349 Bryne Siv Irene Nilsen Vølstad, bryne-vgs@skole.rogfk.no 701
00368 993272590 P Tryggheim Forus AS Prinsens Vei 8 4315 Sandnes 51678010 Hildegunn Hernes, vgs@tryggheimforus.no 15 4 19
00325 989041827 P TRYGGHEIM SKULAR Tryggheimvegen 13 4365 Nærbø 51798000 Geir Magne Karlsen, post@tryggheim.no 139 151 143 2341
00349 874250732 P Tveit vidaregåande skule Pb. 54 5562 Nedstrand 52774850 Brit Sande Bakkevig, kontor@tveit.vgs.no 11 18 14 229
00215 852117192 P Uldals videregående skole Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger 51840700, 51840799 Magnar Åkre, post@uldals.no 2 2 504
11041 974624435 F Vardafjell videregående skole Spannavegen 25 5532 Haugesund 52709910, 52709915 Anette Knutsen, vardafjell-vgs@skole.rogfk.no 154 155 167 4444
11090 912902641 F Voksenopplæringen i Rogaland Arkitekt Echoffsgt. 1 4010 Stavanger 51516600 Ståle Dahl, Staale.Dahl@rogfk.no 47
11094 974624303 F Voksenopplæringsskolen Arkitekt Echoffsgt. 1 4010 Stavanger 51516900, 51516753 Ståle Dahl, Staale.Dahl@rogfk.no 1047
11043 994507508 F Vågen videregående skole Holbergsgt 23 4306 Sandnes 51921500 Lill Anita Hetland, vaagen-vgs@skole.rogfk.no 214 270 261 2943
11039 986452486 F Våland videregående skole Rogalandsgt. 44 4011 Stavanger 51537800 Ingrid H. A. Sikveland, hetland-vgs@skole.rogfk.no 125
00205 988578533 P WANG Toppidrett Stavanger Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger 51840700, 51840799 Magnar Åkre, su@wang.no 59 73 74 897
11042 974624451 F Øksnevad vidaregåande skole Jærvn. 990 4351 Kleppe 51921800 Olav Horpestad, oksnevad-vgs@skole.rogfk.no 59 57 57 789
11048 974557134 F Ølen vidaregåande skule Litlehagen 2 5580 Ølen 53766400 Geir Kenneth Rødne, olen-vgs@skole.rogfk.no 76 61 71 1268
11044 974624494 F Åkrehamn vidaregåande skole Postboks 43 4296 Åkrehamn 51923300 Anne May Medhaug, akrehamn-vgs@skole.rogfk.no 7 424

Fylke 15: Møre og Romsdal

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
00357 911731185 P Akademiet Heltberg Toppidrett Molde 71255122 Liv Aahjem Verlo, molde@heltberg.no 1 12
00356 911770172 P Akademiet Heltberg Toppidrett Ålesund Moloveien 5 6004 Ålesund 70134220 Liv Aahjem Verlo, alesund@heltberg.no 4 21 8 47
00222 981120973 P Akademiet VGS Molde Postboks 2126 6402 Molde 71255122 Liv Aahjem Verlo, molde@akadmiet.no 30 1 17 478
00221 884744342 P Akademiet VGS Ålesund Postboks 943 Sentrum 6001 Ålesund 70134210 Liv Aahjem Verlo, liv@akademiet.no 91 122 109 1313
15001 974576473 F Atlanten videregående skole Dalaveien 25 6511 Kristiansund 71283800 Lene Hoel, nvb.atlanten.vgs@mrfylke.no 182 206 226 4346
15035 974576554 F Borgund vidaregåande skule Yrkesskolevegen 20 6011 Ålesund 70170000 Ingeborg Sørvik Busch, nvb.borgund.vgs@mrfylke.no 79 88 95 1395
15005 974576503 F Fagerlia videregående skole Gangstøvikveien 6009 Ålesund 71281500 Trude Eiksund, nvb.fagerlia.vgs@mrfylke.no 229 279 312 6375
15015 974576511 F Fagskolen i Møre og Romsdal Postboks 5077 Larsgården 6021 Ålesund 70161700, 70161701 Randi Kalvatsvik, postmottak@amtf.no 149
15006 974577046 F Fannefjord vg skole Julsundveien 49 B 6412 Molde 71283000 Ove Opstad, nvb.fannefjord.vgs@mrfylke.no 8 1 7 46
15008 974576449 F Gjermundnes vidaregåande skule Gjermundnesvegen 200 Gjermundnes 6392 Vikebukt 71282900 Jorun Frostad, nvb.gjermundnes.vgs@mrfylke.no 25 29 24 479
15010 974576716 F Haram vidaregåande skule Skuleråsa 10 6270 Brattvåg 71281700 Jan Magne Helland, nvb.haram.vgs@mrfylke.no 56 65 69 1097
15011 974576481 F Herøy vidaregåande skule Lisjebøvegen 4 6091 Fosnavåg 71281800 Eivind Lillebø, nvb.heroy.vgs@mrfylke.no 18 19 23 483
15007 974576708 F Hustadvika vidaregåande skole Postboks 34 Elnesvågen 6447 Elnesvågen 71283700 Johan Konrad Løseth, nvb.frana.vgs@mrfylke.no 65 58 68 1865
15012 974576589 F Kristiansund videregående skole Sankthanshaugen 2 6514 Kristiansund N 71284000 Rigmor R. Gujord, nvb.kristiansund.vgs@mrfylke.no 79 102 78 2222
15014 974576422 F Molde videregående skole Øvre Ved 23 Molde 6413 Molde 71283100 Harriet Martinsen, nvb.molde.vgs@mrfylke.no 238 218 238 6462
15000 944183779 F MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Ariel Harøy Jonasoff, monica.solheim@mrfylke.no 406 1265 1270 4472
15999 974576457 F Møre og Romsdal fylkeskommune - Utdanningsavd. Ariel Harøy Jonasoff, monica.solheim@mrfylke.no 8964
15018 974576562 F Rauma videregående skole Ringgata 35 6300 Åndalsnes 71283600 Sølvi Halseth, nvb.rauma.vgs@mrfylke.no 29 42 41 1003
15019 974576546 F Romsdal videregående skole Langmyrvegen 83 6415 Molde 71283300 Trond Ljoså, nvb.romsdal.vgs@mrfylke.no 142 148 163 3013
15020 974577267 F Spjelkavik videregående skole Nedre Langhaugen 22 6011 Ålesund 71282000 Beathe Nikolaisen
Vikestad, nvb.spjelkavik.vgs@mrfylke.no
166 274 148 3953
15021 974576686 F Stranda vidaregåande skule Hevsdalen 52 6200 Stranda 71281900 Jon Hjortdal, nvb.stranda.vgs@mrfylke.no 99 49 71 1256
15023 974576570 F Sunndal vidaregåande skole Skoleveien 14 B 6600 Sunndalsøra 71284300 Silje Alise Ness, nvb.sunndal.vgs@mrfylke.no 74 60 58 1467
15024 974576651 F Surnadal vidaregåande skole Øyatrøvegen 30 6650 Surnadal 71284400 Mari Vattøy, nvb.surnadal.vgs@mrfylke.no 57 46 89 1434
15025 974576694 F Sykkylven vidaregåande skule Kyrkjevegen 6 Aure 6230 Sykkylven 71282200 Merete Sylte Skog, nvb.sykkylven.vgs@mrfylke.no 50 44 76 1579
15026 974745607 F Tingvoll vidaregåande skole Skolevegen 35 6630 Tingvoll 71284200 Reidun Halle, nvb.tingvoll.vgs@mrfylke.no 25 38 34 782
15027 974576430 F Ulstein vidaregåande skule Holsekerdalen 180 6065 Ulsteinvik 71281000 Bård Ringstad, nvb.ulstein.vgs@mrfylke.no 177 159 193 3985
00338 974117711 P Vestborg vidaregåande skule Hevsdalsvegen 11 6200 Stranda 70263900 Øystein Strand, info@vestborg.no 31 24 37 606
15029 874576492 F Volda vidaregåande skule Vevendelvegen 35 6102 Volda 71282300, 71282302 Gerd Sofie Langvatn, nvb.volda.vgs@mrfylke.no 178 206 228 4583
15031 974576597 F Ørsta vidaregåande skule Holmegt. 14 6153 Ørsta 71282400 Roger A. Fylling, nvb.orsta.vgs@mrfylke.no 1 183
15032 874576662 F Ålesund maritime skole Sjømannsv. 27 6008 Ålesund 70107800, 70107801 Randi Kalvatsvik, postmottak@amtf.no 494
15033 974576538 F Ålesund videregående skole Postboks 676 6001 Ålesund 71282600 Stian Longva, nvb.alesund.vgs@mrfylke.no,stian.longva@mrfylke.no 169 211 210 3817

