Det finnes en nyere versjon av denne rapporten. Ønsker du å se den?

Ja, jeg vil se den nyeste fra .

Nei, jeg vil se den eldre.

Nyere versjoner er oftest rettet og kan ha en bedre fremstilling, forklaringer og flere opplysninger.








Fredag 1. juli 2022 16:38:05
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017