So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke og kjønn

Søkerens fylke2015-hoved2016-hoved
KvinneMannI altKvinneMannI alt
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus801973916917550714105859535148963864103213878127421181393712442812979697113550316105928575750113906110514057137261212494092715
Aust-Agder15521423131810622561132101691676115526842439223418234111556154113811085296111710909337671662673263123141852462
Buskerud342331152868234452423452121190415883165768523647723932840358535023104246064423362244189715613365921574650014021980
Finnmark10929618667818568360853248547177515691398126613210581007878772106722680565502631780168714431274169
Hedmark266724222262196729518551679153213092234522410137943276518280627652488209739118521794152712912364658455940153388627
Hordaland7898734669065911995560050674658405060813498124131156499611603798578017120599411265838568650184328690138231348712138103221816
Møre og Romsdal348332573062274431823192136195916922675802539350214436585353034483155264551025972506220418173876127595453594462897
Nord-Trøndelag2069191517991568231126211371031900131333130522830246836220191962179415372571255119710338401933274315928272377450
Nordland324329432732243329921471900169715081895390484344293941488333431932802238441821912080177715522255525527345793936643
Oppland254123092140180433617111555141811912274252386435582995563254724732216179242417471690147212112614294416336883003685
Oslo10624955188737135173881067174650951061403187301672515382122413141109651066095907362222882447933690852271681192091859316498125893909
Rogaland61525672523045217094147376633952894501102999438862574151210661763865820485796346034392385332935601122010778967381501523
Sogn og Fjordane15381465139212461461031943885799862569240822772045232144714141332116017210371017901804972484243122331964269
Svalbard10777075550171212120
Sør-Trøndelag49514571431236816313389306527932369424834076367105605010555109495445743725849368135113096245164587908465767061761494
Telemark257823402185185932616381455134011481924216379535253007518246824352126173339316541607136511382274122404234912871620
Troms248222372066180725917981563139012331574280380034563040416246523572100178931118701775153413381964335413236343127507
Ukjent7445194252721534603142131545912048336384262121125102578057220869564444535590182016691225927298
Vest-Agder278025812448203141718861702154412902544666428339923321671293028982667224442321002063179715072905030496144643751713
Vestfold312528452634220043423562097190215893135481494245363789747318030932768223952923432267194616472995523536047143886828
Østfold37773405312124486732665233120981721377644257365219416910503798373732162545671266125732186174344364596310540242881114
I alt7474868275635635332810235523964698542617356566961127144115260106180889841719676653746206702454495125295447152506454683727881901311241271261124929177320719

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Fredag 1. juli 2022 15:22:54
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017