Fylke 18: Nordland

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
18080 974621029 F Andøy videregående skole Postboks 14 8483 Andenes 75656100 Egil Brensholm, post.andoy@nfk.no 37 56 64 1055
18091 974621134 F Aust-Lofoten videregående skole Boks 237 8301 Svolvær 76068200, 76068201 Marit Rindahl Ødegaard, post.austlofoten@nfk.no 67 96 76 1985
18041 974621215 F Bodin videregående skole Mørkvedtråkket 2 8026 Bodø 75651000, 75515507 Elisabeth Aune, post.bodin@nfk.no 185 330 247 6404
18040 974621231 F Bodø videregående skole Postboks 1462 8041 Bodø 75651500, 75651501 , post.bodo@nfk.no 163
18042 974621223 F Bodø videregående skole Boks 291 8001 Bodø 75651500, 75651501 Odd-Ivar Søvik, post.bodo@nfk.no 275 378 404 6528
18010 974621401 F Brønnøysund videregående skole Postboks 123 8901 Brønnøysund 75009900, 75009950 Ann Ebbesen, post.bronnoysund@nfk.no 87 103 113 2179
18051 974621290 F Fauske videregående skole Boks 601 8205 Fauske 75652000, 75652001 Mariell Stifjell, post.fauske@nfk.no 68 71 34 1686
18073 874621102 F Frydenlund videregående skole Boks 804 8510 Narvik 76977550, 76977551 1580
18089 974621037 F Hadsel videregående skole Postboks 253/254 8459 Melbu 76118900, 76158320 Jens Erik Björklund-Lassen, post.hadsel@nfk.no 39 44 67 1002
18090 974621142 F Kabelvåg videregående skole Tore Hjorts Gt. 22 8310 Kabelvåg 75655100, 75655101 Hege Bettina Robertsen, hege.robertsen@nfk.no 164
18088 974621045 F Kleiva videregående skole Kleiva 8400 Sortland 75655720, 75655721 Egil Hitland   43
18060 974621282 F Knut Hamsun videregående skole Oppeid 8298 Hamarøy 75652200, 75652249 Ketil Sivertsen, post.hamsun@nfk.no 39 26 33 725
00344 971541210 P Kristen videregående skole Nordland Ivar Hjellviks Vei 6 8700 Nesna 75066000, 75066001 Finn Olav Konow, post@kvn.no 23 21 43 831
18085 974621061 F Lødingen videregående skole Boks 54 8551 Lødingen 75656200, 75656201 , post.lodingen@nfk.no 5
18037 976247949 F Meløy vgs. avd. Ørnes Spildervika 6 8150 Ørnes 75652400, 75652401 , ornes.meloy@nfk.no 366
18039 974621193 F Meløy videregående skole Boks 55 8161 Glomfjord 75652500, 75652501 Roar Jensen, post.meloy@nfk.no 20 24 33 492
18035 970555838 F Mjølan videregående skole Murbakken 1 8607 Mo I Rana 75126100, 75126111 992
18034 974621312 F Moheia videregående skole Skolegt. 22, 8622 Mo 8607 Mo I Rana 75134650, 75134660 1109
18024 974621355 F Mosjøen videregående skole Postboks 614 8651 Mosjøen 75654000 Marianne Lian, post.mosjoen@nfk.no 194 176 192 3796
18074 974041707 F Narvik videregående skole Boks 414 8512 Narvik 75656500, 76961501 Heidi Berg-Eriksen, post.narvik@nfk.no 150 188 171 3003
18006 913256840 F Nettskolen i Nordland Fylkeshuset 8048 Bodø Geir Hareide Hansen, geir.hareide.hansen@nfk.no 20 31 45 279
18000 964982953 F NORDLAND FYLKESKOMMUNE Inger Forseth, ijf@nfk.no 452 1360 1346 12973
00234 916658052 P Ntg Bodø AS Fridtjof Nansens Vei 5 8003 Bodø 90081718 Brit Elisabet Forberg, bodo@ntg.no 30 30 60
18033 974621304 F Polarsirkelen videregående skole Postboks 53 8601 Mo I Rana 75199999, 75199901 Rita Martinussen, post.polarsirkelen@nfk.no 202 234 251 3514
18054 974621274 F Saltdal videregående skole Fredheimveien 15 8250 Rognan 75652300, 75652301 Elisabeth Kristoffersen, post.saltdal@nfk.no 33 28 53 908
18021 874621382 F Sandnessjøen videregående skole Boks 600 8800 Sandnessjøen Norge 75079200, 75040035 Sylvi Halseth, post.sandnessjoen@nfk.no 79 123 107 2163
18020 974621398 F Sandnessjøen videregående skole avd.Alstahaug Søvik 8800 Sandnessjøen 75063800, 75063801 , post.alstahaugvgs@nfk.no 35
18071 974621088 F Solhaugen videregående skole Boks 2011 8512 Narvik 76965900, 76945919 Åslaug Wikran, post@solhaugen.vgs.no 238
18081 974621053 F Sortland videregående skole Postboks 115 8401 Sortland 76113500, 76113501 Tor Grindstein, post.sortland@nfk.no 121 178 193 3719
18087 874621072 F Stokmarknes videregående skole Boks 312 8455 Stokmarknes 76117950, 76117951 Gunnar Steiro, post.stvgs@nfk.no 619
18026 974621363 F Vefsn landbruksskole Marka 8658 Mosjøen 75114200, 75114201 John Luktvasslimo, John.Luktvasslimo@nfk.no 174
18025 974621371 F Vefsn videregående skole Boks 304 8661 Mosjøen 75411000, 75411010 HALLSTEIN JOHNSEN, post.vefsn@nfk.no 556
18096 974621169 F Vest-Lofoten videregående skole Postboks 15 8377 Gravdal 76054800, 76081940 Viggo Løslett, post.vestlofoten@nfk.no 108 108 109 1608
18095 974621150 F Vestvågøy videregående skole Boks 23 8376 Leknes 76064300, 76080776 , post.vestvagoy@nfk.no 742

Fylke 21: Svalbard

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
21010 974795655 P Longyearbyen skole 9171 Longyearbyen 79023900, 79021485 , postmottak@lybskole.no 13 14 7 98

Utenlandske

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
00503 400000018 P Den norske skole Costa Blanca Riu Guadiana 14, Urb. El Oasis 03580 L`Alfàs Del Pi Spania/Spain/España 0034965887767, 0034966860001 Nils P. Lie-Gjeseth, costablancaskole@costablancaskole.com
00504 977186226 P Den Norske Skole Gran Canaria C/Bjor Lyng No 4, Es-35120 Arguineguín Es-35120 Arguineguín Spania 0034928152900, 0034928736557 Benedikte Grongstad, rektor@colegio.no 5 9 16 287
22025 993965820 P Den Norske Skolen i Rojales Avda. De Castillo No. 38B Ciudad Quesada 03170 Rojales (Alicante) Spain 0034966719684, 0034966719806 Einar Lerheim, einar.lerheim@dnsr.no 15 12 11 80

