Søkere per år april 2019

Søkere fordelt på kjønn og totalt 2010 - 2019


TidSøkere
KvinneMannI alt
2010-april6108442320103404
2011-april6447344132108605
2012-april6853647228115764
2013-april6895948200117159
2014-april7070949205119914
2015-april7527652653127929
2016-april7726054761132021
2017-april7954456043135587
2018-april8328658718142004
2019-april8209356626138719

Forklaring:

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Mandag 4. juli 2022 17:54:35
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017