Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

Studiets fylke2019-aprilFørstevalg per plass
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Akershus15331776345453.0
Aust-Agder622500811271.8
Buskerud11761183423902.0
Finnmark1492530117261.2
Hedmark22171319541441.9
Hordaland789944427188282.4
Møre og Romsdal21341730043672.0
Nordland24421530243901.8
Oppland23552164953902.3
Oslo1186769247382203.2
Rogaland29942242772972.4
Sogn og Fjordane1094925116591.5
Telemark19321331041212.1
Troms35142144760711.7
Trøndelag916346560222062.4
Vest-Agder31281994559571.9
Vestfold1294987727022.1
Østfold16741147635792.1
I alt585301387191387192.4

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 14. juni 2021 11:33:08
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017