Fylke 30: Viken

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
00312 985475296 P Akademiet Drammen as Skogliveien 4 3047 Drammen 32807600 Hilde Dramdal, hilde.dramdal@akademiet.no 125 144 143 1720
00228 988467944 P Akademiet Fredrikstad Rektor Østbyes Gate 2 1604 Fredrikstad 69343800 Øyvind Børven, oyvind.borven@akademiet.no 24 21 55 190
30011 974587742 F Asker videregående skole Fredtunveien 81 1386 Asker 66907240, 66907241 Ina Mørck, Askervgs@viken.no 235 290 330 5913
30085 974544504 F Askim videregående skole Postboks G 1801 Askim 69816300, 69816390 Anne-Marie Indrehus, Askimvgs@viken.no 230 292 301 5011
30056 974587637 F Bjertnes videregående skole Kvernstuveien 1 1482 Nittedal 67073110, 67074090 Monica Ottesen, bjertnesvgs@viken.no 193 217 220 3261
30057 974587602 F Bjørkelangen videregående skole 1940 Bjørkelangen 63854400, 63854410 Henny Skugstad Nicolaisen, bjorkelangenvgs@viken.no 142 140 159 3495
30012 974587831 F Bleiker videregående skole Postboks 218 1372 Asker 66753500, 66753501 Lise Sundsmoen, bleikervgs@viken.no 45 71 63 1764
30092 874544442 F Borg videregående skole Raveien 1 1740 Borgenhaugen 69973100, 69973222 Aud Dramstad, borgvgs@viken.no 43 55 57 1284
00702 986678298 P Briskeby videregående skole Ringeriksveien 77 3402 Lier 32226500, 32226501 Turi Enge, Turi.Enge@statped.no 12 26 21 148
06000 974642093 F Buskerud fylkeskommune utd.adm. - Fagopplæringen Postboks 3563 3007 Drammen  32808754 Solveig Skorta, solveig.skorta@bfk.no 6367
30030 974606216 F Buskerud videregående skole Jellumveien 1 3340 Åmot 32222100 Øystein Fidjestøl, buskerudvgs@viken.no 112 132 126 2815
30916 974606496 F Drammen tekniske fagskole Postboks 3543 3007 Drammen 157
30022 874605972 F Drammen videregående skole Postboks 2024, Strømsø 3003 Drammen 32262800, 32262801 Anne Guro Høeg Lorentzen, drammenvgs@viken.no 350 454 474 8484
30073 974587882 F Drømtorp videregående skole Postboks 1323 1401 Ski 64914600, 64914601 Marit S. Bulterud, dromtorpvgs@viken.no 155 148 165 2237
30906 974606143 F Dyrmyr videregående skole Postboks 383 3606 Kongsberg 151
30006 974587890 F Dønski videregående skole Postboks 33 1351 Rud 46410143, 67543562 Gro Eri, donskivgs@viken.no 156 191 176 3819
30064 974587661 F Eidsvoll videregående skole Pb. 143 2081 Eidsvoll 63923000, 63923001 Hilde Reh Stensrud, eidsvollvgs@viken.no 138 147 145 3315
30001 974587726 F Eikeli videregående skole Bispeveien 10 1362 Hosle 67164700 Liv Ragna Rohde Wang, eikelivgs@viken.no 159 176 179 3989
30024 974605988 F Eiker videregående skole Strømshauggt. 12 3300 Hokksund 32251800 Tanja Tufteland, eikervgs@viken.no 128 135 161 3200
30139 964951373 F Eksamenskontoret i Buskerud Postboks 3563 3007 Drammen 32808500 Anne Jorunn Borge, eksamen@bfk.no 1 69
30000 974544407 F Fagopplæring Viken Postboks 220 1702 Sarpsborg 69117236, 69117063 Unn Aaslaug Holth, unnhol@ostfoldfk.no 1869 3460 3123 15670
30908 889731532 F Fagskolen Tinius Olsen Hasbergsvei 36 3616 Kongsberg 31007350 Kim Erik Sembsmoen, FTO@bfk.no 2
00370 917790337 P Feiring videregeende skole AS Ernesvegen 25 2093 Feiring 40009141 Ruth-Jorunn Breiland, firmapost@feiring.vgs.no 12 24 36
30094 974544466 F Frederik II videregående skole Postboks 523 1612 Fredrikstad 69366400, 69366401 Mette Lise Aune, frederikiivgs@viken.no 330 488 446 9560
30074 988843709 F Frogn videregående skole Holtbråtveien 51 1440 Drøbak 64937500, 95337730, 64937501 Turid Theien, frognvgs@viken.no 243 250 218 3189
30095 974544482 F Glemmen videregående skole Postboks 104 1601 Fredrikstad 69955600, 69955601 Jan Berthelsen, glemmenvgs@viken.no 276 252 284 4193
30040 974606194 F Gol vidaregåande skule Gymnasvegen 27 3550 Gol 31003200 Guttorm Spillum, golvgs@viken.no 75 119 125 2848
30093 974544490 F Greåker videregående skole Fortunaveien 1720 Greåker 69102000, 69102015 Nina Irene Klannerud, greakervgs@viken.no 299 313 286 4645
30096 974544563 F Halden videregående skole Postboks 604 1754 Halden 69216600, 69216601 Trond Langvik, haldenvgs@viken.no 203 289 279 5646
00358 985905061 P Hans Nielsen Hauge videregående skole Nygaardsgata 33 1607 Fredrikstad 40638832 Leif Løkke, leif.lokke@hnhvgs.no,post@hnh.vgs.no 63 89 68 402
00354 996768406 P Heltberg Private Gymnas Drammen as Skogliveien 4 3047 Drammen 31011955 Hilde Dramdal, drammen@heltberg.no 1 1 2 52
30010 973616870 F Holmen videregående skole Billingstadsletta 91 1378 Nesbru 66855300, 66855333 Kristin Relander, holmenvgs@viken.no 9
00233 913332482 P Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS Industrivegen 34 2069 Jessheim 98218082 Ellen Knai Nilsen, akademiet@hoppensprett.no 28 69 24 121
30060 974587807 F Hvam videregående skole Hvamsalléen 30 2165 Hvam 63912100, 63909529 Janniche Langseth, hvamvgs@viken.no 102 139 124 1573
30032 974605929 F Hønefoss videregående skole Postboks 3084 3501 Hønefoss 31002700, 31002702 Torunn Mathisen, honefossvgs@viken.no 124 153 113 2121
30062 974587645 F Jessheim videregående skole Postboks F 2051 Jessheim 63927800, 63927760 Christian Andresen, jessheimvgs@viken.no 390 447 463 6226
30090 974544520 F Kalnes videregående skole Sandtangen 85 1712 Grålum 69136000, 69136001 Heidi Bjørlemann Eid, kalnesvgs@viken.no 99 116 96 1184
30077 974544539 F Kirkeparken videregående skole Postboks 113 1501 Moss 69202700, 69202701 Marianne Gurrik, kirkeparkenvgs@viken.no 286 334 324 5581
30058 974587777 F Kjelle videregående skole 1940 Bjørkelangen 91805015 Tommy Enger, kjellevgs@viken.no 15 10 12 165
30036 974605996 F Kongsberg videregående skole Postboks 424 3604 Kongsberg 32867600 Eva Karine Skorta, kongsbergvgs@viken.no 254 309 319 5241
30021 974606135 F Lier videregående skole Postboks 574 3412 Lierstranda 32220500, 32220600 Tone Farbu Lundbye, liervgs@viken.no 171 212 154 2116
30053 974587750 F Lillestrøm videregående skole Boks 333 2001 Lillestrøm 63890600, 63890610 Elin Beathe Ramberg, lillestromvgs@viken.no 268 397 297 6046
30051 974587610 F Lørenskog videregående skole Sykehusveien 11 1474 Nordbyhagen 67980700, 67980701 Thomas Tørvi, lorenskogvgs@viken.no 283 349 307 5643
30050 991815325 F Mailand videregående skole Postboks 313 1471 Lørenskog 67911440 Kari R. Eide, mailandvgs@viken.no 243 335 276 2910
30078 974544547 F Malakoff videregående skole Postboks 398 1502 Moss 69242200, 69242201 Jan-Ivar Braathen, malakoffvgs@viken.no 201 296 304 4252
30407 974587874 F Mork videregående skole 37
30305 974544555 F Mosseporten videregående skole Postboks 754 1509 Moss 69209300, 69209301 20
30086 974544512 F Mysen videregående skole Gymnasveien 1 1850 Mysen 69846100, 69846101 Siv-Helle Grefslie, mysenvgs@viken.no 208 237 224 4531
30003 974587734 F Nadderud videregående skole Gjønnesjordet 30 1356 Bekkestua 47039034, 67108799 Kristin Tangen, nadderudvgs@viken.no 216 240 258 4239
30063 988084948 F Nannestad videregående skole Smedstuvegen 2 2030 Nannestad 63996600, 63996601 Tove Laugen, nannestadvgs@viken.no 183 235 195 2741
30061 974587653 F Nes videregående skole 2150 Årnes 63912200, 63901531 Ann-Helen Lang, nesvgs@viken.no 124 164 147 3150
30009 974587599 F Nesbru videregående skole Postboks 38 1396 Billingstad 66854400, 66854410 Roger Kristoffersen, nesbruvgs@viken.no 229 258 256 5227
30403 974587572 F Nesodden videregående skole Kjartan Veldes V. 12 1450 Nesoddtangen 66964200,99267927, 66964201 Aase Søgaard og Ragne
Hilde Solum, nesoddenvgs@viken.no
151 177 176 4047
02740 962379125 P Norges byggskole Postboks 293 2001 Lillestrøm 63892560, 63803500 , post@byggskolen.no
00366 998060257 P Norges Realfagsgymnas Bærum AS Skytterdalen 6 1337 Sandvika 91784853 Liv Bjørkgård, post@nrg.no 12 35 47
00203 990598991 P Norges Toppidrettsgymnas - Bærum Postboks 134 1319 Bekkestua 67101560, 67101561 Brit Elisabet Forberg, bef@ntg.no 136 128 106 2543
00211 990599084 P Norges Toppidrettsgymnas - Geilo Geilohallen 3580 Geilo 67101560 Brit Elisabet Forberg, bef@ntg.no 36 34 43 536
30035 974606232 F Numedal videregående skole 3629 Nore 32744950 Stein Erik Røbech, numedalvgs@viken.no 14 24 30 464
30918 977030161 F Opus-Drammen Postboks 3525 Betzy Kjelbergs Vei 269 3007 Drammen
30031 974606208 F Ringerike videregående skole Postboks 14 3502 Hønefoss 32113400 Bjørn Volleng, ringerikevgs@viken.no 164 208 201 5036
05019 974597346 F Roa videregående skole Pb. 74 2713 Roa 61319820, 61319821 Bjørn Volleng, Roa.vgs@oppland-f.kommune.no 389
30071 974587580 F Roald Amundsen videregående skole Postboks 97 1411 Kolbotn 98477424 Ingunn Lhote, roaldamundsenvgs@viken.no 152 241 161 4685
30005 974587866 F Rosenvilde videregående skole Postboks 93 1333 Kolsås 67174700, 67144701 Anna Kvinnsland, rosenvildevgs@viken.no 261 298 306 4317
30911 974606070 F Rosthaug videregående skole Buskerud Hovedgård 3340 Åmot 32786800, 32786810 , rovs@bfk.no 54
30007 974587823 F Rud videregående skole Postboks 34 1309 Rud 90666942 Ingunn Langhelle,
Cathrine Stensrud, rudvgs@viken.no
143 191 158 3544
30055 974587769 F Rælingen videregående skole Postboks 24 2025 Fjerdingby 63835300 Hanne Katrine Fostvedt, ralingenvgs@viken.no 195 199 181 3659
30013 974605953 F Røyken videregående skole Jon Leiras Vei 30 3440 Røyken 31292200, 31292218 Nina Christin Larsen, roykenvgs@viken.no 139 217 252 3960
00109 981091930 P Røyken videregående steinerskole
30008 988835064 F Sandvika videregående skole Elias Smiths Vei 15 1337 Sandvika 91103700, 67564230 Pål Kristensen, sandvikavgs@viken.no 299 360 361 4897
00301 989632302 P Seiersborg videregående skole AS Postboks 33 1662 Rolvsøy 69354700, 69354701 Harald Becken, epost@seiersborg.vgs.no 4 4 20
30054 974587629 F Skedsmo videregående skole Postboks 351 2001 Lillestrøm 92860259 Rune Oskarsen, skedsmovgs@viken.no 240 312 305 5111
30072 974587696 F Ski videregående skole Postboks 124 1401 Ski 64913600, 64913620 Hilde S. Skotsvær, skivgs@viken.no 273 248 263 5276
30020 974605961 F St. Hallvard videregående skole Jensvollveien 40 3413 Lier 32240100 Ove Brude Kolstad, sthallvardvgs@viken.no 290 258 244 5369
30091 874544582 F St. Olav videregående skole Postboks 357 1702 Sarpsborg 69162400, 69162599 Caroline Ek Myrvang, stolavvgs@viken.no 266 277 302 6170
30002 974587718 F Stabekk videregående skole Gml. Drammensvei 15 1320 Stabekk 67835400 Anna Kristina Lejdelin, stabekkvgs@viken.no 148 179 168 4074
00337 989568116 P Stiftelsen Østerbo videregående skole Østerbo 1764 Halden 69172720, 69195816 Helge Vatne, post@o-vgs.no 5 9 5 36
30052 974587858 F Strømmen videregående skole Gml.strømsvei 115 2010 Strømmen 64845020 Wenche Stenby, strommenvgs@viken.no 61 57 36 995
30913 974606003 F Strømsø videregående skole Postboks 2024 Strømsø 3003 Drammen 32265600, 32896304 Anne Guro Høeg Lorentzen, drammen.vgs@bfk.no 888
30059 874587842 F Sørumsand videregående skole Postboks 73 1920 Sørumsand 63867600, 91648004 Katerine Sennerud, sorumsandvgs@viken.no 152 200 118 1944
30905 974605945 F Tinius Olsens skole 703
00302 969738376 P Tomb videregående skole 1640 Råde 69283000, 69280006 Hans Alvim, post@tomb.no 76 45 57 1083
00310 969550105 P Tyrifjord videregående skole Tyrifjordveien 25 3530 Røyse 32162600, 32162601 Raimo Hansen, raimo.hansen@tyrifjord.vgs.no 58 65 69 1443
30004 874587702 F Valler videregående skole Brynsveien 46 1338 Sandvika 67805750, 67805751 Tom Tallak Solbu, vallervgs@viken.no 204 229 236 4803
30076 974587815 F Vestby videregående skole Postboks 183 1541 Vestby 64983700, 64983701 Ole-Petter Almås, vestbyvgs@viken.no 140 155 128 2600
00202 988114146 P WANG Toppidrett Fredrikstad Postboks 202 1671 Fredrikstad 69241261, 69202701 Trine Ruud, trine.ruud@wang.no 66 155 71 1104
00311 988930695 P Ypsilon vgs Landfalløya 26 3023 Drammen 32808340 Isabelle Dutard, ypsilon@akademiet.no 96 97 96 1188
30041 974605910 F Ål vidaregåande skole Klokkarbakken 7 3570 Ål 32084500, 32084510 Kjersti Kolsrud, alvgs@viken.no 22 33 23 750
30075 974587564 F Ås videregående skole Pb. 10 1431 Ås 64975700 Mette Wille Bødker, asvgs@viken.no 231 233 242 5258
30023 974605937 F Åssiden videregående skole Postboks 3540 Bedriftssenteret 3007 Drammen 32246100 Lene Heimdal, assidenvgs@viken.no 182 195 184 3255

