Søkere per år per kjønn og for realkompetanse

Under "Ønsket r.k.beh." telles de som på søknaden ønsker (dvs sagt ja) til å bli realkompetansebehandlet.


TidSøkere
KvinneMannI alt
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
2010-april2472610841432423203904103404
2011-april2617644731616441324233108605
2012-april2798685361643472284441115764
2013-april2763689591503482004266117159
2014-april2600707091572492054172119914
2015-april2731752761683526534414127929
2016-april2183772601313547613496132021
2017-april2160795441230560433390135587
2018-april2097832861111587183208142004
2019-april1908820931053566262961138719

Forklaring:

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Mandag 4. juli 2022 17:46:41
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017