So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "Ønsket r.k.beh." telles de som ønsker å behandles som realkompetansesøkere.


Utdanningsområde + type2018-april2019-aprilProsent realkompetanse førstevalg 2019
SøkereSøknader førstevalgSøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
ESTETISK7598893331017896113229911.1
HELSEFAG - ANNET93605642155516387368626443.3
HELSEFAG - AUDIO361618786701771.3
HELSEFAG - BARNEVER364130001512693252131387626142.9
HELSEFAG - BIOING234130795426439399201.0
HELSEFAG - ERGO43443320657484719136272.1
HELSEFAG - ERNÆRING253538753110277733580.8
HELSEFAG - FARMASI9129152686129222510.8
HELSEFAG - FYSIO247360821753175841022440.4
HELSEFAG - MEDISIN1951051236081850051335170.4
HELSEFAG - ODONT3245191910063344391610331.5
HELSEFAG - ORTOPEDI12765432531352.9
HELSEFAG - RADIO3046926770475101118621.3
HELSEFAG - RESEPTAR161466637914160133950.8
HELSEFAG - SOSIONOM3871266122140754031304123140425.7
HELSEFAG - SYKEPL922293867461578967825650506128413.9
HELSEFAG - VERNEPL4861183929037805221235132941847.9
HELSEFAG - VETERIN728572119192596110480.1
HISTORIE1071658743372093158043936701.1
IDRETT591392121380563135902435820.7
INFOTEKN12714976745892121158456762701.1
JUS951600779858383154616080620.7
LANDOGHAVBRUK30310518878
LANDOGHAVBRUK253141189431.9
LÆRER - LEKTOR 8-1393262741
LÆRER - ANNET56979485216911306460110.6
LÆRER - BHGLÆRER4581114435442515541144144645439.8
LÆRER - FAGLÆRER229412017510782064152153112713.6
LÆRER - GRL1-7309155926503791821326310.5
LÆRER - GRL5-1012934022746169338326290.1
LÆRER - LEKTOR 8-1379057125890.0
MEDIEFAG541345326364172133482236600.6
PEDFAG15713632612845165143065929332.0
REALFAG461395015398251131112237340.6
REISELIV253346956719289875081.4
SAMFUNN359456981881590832545652162160071.0
SPRÅK10518624516053131171285354421.0
TEKNO - ANNET7673014116985764723014362.1
TEKNO - ARKITEKT829564129393133513730.4
TEKNO - INGENIØR1441302598531784126425050801.0
TEKNO - MARITIM8127954007134824610.4
TEKNO - SIVING2010632652691510944753780.1
ØKADM451372333051549347137187311153772.0
I alt32081420043208142004296113871929611387192.1

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 24. juni 2021 04:25:43
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017