Fylke 34: Innlandet

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
34301 974571862 F Ajer videregående skole Postboks 1068 2305 Hamar 62539700, 62539701 Marie Holenbakken, postmottak.katta@hedmark.org 410
34302 974571889 F Ankerskogen videregående skole Postboks 1008, Storhamar 2305 Hamar 62544200, 62536101 Rolf S Johnsen, postmottak.hamar.katedralskole@hedmark.org 259
34406 974597365 F Brandbu videregående skole 61313600, 61335670 Torgeir Boldermo, hadeland.vgs@oppland.org 638
00367 920292682 P Create - Lillehammer kreative videregående skole Mesnakvartalet 20 2615 Lillehammer 46787000 Ragnhild Fransplass, smtp@create.no
34015 974597373 F Dokka videregående skole Nedre Smebyveg 3 2870 Dokka 61114300, 61114301 Elin Raaum, dokka.vgs@oppland-f.kommune.no 52 56 46 1259
34014 974571900 F Elverum videregående skole Postboks 246 2402 Elverum 62431500, 62431501 Ann Kristin Holen, ann.kristin.holen@hedmark.org 256 312 291 4720
05000 961382335 F Fagopplæringskontoret i Oppland Postboks 988 2626 Lillehammer 61289235, 61289495 Marit Kristiansen, Marit.Kristiansen@oppland.org 4243
34409 974597306 F Fagskolen Innlandet 2815 Gjøvik 61145400 Trond Eftedal, Trond.Eftedal@fagskolen-innlandet.no 907
34009 974597195 F Gausdal videregående skole 2651 Østre Gausdal 61224200, 61220284 Helge Børselien, gausdal.vgs@oppland.org 97 101 96 2150
34017 974597284 F Gjøvik videregående skole Postboks 534 2803 Gjøvik 61149400, 61149401 Ingvil Sveum, Gjovik.vgs@oppland.org 248 324 327 4704
34407 974597357 F Gran videregående skole 2750 Gran 61333700, 61333701 103
34025 998513448 F Hadeland videregående skole Skolelia 3 2750 Gran 61317700 Solveig Kalstad Brenden, hadeland.vgs@oppland.org 207 245 227 3470
34016 974571919 F Hamar katedralskole Postboks 1008, Storhamar 2305 Hamar 62544200, 62539801 Ingrid Løvseth, postmottak.hamar.katedralskole@hedmark.org 286 356 318 6709
04000 874572152 F Hedmark fylkeskommune, Avdeling for fag- og yrkesopplæring Pb. 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar 62544000 Merethe Lillehovde, merethe.lillehovde@hedmark.org 4078
34019 974572060 F Jønsberg videregående skole Jønsbergveien 272 2335 Stange 62581200 Anita Sunde, anita.sunde@hedmark.org 72 72 94 1206
34100 994881019 F Karriere Oppland 9 27 36
34309 974572141 F Kongsvinger tekniske fagskole Postboks 1204 2206 Kongsvinger 62882000, 62882001 1
34023 974597322 F Lena-Valle videregående skole, avd Lena 2850 Lena 61143280, 61143281 Bjørn Åge Sæther, lena.vgs@oppland.org 123 164 148 2877
34022 974597403 F Lena-Valle videregående skole, avd Valle Postboks 3 2850 Lena 61143350, 61161662 Elisabeth Rebne, Valle.vgs@oppland.org 4 40 488
34403 974597438 F Lillehammer videreg skole, avd Mesna Postboks 1143 2605 Lillehammer 61287170 Hilde Noreng, Mesna.vgs@oppland.org 1 1304
34010 974597241 F Lillehammer videreg skole, avd Nord Vargstadvegen 1 2619 Lillehammer 61287100 Hilde Noreng, Hilde.Noreng@oppland.org 87 118 117 1174
34011 874597252 F Lillehammer videreg skole, avd Sør Storgata 25 2609 Lillehammer 61287100, 61259130 Charlotte Evensen, Lillehammer.vgs.sor@oppland.org 197 254 248 5452
34306 974572036 F Midt-Østerdal videregående skole Skoleveien 42 2480 Koppang 62463300, 62463301 Geale de Vries, postmottak.midt-osterdal@hedmark.org 500
34004 916178360 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Dombås Lars Moens Veg 5 2660 Dombås Ragnhild Skaalgaard, Ragnhild.Skaalgaard@oppland.org 16 1 25 103
34401 974597187 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Hjerleid 2662 Dovre 61242330, 61242333 Ragnhild Skaalgaard, Hjerleid.vgs@oppland.org 1 440
34402 874597422 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Klones 2680 Vågå 61239610 32
34005 974597217 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Lom 2686 Lom 61219270, 61237505 Jehans Storvik, lomvgs@oppland.org 30 35 26 815
34006 974597209 F Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Otta Skansen 9 2670 Otta 61215400, 61215401 Ivar Bronken, Otta.vgs@oppland.org 67 92 80 1979
34002 970963847 F Nord-Østerdal videregående skole Fedraheimveien 1 2500 Tynset 62485320 Margrethe Trønnes
Nyhus, margrethe.t.nyhus@hedmark.org
109 228 131 3039
00209 990599874 P Norges Toppidrettsgymnas - Kongsvinger Markensveien 9 2212 Kongsvinger 67101560 Brit Elisabet Forberg, bef@ntg.no 63 39 55 611
00210 990599106 P Norges Toppidrettsgymnas - Lillehammer Birkebeinervegen 2618 Lillehammer 67101560 Brit Elisabet Forberg, bef@ntg.no 104 103 94 1309
34000 920717152 F Opplæring i bedrift Innlandet 377 1150 1159 2879
34021 974597330 F Raufoss videregående skole Postboks 601 2808 Gjøvik 61198200, 61198204 Vidar Holm, Raufoss.vgs@oppland.org 109 141 122 1599
34013 974571897 F Ringsaker videregående skole Postboks 147 2381 Brumunddal 62355800, 41257211 Guri Koht Sørum, guri.sorum@hedmark.org 179 174 176 3775
34028 974571943 F Sentrum videregående skole Rådhusplassen 7 2212 Kongsvinger 62882000 Anne Kongsrud, post.sentrum.vgs@innlandetfylke.no 80 80 112 1581
34026 974572117 F Skarnes videregående skole Nord-Odalsveien 2100 Skarnes 62966700 Urd Myklebost, urd.myklebost@hedmark.org 57 67 107 1636
34024 974571986 F Solør videregående skole Postboks 24 2271 Flisa 62955310, 62955311 Turid Sundeng, solorvgs@hedmark.org 80 83 88 1766
34020 974572079 F Stange videregående skole Postboks 173 2335 Stange 62581100, 62581101 Alf Bjørge Nergaard
Aschim, alf.aschim@hedmark.org
114 132 149 3245
34018 974571935 F Storhamar videregående skole Hedmark Fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar 62544910, 62539901 Åsa Rogstadkjærnet,
Siw-Anne Moland Nes, asaro@hedmark.org, siw.nes@hedmark.org
127 135 134 1741
34003 974572052 F Storsteigen videregående skole 2560 Alvdal 62489440, 62489441 Øyvind Randen, oivind.randen@hedmark.org 18 13 45 446
34304 974724901 F Sønsterud Skogskole 2280 Gjesåsen 62955650, 62955651 25
34404 974597276 F Tranberg Vdg skole 2800 Gjøvik 61131300, 61131301 1326
34008 974572028 F Trysil videregående skole Vestbyvegen 5 2420 Trysil 62448800 Monique Degel, monique.degel@hedmark.org 43 38 54 1438
34012 974597381 F Valdres vidaregåande skule 2920 Leira I Valdres 61356600, 61356601 Gunnar Slaatto, Valdres.vgs@oppland.org 94 138 115 2924
34007 974597233 F Vinstra vidaregåande skule 2640 Vinstra 61292300, 61292301 Tove Rusten, vinstra.vgs@oppland.org 77 117 98 2379
00231 913308263 P WANG Toppidrett Hamar Kornsilovegen 54 2316 Hamar 94840009 Magnar J. Åkre, magnar.aakre@wang.no,hamar@wang.no 74 80 64 355
34027 974571978 F Øvrebyen videregående skole Postboks 4 2201 Kongsvinger 62825800, 62825801 Sigrun Myren, ovrebyen@hedmark.org 149 148 158 3951

Fylke 38: Vestfold og Telemark

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
38020 974568098 F Bamble videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 35919400 Arne Johan Moen, bamble.vgs@vtfk.no 61 71 91 2632
38305 974575078 F Borre videregående skole 3187 Horten 26
38401 974568047 F Brekkeby videregående skole 488
38008 974567997 F Bø vidaregåande skule Postboks 2844 3702 Skien 35919000 Randi Stokland, Bo.vgs@vtfk.no 118 142 126 3090
38402 974568179 F Croftholmen videregående skole 66
38130 911662604 F Eksamenskontoret i Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien 35917010 Ida Sofie Kausland, eksamenskontoret@vtfk.no 24 49 73
38131 998151228 F Eksamenskontoret Vestfold og Telemark avd. Skien 35917010 Kjersti Nyvold, eksamenskontoret@vtfk.no 15 9 111
38132 996000028 F Eksamenskontoret Vestfold og Telemark avd. Tønsberg 35917010 Anine Fischer Bjelland, eksamenskontoret@vfk.no 32 14 59
07000 944025391 F Fagopplæringen i Vestfold Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg 33344000, 33315905 Bjørn Bergan, fagopplaring@vfk.no 6956
38404 874568112 F Fagskolen Telemark Kjølnes Ring 26 3918 Porsgrunn 35917750 Irmina Celebic, irmina.celebic@vtfk.no 176
38316 974575167 F Farris videregående skole 292
38032 974575086 F Færder videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33309600 Gro Aas Jacobsen, ferder.vgs@vfk.no 174 211 180 2679
00313 990695628 P Gjennestad videregående skole Gjennestadtunet 10 3160 Stokke 33363600, 33363601 Hilde Aasen, post@gjennestadvgs.no 20 25 49 559
38318 974575124 F Gloppe videregående skole 96
38311 974574993 F Greveskogen videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33016100 Marianne Hansen, greveskogen.vgs@vfk.no 199 264 310 7336
38014 974568071 F Hjalmar Johansen videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 35918300 Ingeborg Kristiansen, hjalmarjohansen.vgs@vtfk.no 234 218 217 2963
38040 874575062 F Holmestrand videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33066350, 33053648 Gro Elisabeth Løvald
Andresen, holmestrand.vgs@vfk.no
62 75 64 1739
38036 923261354 F Horten videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33079000, 33079080 Lill-Kristin Gundersen, horten.vgs@vtfk.no 277 243 284 5395
38317 974575108 F Kilden videregående skole 4
38050 994309153 F Kompetansebyggeren Postboks 2844 3702 Skien 33309300, 33309301 Eli Haugen, post@kompetansebyggeren.no 23 12 19 374
38022 974568004 F Kragerø videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 35919500 Anne Lene Sørø Olsen, kragero.vgs@vtfk.no 76 96 99 2253
00314 988982857 P Kvitsund Gymnas 3850 Kviteseid 35068700 Magnus Kvalbein, admin@kvitsund.vgs.no 49 56 52 1358
38028 974575051 F Melsom videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33363900, 33363959 Hans Chr. Z. Thorbjørnsen, melsom.vgs@vfk.no 33 70 44 852
38405 974568063 F Nome vidaregåande skole, avd. Lunde Postboks 2844 3702 Skien 35918800 Gerda R. Forberg, nome.vgs@vtfk.no 166
38010 974568187 F Nome videregående skole avd. Søve Postboks 2844 3702 Skien 35918700 Gerda R. Forberg, nome.vgs@vtfk.no 68 61 91 999
38006 974568012 F Notodden videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 35918500 Lena Heggekroken, notodden.vgs@vtfk.no 140 129 129 2666
38030 974575000 F Nøtterøy videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33351000, 33351025 Tom Barstad, notteroy.vgs@vfk.no 180 180 193 3697
38310 974575159 F Olsrød videregående skole 24
38000 940192226 F Opplæring i bedrift Vestfold og Telemark Fylkesbakken 6 3715 Skien 35917327, 35917001 Maryann Bjordal, maryann.bjordal@vtfk.no 961 1726 1707 9066
38018 974568020 F Porsgrunn videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 35917500 Anita Aarvik Bukta, porsgrunn.vgs@vtfk.no 206 243 268 5813
38038 874575232 F Re videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33306630, 33395115 Kristin Eggum Myrvang, re.vgs@vfk.no 188 222 217 3438
38002 874568082 F Rjukan videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 35919900 Ingunn Aure Mårdalen, rjukan.vgs@vtfk.no 47 32 48 1034
38042 974575116 F Sande videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33785050 Bente Saue, sande.vgs@vfk.no 106 116 129 2357
38333 974575019 F Sandefjord videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33488500, 33488621 Rune Byre, sandefjord.vgs@vtfk.no 402 460 471 9864
38012 974568039 F Skien videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 35918000 Bjørn Morten Jensen, skien.vgs@vtfk.no 268 332 352 6797
38016 974568152 F Skogmo videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 35919200 Torunn E. Bruun, skogmo.vgs@vtfk.no 86 133 81 1712
38315 974575027 F Thor Heyerdahl videregående skole Postboks 2844 3702 Skien 33123100 Ellen Siren Stenbeck, thorheyerdahl.vgs@vtfk.no 337 398 368 7920
00224 988113107 P Toppidrettsgymnaset i Telemark Pb 50 3705 Skien 41747000 Stian Tangen, stian@toppidrettsgymnaset.no 74 77 97 1018
38308 974575132 F Tønsberg Mar. Vid. skole Postboks 445 3101 Tønsberg 33314177, 3314691 , tmvspostmottak@vestfold-f.kommune.no 241
38004 974568055 F Vest-Telemark vidaregåande skule Postboks 2844 3702 Skien 35919700 Siv Reidun Eide, vesttelemark.vgs@vtfk.no 29 43 54 853
00229 995350076 P WANG Toppidrett Tønsberg Postboks 84 3109 Tønsberg 97715444 Fredrik Aukland, tonsberg@wang.no 70 71 80 683

Fylke 42: Agder

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
00227 980412024 P Akademiet Kristiansand Elvegata 2A 4608 Kristiansand 93013808 Per Kristian Bøhn, johan.holte@akademiet.no 23 25 31 293
42301 974573849 F Arendal Maritime videregående skole 9
42015 974573873 F Arendal videregående skole Postboks 325 4803 Arendal 37000200, 37000201 Kristine Roland, postmottak@arendal.vgs.no 204 274 311 6103
09000 943039046 F Aust-Agder fylkeskommune seksjon fagopplæring Postboks 788 Stoa 4809 Arendal 37017471, 37017303 Mette Garsjø Simonsen, mette.simonsen@austagderfk.no 3148
42302 974573822 F Barbu videregående skole 472
42070 974595168 F Byremo videregående skole 4529 Byremo 38281400 Øystein Lauen, kontakt@byremo.vgs.no 5 12 29 46
42310 974573946 F Dahlske vgavd Sørlandets Tekn Fagskole 63
42025 974573881 F Dahlske videregående skole Lillesandveien 39 4877 Grimstad 37402700 Anette Wik, kontakt@dahlske.vgs.no 187 218 197 3993
00315 988982342 P Drottningborg videregående skole 4885 Grimstad 37257777, 37257799 Knut Harald Aagenæs, adm@drottningborg.vgs.no 85 97 86 1450
42082 874595012 F Eilert Sundt videregående skole Postmottak, Pb 517 Lund 4605 Kristiansand 38609100 Jarmila Oftedahl, kontakt@eilertsundt.vgs.no 87 125 108 1892
42081 974595176 F Eilert sundt videregående skole, Studiested Lyngdal Postmottak, Pb 517 Lund 4605 Kristiansand 38609100 Espen Berglund, kontakt@eilertsundt.vgs.no
42130 999324789 F Eksamenskontoret Agder Tordenskjolds Gate 65, Kristiansand Postboks 788, Stoa 4836 Arendal 38077400 Mats Nesmann, eksamen@agderfk.no 4 12 99
42000 921707134 F Fagopplæring Agder 854 1449 1407 3881
42086 974595141 F Flekkefjord videregående skole Postmottak, Pb 517 Lund 4605 Kristiansand 38609100 Rune André Evensen, kontakt@flekkefjord.vgs.no 115 139 143 3231
42087 974595095 F Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal Postmottak, Pb 517 Lund 4605 Kristiansand 38609100 Rune André Evensen , kontakt@flekkefjord.vgs.no 333
42305 974573962 F Frivoll videregående skole 98
10010 974595036 F Gimle videregående skole Jegersbergveien 1 4630 Kristiansand 38705000 Anette Sætrum, kontakt@kkg.vgs.no 1708
00351 994557416 P Kristen Vgs Vennesla AS Vigeland Brugs Veg 3 4708 Vennesla 38157777 Harald Rønning, Maria
Therese Salvesen, post@kv.vgs.no
18 31 43 132
42402 974594994 F Kristiansand Katedralskole Gimle Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand 38705000 Gunvor Birkeland, kontakt@kkg.vgs.no 423 482 461 7813
10016 974595087 F Kristiansand tekniske skole Postboks 566 4665 Kristiansand S 38120400, 38120401 Anne Siri Fagervoll, kvadraturen.skolesenter@vaf.no 198
00232 911770105 P Kristiansand Toppidrettsgymnas 93013808 Johan Holte, johan.holte@akademiet.no 8
42055 974595117 F Kvadraturen videregående skole Postboks 412 Lundsiden 4604 Kristiansand S 38077300, 38077301 Eva Sæthern Arneberg, kontakt@kvadraturen.vgs.no 226 263 212 3901
00316 989032321 P KVS - Bygland Sentrum 37 4745 Bygland 37935118 Steffen Røykenes, post@kvs-bygland.no 7 5 10 30
00319 989032402 P KVS-Lyngdal Rosfjord 4580 Lyngdal 38330600, 38330606 Ståle Andersen, s.andersen@kvs-lyngdal.no 115 108 102 1459
00320 889041862 P Kvås videregående skole
42030 974573857 F Lillesand videregående skole 4790 Lillesand 37268300, 37268301 Ellen Marie Colbjørnsen, moglestu@moglestu.vgs.no 121 188 117 2660
42075 974595125 F Mandal videregående skole Kallhammervn. 6 4514 Mandal 38278600, 38278620 Rune Waren, kontakt@mandal.vgs.no 189 181 184 4234
00241 979322615 P Norsk Fotterapeutskole Postboks 1033 Lundsiden 4687 Kristiansand 38120860 Hanne Thygesen, post@fotterapeut.no
42005 974573806 F Risør videregående skole Sirisvei 8 4950 Risør 37144220, 37144300 Kirsten Schmidt, kontakt@risor.vgs.no 47 56 52 1456
42020 974573814 F Sam Eyde videregående skole Postboks 788, Stoa 4809 Arendal 38618000 Jon Tveito, jon.tveito@sameyde.vgs.no 172 257 195 2158
42038 874573892 F Setesdal vidaregåande skule Gymnasvegen 7 4737 Hornnes 94506900, 37930365 Sigrid Kallhovd, setesdal@setesdal.vgs.no 76 73 100 1834
42036 974574047 F Setesdal vidaregåande skule, avdeling Hovden Postboks 93 4755 Hovden I Setesdal 94506900 Sigrid Kallhovd, setesdal@setesdal.vgs.no 158
42037 974573997 F Setesdal vidaregåande skule, avdeling Valle 4747 Valle 94506900 Sigrid Kallhovd, torgeir.hermansen@stromsbu.vgs.no 74
42090 974595060 F Sirdal videregående skole Postboks 70 4441 Tonstad 38377810 Anne-Beth Fintland, kontakt@sirdal.vgs.no 17 17 12 523
42065 974595184 F Søgne videregående skole Søgnetunet 3 4640 Søgne 38054700 Tone Hultmann, kontakt@sogne.vgs.no 56 19 32 532
42050 874595152 F Tangen videregående skole Postboks 2510 4678 Kristiansand 38177600 Wenche Westergren, kontakt@tangen.vgs.no 156 210 256 2719
42012 974573865 F Tvedestrand videregående skole Landbruksskoleveien 25, Holt 4900 Tvedestrand 37196650 Cecilie Ausland, cecilie.ausland@tvedestrand.vgs.no 111 96 105 2143
42011 874573922 F Tvedestrand videregående skole, avdeling Holt Holt 4900 Tvedestrand 37196650 Cecilie Ausland, cecilie.ausland@tvedestrand.vgs.no 57
42318 974573970 F Tvedestrand videregående skole, avdeling Åmli Cecilie Ausland, cecilie.ausland@tvedestrand.vgs.no 223
42040 974595044 F Vennesla videregående skole Postboks 158 4703 Vennesla 38152400, 38156411 Jane H. Robstad, kontakt@vagsbygd.vgs.no 72 115 127 2463
10000 971042176 F Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Tordenskjolds Gt 65 Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand 38074740 Nina Knutsen, utdanning@agderfk.no 6208
42060 974595001 F Vågsbygd videregående skole Postboks 8054 4675 Kristiansand S 38000800, 38000801 Marianne Berentsen, kontakt@vagsbygd.vgs.no 212 242 255 4794
10012 974595109 F Østre Strandgate videregående skole Postboks 536 4665 Kristiansand S 38177600 53

Fylke 46: Vestland

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
00334 886897502 P Akademiet Bergen FPG Postboks 53 Nygårdstangen 5838 Bergen 55301760, 55301761 Rita Hatlestad, david@fanapg.no 35 36 20 711
46001 999546560 F Amalie Skram videregående skole Lungegårdskaien 40 5015 Bergen 57305200 Lars Berntsen, post.amv@hfk.no 342 399 421 2965
46315 974557053 F Arna Gymnas Garnesstølen 63 5264 Garnes 55254700 Wibeche Thunes, Arna.Vidaregaande.Skule@vlfk.no 526
46316 974557444 F Arna vidaregåande skule Vestlivegen 43 5260 Indre Arna 55254700 Wibeche Thunes, Arna.Vidaregaande.Skule@vlfk.no 49 48 57 349
46047 974557533 F Askøy videregående skole Søre Myrane 13 5300 Kleppestø 56152300, 56152301 Svein Erik Ellingbø, post.asv@hfk.no 112 125 136 2632
46036 974557592 F Austevoll vidaregåande skule Haukanes 5392 Storebø 56182000, 56182001 Håvard Magnus Njåstad, post.aus@hfk.no 197
46059 974557509 F Austrheim vidaregåande skule Mastrevikane 44 5943 Austrheim 56168000, 56168040 Liv Børild Sævrøy, post.auv@hfk.no 27 41 37 1063
46317 974557118 F Bergen Handelsgymnasium Postboks 413 Sentrum 5805 Bergen 55337200, 55337201 John Fleten, post.bhg@hfk.no 3 2701
46003 874557102 F Bergen katedralskole Postboks 414 Marken 5832 Bergen 57306700 Arve Nilsen, post.bks@hfk.no 228 210 227 3572
46004 874557692 F Bergen Maritime videregående skole Postboks 6065 Postterminalen 5892 Bergen 55337500, 55337501 Mette-Maren Størkson, post.bmv@hfk.no 524
00350 988594024 P Bergen Private Gymnas Postboks 3 Nygårdstangen 5838 Bergen 05246 Hilde Dyveke Nilssen, jorgen.drejer.thomassen@bpg.no 174 206 173 2067
46318 974557525 F Bergen Tekniske Fagskole Postboks 1876, Nordnes 5817 Bergen 55337800, 55337801 Torbjørn Tvedt, post.btf@post.hfk.no 504
46320 974557673 F Bjørgvin videregående skole Strandgaten 195 5817 Bergen 55337900, 55337901 Gerd-Kjersti Ytre-Arne, post.bjv@hfk.no 1 1 2306
12440 974737388 P Bjørkåsen videregående skole Nedre Bjørkåsen 15 5227 Nesttun 55118600, 55118601 Torstein Telle, torstein.telle@statped.no 7
46020 974557126 F Bømlo vidaregåande skule Postboks 163 5445 Bremnes 57307500 Aida Ridic, post.bov@hfk.no 57 80 103 1649
46078 974571137 F Dale vidaregåande skule Postboks 84 6961 Dale I Sunnfjord Nor 57738200, 57738201 Britt Stenseth Ulvik, postmottak.dalevgs@sfj.no 63 55 57 1111
00333 989077627 P Danielsen Intensivgymnas Nygaten 8 5017 Bergen 55548900, 55548920 Svenn Arild Mehl-Andersen, Svenn.a.andersen@danielsen-skoler.no 24 23 23 211
00329 989077457 P Danielsen videregående skole Nygaten 8 5017 Bergen 55559800, 55559820 Dag Mathiassen, dag.mathiassen@danielsen-skoler.no 174 177 184 4197
46095 874571172 F Eid vidaregåande skule Postboks 174 6771 Nordfjordeid Nor 57885200, 57885201 Trine Vedvik, postmottak.eidvgs@sfj.no 100 75 74 2061
46301 874557722 F Etne vidaregåande skule Enge 5590 Etne 53771040 Marion Kallevik, post.etv@hfk.no 173
46000 974778564 F Fagopplæring Vestland Postboks 7900 5020 Bergen 55239000, 55239909 Oda Strøm Oksholm, oda.strom.oksholm@hfk.no 1076 2920 2474 22376
46406 974571129 F Fagskulen i Sogn og Fjordane Postboks 384 6801 Førde Nor 57725130, 57725140 Siv Solheim, postmottak.fagskulen@sfj.no 169
46321 974557002 F Fana gymnas Postboks 414 Nesttun 5853 Bergen 55925770, 55925789 Astri Gjertsen, post.fag@hfk.no 3279
46089 974571161 F Firda vidaregåande skule Firdavegen 21 6823 Sandane Nor 57825320, 57868721 Lisbeth Fløtre, postmottak.firdavgs@sfj.no 99 88 143 2632
46027 974557630 F Fitjar vidaregåande skule Postboks 44 5418 Fitjar 53457800, 53457801 Toril Mork Levåg, post.fiv@hfk.no 38 59 42 1005
46085 974571145 F Flora vidaregåande skule Postboks 127 6901 Florø Nor 57757900, 57757901 Kari Slettvåg, postmottak.floravgs@sfj.no 114 116 131 2715
00327 976793773 P Framnes kristne vidaregåande skule Vikøyvn. 280 5600 Norheimsund 56550500 Jostein Moldsvor, inspektor@framnes.vgs.no 97 87 119 2088
46039 874557552 F Fusa vidaregåande skule Boks 113 5649 Eikelandsosen 56580900, 56580901 Haldis Solvang, post.fuv@hfk.no 20 29 55 519
46005 974557584 F Fyllingsdalen videregående skole Shetland-Larsens Vei 23 5143 Fyllingsdalen 55156300, 55156301 Margrete Hallseth, post.fyv@vlfk.no 135 165 150 3913
46309 974557037 F Gamle Voss gymnas Boks 70 5701 Voss 56532360, 56532361 Marianne Merkesdal, marianne.merkesdal@hfk.no 8 14 2460
46312 974557312 F Gamle Voss vidaregåande skule Postboks 94 5701 Voss 56532200 Line Skage, post.vov@hfk.no 1 776
46322 974557622 F Garnes vidaregåande skule Garnesstølen 63 5264 Garnes 55254700 Wibeche Thunes, Arna.Vidaregaande.Skule@vlfk.no 1 3 1202
46081 974571102 F Hafstad videregående skule Postboks 294 6802 Førde Nor 57637500, 57721301 Margunn Brede, postmottak.hafstadvgs@sfj.no 192 230 230 4387
46306 973923765 F Hjeltnes vidaregåande skule Hjeltnes 5730 Ulvik 56538800, 56538801 Marianne Bakkan, post.hgs@hfk.no 48
46069 974571080 F Høyanger vidaregåande skule Postboks 249 6993 Høyanger Nor 57714120, 57714121 Unni Kyrkjebø Johansen, postmottak.hoyangervgs@sfj.no 24 32 31 672
46056 974557339 F Knarvik vidaregåande skule Sauganeset 18 5392 Storebø 57308100 Bjørn Brekkan, post.knv@hfk.no 110 122 152 3245
00328 988982229 P Kongshaug Musikkgymnas Lepsøyneset 5216 Lepsøy 56305450, 56306424 Olav Hundvin, ohundvin@kongshaug.no 35 44 39 579
46323 974557606 F Krohnsminde videregående skole Postboks 2334 5824 Bergen 55595350, 55595370 Aud Åsne Kvamme, post.aar@post.hfk.no 166
00331 980443191 P Krokeide videregående skole Korsnesveien 70 5244 Fana 55108700 Anne Sissel Herland, firmapost@krokeide.vgs.no 14 17 26 70
46313 974557045 F Kvam vidaregåande skule Nedre Vik 85 5610 Øystese 57305500 Ingebjørg Bakke, post.oyg@hfk.no 64 56 61 1579
46030 974557282 F Kvinnherad vidaregåande skule Opsangervegen, 5460 Husnes 5460 Husnes 53475700 Runhild Kjeldaas, post.kvv@hfk.no 60 93 102 2151
46324 974557010 F Laksevåg Gymnas Postboks 34 Ytre Laksevåg 5848 Bergen 55948110, 55948120 Irene Karin Hansen, post.lav@post.hfk.no 550
46006 974557355 F Laksevåg og Bergen maritime videregående skole Postboks 24 Ytre Laksevåg 5848 Bergen 55349850, 55349851 Mette-Maren Størkson, post.lav@hfk.no 18 36 121 2703
46007 974557096 F Langhaugen videregående skole Hagerupsvei 17 5093 Bergen 55361400, 55361409 Odrun Totland, post.las@hfk.no 225 265 226 4923
46331 974557266 F Lindås Gymnas Sauganeset 18 5392 Storebø 57308100 Bjørn Brekkan, Post.knv@hfk.no 459
46401 974571048 F Luster vidaregåande skule Tangvegen 6 6869 Hafslo Nor , jorund.ardal@sfj.no 139
46326 974557274 F Lønborg videregående skole Hellebakken 35 5039 Bergen 55254900, 55254901 Kerstin Karlsen, post.lov@hfk.no 1 1079
00220 985024731 P Metis videregående AS Postboks 59 - Nygårdstangen 5838 Bergen 09321 Hilde Dyveke Nilssen, vgs.bergen@metis.no 231 204 211 2584
46407 974571196 F Mo og Jølster vidaregåande skule Mo 6800 Førde Nor , post.moy@sfj.no 703
46422 974571110 F Mo og Øyrane vidaregåande skule Postboks 115 6801 Førde Nor 57825920, 57825921 Inger Johanne Salt, post.moy@sfj.no 25 43 45 411
46086 974571188 F Måløy vidaregåande skule Tennebø 6718 Deknepollen Nor 57849100, 57849101 Venke Vedvik Nilsen, postmottak.maloyvgs@sfj.no 20 39 38 1231
46008 993527084 F Nordahl Grieg videregående skole Postboks 13, Rådal 5857 Bergen 55985600 Roar Helleve Haugland, post.ngv@hfk.no 275 335 311 3091
46307 974557347 F Norheimsund vidaregåande skule Dalatunvegen 40 5600 Norheimsund 56556500, 56556501 Leiv Vidar Ask, post.noy@hfk.no 74
46305 974557290 F Odda vidaregåande skule Eidesmoen 73A 5750 Odda 53649653, 53649699 Øyvind Bjørkevoll, post.odv@hfk.no, Oyvind.Bjorkevoll@hfk.no 47 63 37 1564
46009 989630008 F Olsvikåsen videregående skole Postboks 503 Olsvik 5884 Bergen 55511400, 55511401 Inger Lise Thorstensen, post.olv@hfk.no 121 167 159 1691
46040 974556995 F Os gymnas Gymnasvegen 5200 Os 57307200, 56565751 Trond Eikeland, post.osg@hfk.no 60 87 98 2242
46041 974557576 F Os vidaregåande skule Kolskogheiane 14 5210 Os 56565600, 56565640 Harald Natvik, Audhild.tveiteras@hfk.no 42 85 48 820
46053 974557150 F Osterøy vidaregåande skule Lonevåg 5282 Lonevåg 56194000, 56392424 Gro Elvik, post.ost@hfk.no 27 24 22 354
46130 876246732 F Privatisteksamen i Vestland FK Agnes Mowinkelsgt. 6 5008 Bergen 55239400 Bente Gimmestad, eksamen@hfk.no 4 31 5114
46308 974557657 F Rogne vidaregåande skule Sjukehusvegen 3 5704 Voss 56520660 Venke Barrikmo, Astrid.Holtekjolen@hfk.no 121
46021 974557304 F Rubbestadnes vidaregåande skule Rolvsnesveien 36 5420 Rubbestadneset 53425500, 53425501 Svanhild Aga Gjøsæter, post.ruv@hfk.no 73
46010 974557142 F Sandsli videregående skole Posboks 44 Sandsli 5861 Bergen 55115600, 55115700 Silvia Roviera Ribo, post.sav@hfk.no 162 265 153 3763
46346 974557320 F Slåtthaug videregående skole Slåtthaugveien 134 5222 Nesttun 57308300 Wenche Narum, post.slv@hfk.no 41 70 104 1387
46066 874571202 F Sogn Jord- og Hagebruksskule 5741 Aurland Nor 57632650, 57632651 Venke Sjursen, sjh@sfj.no 4 4 4 60
46072 974571056 F Sogndal vidaregåande skule Trolladalen 28 6856 Sogndal Nor 57676400, 57676490 Jan Erik Bjørk, postmottak.sogndalvgs@sfj.no 135 158 147 4178
46044 974557568 F Sotra vidaregåande skule Branndalsmyra 61 5353 Straume 57305100 Magnhild Hakestad, post.sov@hfk.no 139 172 178 3435
00362 916593473 P St. Paul gymnas Nygerdsgaten 124 5008 Bergen 55628040 Ragnhild Gurvin Loe, gymnas@stpaulgymnas.no 195 125 10 345
46012 974557703 F Stend vidaregåande skule Fanaveien 249 5244 Fana 55918800, 55918801 Torunn Hjelle, post.stj@hfk.no 116 135 139 1584
46304 974557029 F Stord vidaregåande skule Postboks 1243 5406 Stord 57307900 Ragnhild Agdestein
og Torleiv Agdestein, Torleiv.Agdestein@hfk.no
210 197 163 4206
46302 974557495 F Stord Yrkesskule og tekniske fagskule Postboks 654 5404 Stord 53402240, 53402241 Ragnhild Agdestein, post.sty@hordaland-f.kommune.no 128
46092 974571153 F Stryn vidaregåande skule Postboks 158 6781 Stryn Nor 57834800, 57874949 Anne Kari Kvamme, postmottak.strynvgs@sfj.no 59 51 61 1322
00336 988978116 P Sygna vidaregåande skule Sygnavegen 15 6899 Balestrand Nor 57694500, 57694501 Joakim Hector, joh@sygna.vgs.no 55 60 55 1316
46329 874557072 F Tanks videregående skole Boks 1113 S 5809 Bergen 55337600, 55311495 Lars Berntsen, post.tas@hfk.no 4 2039
46013 974557061 F Tertnes vidaregåande skule Tertnesveien 29 5113 Tertnes 55254020, 55254056 Ingrid Løbø, post.tev@hfk.no 180 173 197 3072
46330 974557088 F U. Pihl videregående skole Postboks 194 Ulset 5873 Bergen 55254200, 55254242 Henning Østensen, post.ups@hfk.no 4 2089
46062 816031982 F Voss gymnas Boks 70 5701 Voss 56532360 Marianne Merkesdal, marianne.merkesdal@hfk.no 161 189 194 895
46310 974557614 F Voss Husflidskule Eskelandsvegen 8 5700 Voss 56532480, 56532481 Venke Barrikmo, post.voh@hfk.no 3 449
46311 974557711 F Voss Jordbruksskule 5710 Skulestadmo 56532400, 56532401 Svein Inge Styve, post.voj@hfk.no 435
46063 916031858 F Voss vidaregåande skule Strandavegen 251 5710 Skulestadmo 56517902 Svein Inge Kolve, nye.voss.vgs@hfk.no 37 47 54 245
46075 874571032 F Årdal vidaregåande skule Postboks 213 6882 Øvre Årdal Nor 57648940, 57648941 Johannes Laberg, postmottak.ardalvgs@sfj.no 38 36 45 1021
46014 974557487 F Årstad videregående skole Postboks 2344 Solheimsviken 5824 Bergen 55595000, 55595100 Irene Bildøy, post.aar@hfk.no 118 124 128 1338
46015 974557479 F Åsane vidaregåande skule Postboks 44, Nyborg 5879 Bergen 57308500 Torunn Deisz, post.aav@hfk.no 235 214 182 2388

Fylke 50: Trøndelag

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
50414 974557932 F Adolf Øiens skole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74176400 Per Magnus Mathisen, postmottak.thorastormvgs@trondelagfylke.no 1287
00342 989004255 P AGLO videregående skole Fløanvegen 89 7510 Skatval 74834330, 74834350 Malmfrid Ervik, aglo@aglo.no 36 28 29 332
50402 974558106 F Brundalen videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174100 Tore Kjøl, postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no 1897
00217 951190470 P Bybroen videregående skole Kjøpmannsgt. 12 7013 Trondheim 51776700 Svein Frode Johnsen
Fyhn, bybvgs@online.no
126 143 155 786
50427 984477112 F Byåsen videregående skole Selsbakkveien 34 7027 Trondheim 74174030 Jørund Ofstad, postmottak.byasenvgs@trondelagfylke.no 251 284 299 3417
50407 974558157 F Charlottenlund vg. skole Postboks 8374 Jakobsli 7458 Trondheim 74174100 Tore Kjøl, postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no 68
50014 996772772 F Charlottenlund videregående skole Postboks 8374 Jakobsli 7458 Trondheim 74174100 Tore Kjøl , postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no 252 318 280 3073
50033 926694022 F Cissi Klein videregående skole Postboks 6162 Torgarden 7435 Trondheim 74177000 John Erling Moen, postmottak.cissikleinvgs@trondelagfylke.no
50200 985240116 F Eksamenskontoret Trøndelag Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174023 Lotte Skoglund, eksamen@trondelagfylke.no 23 27 23 255
16032 974558149 F Fosen videregående skole Alf Nebbs Gate 14 7160 Bjugn 74174200 Heidi Breivoll, postmottak.fosenvgs@trondelagfylke.no 475
50020 974557975 F Fosen videregående skole Alf Nebbs Gate 14 7160 Bjugn 74174200 Heidi Breivoll, postmottak.fosenvgs@trondelagfylke.no 41 72 66 1041
50403 974558009 F Frøya videregående skole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174300 Vibeke Franck Sehm, postmottak.gurikunnavgs@trondelagfylke.no 359
50426 974557983 F Gauldal videregående skole Postboks 115 7291 Støren 74174400 Heidi Bones, postmottak.gauldalvgs@trondelagfylke.no 39 83 69 1248
50415 974557959 F Gerhard Schønings skole Postboks 192 7401 Trondheim 74176400 Per Magnus Mathisen, postmottak.thorastormvgs@trondelagfylke.no 1598
50031 974560771 F Grong videregående skole Idrettsveien 34 7870 Grong 74174444 Eli-Anita Sørensen, postmottak.grongvgs@trondelagfylke.no 79 117 73 1555
50018 974558017 F Guri Kunna videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174300 May Strøm, postmottak.gurikunnavgs@trondelagfylke.no 44 60 88 740
50010 974557991 F Heimdal videregående skole Postboks 9623, Saupstad 7478 Trondheim 74174500 Arve Waal, postmottak.heimdalvgs@trondelagfylke.no 204 231 202 4119
50027 974560798 F Inderøy videregående skole Vennalivegen 15 7670 Inderøy 74174700 Gerd Iren Bruås, postmottak.inderoyvgs@trondelagfylke.no 49 71 65 1635
50024 974560755 F Johan Bojer videregående skole, Skolested Leksvik Hallvegen 22 7120 Leksvik 74174800 Åshild Elvebakken, postmottak.johanbojer-leksvik@trondelagfylke.no 40 33 35 653
50019 974558025 F Johan Bojer videregående skole, Skolested Rissa 7100 Rissa 74175700 Åshild Elvebakken, postmottak.rissavgs@trondelagfylke.no 26 23 29 619
00339 971574909 P Kristen videregående skole Trøndelag Østre Rosten 35 7075 Tiller 72894940, 72894941 Jostein Brønstad, jostein.bronstad@kvt.vgs.no 204 252 244 4134
50007 874558052 F Kyrksæterøra videregående skole Trondheimsveien 18 7200 Kyrksæterøra 74174600 Helen R. Sødahl, postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no 21 32 45 642
50417 974558394 F Lade videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174030 John Erling Moen, postmottak.byasenvgs@trondelagfylke.no 45
50429 974558173 F Ladejarlen videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74176200 Lise Berger, postmottak.strindavgs@trondelagfylke.no 365
50901 974560704 F Levanger videregående skole Kirkegt. 1 7600 Levanger 74174900 Jørn Møst, postmottak.levangervgs@trondelagfylke.no 182 312 267 4583
00340 989213377 P Lukas videregående skole Arkitekt Ebbells Veg 22 7053 Ranheim 73973370, 73973379 Karin Moen, post@lukas.vgs.no 24 18 35 331
50013 974558378 F Malvik videregående skole Postboks 23 7566 Vikhammer 74175050 Grete Barstad Rødde, postmottak.malvikvgs@trondelagfylke.no 100 131 137 2388
50428 974558122 F Meldal videregående skole Løkkenveien 117 7332 Løkken Verk 74175100 Gunn-Solveig Mellingsæter, postmottak.meldalvgs@trondelagfylke.no 11 12 13 194
50424 874558362 F Melhus videregående skole Postboks 160 7223 Melhus 74175200 Britt Segtnan, postmottak.melhusvgs@trondelagfylke.no 96 150 99 2774
50022 974560763 F Meråker videregående skole 7530 Meråker 74175300 Jorun Aase Ringen, postmottak.merakervgs@trondelagfylke.no 45 47 75 1244
50029 874560782 F Mære Landbruksskole 7710 Sparbu 74175400 Tove Sakariassen, postmottal.marelbs@trondelagfylke.no 40 40 34 612
17000 938967091 F Nord-Trøndelag fylkeskommune, avdeling for VGO Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174020 Elise Årbogen, fagopplaring@trondelagfylke.no 3775
50030 974560712 F Olav Duun videregående skole Postboks 311 Høknes 7801 Namsos 74175500 Lars Bruun, postmottak.olavduunvgs@trondelagfylke.no 207 210 247 4410
50900 974560720 F Ole Vig videregående skole Postboks 254 7501 Stjørdal 74175555 Hilde Rømo Fresvig, postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no 238 255 273 5103
50001 974558041 F Oppdal videregående skole Postboks 204 7341 Oppdal 74175600 Mette Holthe-Berg, postmottak.oppdalvgs@trondelagfylke.no 64 82 84 1623
50006 974557967 F Orkdal vidaregåande skole 7300 Orkanger 74175670 Kristoffer Uppheim, postmottak.orkdalvgs@trondelagfylke.no 108 138 92 2962
50909 974560852 F Overhalla videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174000 Lars Bruun, postmottak@trondelagfylke.no 72
50408 974557916 F Ringve videregående skole Fylkets Hus, Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174100 Tore Kjøl, Bente Stokke, postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no 1533
50002 974558130 F Røros videregående skole Postboks 301 7361 Røros 74175800 Øyvind Sirnes , postmottak.rorosvgs@trondelagfylke.no 48 54 40 1283
50005 974558068 F Selbu videregående skole Bellveien 50 7580 Selbu 74175900 Janne Tove Alseth, postmottak.selbuvgs@trondelagfylke.no 35 32 37 603
50009 974558076 F Skjetlein videregående skole 7083 Leinstrand 74176060 Rita Johnsen, Edward
Georg Hagen, postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no
68 90 101 1034
50902 974560895 F Staup videregående skole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174000 , postmottak@trondelagfylke.no
50905 974560801 F Steinkjer fagskole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74176100 Ingunn Barli, postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no 93
50028 974560690 F Steinkjer videregående skole Postboks 2112 7708 Steinkjer 74176100 Ingri Aunøien, postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no 211 245 274 5622
50409 974557924 F Strinda videregående skole Harald Bothners Vei 21 7052 Trondheim 74176200 Lise Berger, postmottak.strindavgs@trondelagfylke.no 2224
50015 996772810 F Strinda videregående skole Harald Bothners Vei 21 7052 Trondheim 74176200 Anders Bekkos, postmottak.strindavgs@trondelagfylke.no 296 363 358 2991
16000 938634556 F Sør-Trøndelag fylkeskommune Fagopplæring Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174020 Sissel Gellein Nordheim, fagopplaring@trondelagfylke.no 7168
50016 995415372 F Thora Storm videregående skole Suhms Gate 6 7012 Trondheim 74176400 Ivar Johnsen, postmottak.thorastormvgs@trondelagfylke.no 357 368 358 4314
50011 974558386 F Tiller videregående skole Postboks 63, Tiller 7475 Trondheim 74176300 Turid Johansen, postmottak.tillervgs@trondelagfylke.no 132 173 155 2596
50423 974557908 F Trondheim Katedralskole Munkeg 8 7013 Trondheim 74176500 Kåre Mjåseth, postmottak.katedralskolenvgs@trondelagfylke.no 232 234 206 4630
16023 974558165 F Trondheim maritime videregående skole Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174000 , postmottak@trondelagfylke.no 32
50100 920981771 F Trondheim Voksenoppl.senter vg skole 3 3 6
50000 817920632 F Trøndelag fylkeskommune bedriftsopplæring Fylkets Hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 74174000 Sissel Gellein Nordheim,
Elise Årbogen, fagopplaring@trondelagfylke.no
599 1902 1819 7720
50300 927015919 F Trøndelag nettskole Postboks 2560 7735 Steinkjer 93036702 Wenche Rolandsen, postmottak.nettskolen@trondelagfylke.no 2 2
50911 920572278 F Trøndelag Voksenopplæring Seilmakergata 2 7725 Steinkjer 74174000 Hilde Aasbø Hammer, hilham@trondelagfylke.no 62 57 80 255
00343 989041819 P Val videregående skole Strand 7970 Kolvereid 74389000 Svanhild Øpstad, post@val.vgs.no 24 40 26 328
50026 974560747 F Verdal videregående skole Stiklestad Allè 8 7654 Verdal 74176600 Bjørn Sivert Woll, postmottak.verdalvgs@trondelagfylke.no 131 149 127 2437
50910 974560739 F Ytre Namdal videregående skole Hansvikveien 3 A 7900 Rørvik 74176700 Line Bakke Fjær, postmottak.ytrenamdalvgs@trondelagfylke.no 51 50 50 1283
00341 989137913 P Øya videregående skole 7228 Kvål 72875100, 72875101 Ole Jørgen Stevik, olej.stevik@oya.vgs.no 66 44 52 591
50021 974558033 F Åfjord videregående skole Åvegen 8 7170 Åfjord 74176800 Else Britt Humstad, postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no 20 24 22 501

Fylke 54: Troms og Finnmark

Skolenr Orgnr T Skolenavn Adresse Telefon, fax Kontaktperson vitnemål, e-post Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
54062 974622750 F Alta videregående skole Skoleveien 15 9509 Alta 78964500, 78441190 Linda Arild, alta.vgs@tffk.no 166 228 183 4185
54304 974546833 F Bardufoss Høgtun videreg skole, Høgtun 9321 Moen 77789300, 77830331 Kristin Otnes Aspmo, bardufoss.vgs@tffk.no 177
54022 974546817 F Bardufoss videregående skole Bardufoss 9325 Bardufoss 77789309, 77789399 Kristin Otnes Aspmo , eksamen.bardufoss@tromsfylke.no 69 101 95 1599
54000 974793741 F Bedriftsopplæring TFFK Postboks 6600 9296 Tromsø 77788000 Maria H. Solvang, Maria.H.Solvang@tffk.no 397 1205 1128 7675
54030 974546892 F Breivang videregående skole Dramsveien 199 9010 Tromsø 77788500, 77788501 Stig Lennarth Walnum,
avdelingsleder AF, breivang.vgs@tffk.no
50 35 49 692
54310 874546852 F Breivika videregående skole Postboks 3374 9276 Tromsø 77788800, 77788801 Bård Monsen, ishavsbyen.vgs@tffk.no 1430
20014 938795592 F Båtsfjord videregående skole Postboks 173 9751 Honningsvåg 78964900 Siri Arnesen, nordkapp.vgs@tffk.no 31
54132 974795159 F Eksamenskontoret i Finnmark Henry Karlsens Plass 1 9800 Vadsø 78962000 , postmottak@tffk.no 2270
19061 864870732 F Eksamenskontoret, Troms fylkeskommune Postboks 6600 9272 Tromsø 77788082 , eksamenskontoret@tromsfylke.no 329
20000 964994218 F FINNMARK FYLKESKOMMUNE Henry Karlsensplass 1 9800 Vadsø 78962000, 78962370 Gerd Hammari, postmottak@tffk.no 62
54060 874622702 F Hammerfest videregående skole Postboks 23 9615 Hammerfest 78428500, 78428577 Renate Ulriksen, hammerfest.vgs@tffk.no 65 80 62 1306
54301 974546752 F Harstadbotn videregående skole Postboks 115 9481 Harstad 77042800, 77042810 2
54010 974546671 F Heggen videregående skole Postboks 504 9485 Harstad 77787100 Sigrun Pettersen, heggen.vgs@tffk.no 173 202 323 3802
54401 974622769 F Hesseng videregående skole Postboks 44 9916 Hesseng 78961800, 78961801 Simen Jørgensen, kirkenesvgs@ffk.no 312
54036 915553354 F Ishavsbyen videregående skole Sommerfeldts Gate 74 9009 Tromsø 77666200, 77666335 Bård Monsen, ishavsbyen.vgs@tffk.no 39 65 61 387
54050 974622726 F Kirkenes videregående skole Postboks 44 9916 Hesseng 78963552 Simen Jørgensen, kirkenes.vgs@tffk.no 65 86 97 1402
54032 974546744 F Kongsbakken videregående skole Pb 355 9254 Tromsø 77647300 Tonje Holm, kongsbakken.vgs@tffk.no 252 257 331 4944
54038 974546906 F Kvaløya videregående skole Nedre Storvollen 75 9104 Kvaløya 9279 Tromsø 77788410 Snorre Bråthen, kvaloya.vgs@tffk.no 140 121 165 2632
54058 974622742 F Lakselv videregående skole Postboks 23 9711 Lakselv 78460300, 78460331 Trond Hoven, lakselv.vgs@tffk.no 26 38 26 661
00346 988978159 P Nordborg videregående skole Sjøgata 28 9300 Finnsnes 77852930, 77852931 Gunnhild Kristoffersen, gunnhild.kristoffersen@nordborg.no 40 32 18 388
54056 974622734 F Nordkapp videregående skole Postboks 173 9751 Honningsvåg 78964900 Tove Riise Samuelsen, Nordkapp.vgs@tffk.no 17 17 26 736
54026 974546922 F Nordkjosbotn videregående skole Ringveien 4 9040 Nordkjosbotn 77789600, 77789601 Tor Eriksen, nordkjosbotn.vgs@tffk.no 35 34 28 564
54040 974546957 F Nord-Troms videregående skole, skolested Nordreisa Postboks 293 9156 Storslett 77787000 Gunn Hansen, nord-troms.vgs@tffk.no 61 60 71 1509
54307 974546949 F Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy Postboks 250 9189 Skjervøy 77787050 Gunn Hansen, nord-troms.vgs@tffk.no 59
00348 991569081 P Norges Toppidrettsgymnas - Tromsø Stadionveien 9 9007 Tromsø 67101560 Brit E Forberg, bef@ntg.no 49 47 41 384
54190 974760061 S Samisk videregående skole, Karasjok Postboks 113 9735 Karasjok 78469600, 78469615 Øyfrid Samuelsen, post@sami.vgs.no 20 34 34 464
54192 974759896 S Samisk videregående skole og reindriftsskole Ajastealli 5 9520 Kautokeino 78484500, 78484510 Sara Ellen Anne Eira, postmottak@samisk.vgs.no 19 22 20 373
54306 874546712 F Senja videregående skole Finnfjordbotn 9300 Finnsnes 77850800 Geir Indahl, senja.vgs@tffk.no 75
54024 974546698 F Senja videregående skole Finnfjordbotn 9300 Finnsnes 77850800, 77850801 Geir Indahl, senja.vgs@tffk.no 112 132 119 2124
54020 974546809 F Sjøvegan videregående skole Helsesenterveien 1 9350 Sjøvegan 77789500, 77173276 Gulli Hanne Ovesen, sjovegan.vgs@tffk.no 22 37 40 958
54042 985838992 F Sosiale Medisinske Institusjoner - skolen Hansine Hansens Veg 92 9019 Tromsø 77754420 Turid Helene Krudtå, smi.skolen@tffk.no
54012 974546760 F Stangnes Rå videregående skole Postboks 3120 9497 Harstad 77787200 Bjørg Larsen Aalmo, stangnes.vgs@tffk.no 58 80 76 2014
54064 974064332 F Tana videregående skole Birkelund 44 9845 Tana 78963900 Dag Flage, tana.vgs@tffk.no 16 12 29 224
54034 974546868 F Tromsdalen videregående skole Postboks 5275 Tromsdalen 9285 Tromsø 77752500, 77752501 Birgitte Strand, tromsdalen.vgs@tffk.no 179 213 221 4246
54309 974546876 F Tromsø Maritime skole Postboks 6341 9001 Tromsø 77793100, 77666335 Tove Andersen, ishavsbyen.vgs@tffk.no 392
54052 974622718 F Vadsø videregående skole Postboks 610 9811 Vadsø 78963600 Odd Erik Rønning, vadso.vgs@tffk.no 43 36 62 1162
54054 974622777 F Vardø videregående skole Postboks 290 9951 Vardø 78963800 Kristine Rønning, vardovgs@ffk.no, kristine.roenning@tffk.no 18 21 23 337
54303 874546682 F Vågsfjord vidg skole avd Skånland 9440 Evenskjer 77089100, 77089110 Janne-Lise Torbergsen, janne-lise.torbergsen@tromsfylke.no 319

Fylke : Totalt

Antall vitnemål til NVB
202220212020Alle år
55086 74601 72466 1201231

Antall: 572 stk.