So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2019-april
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
616534469611187411172991
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
44459162306068928726896637692
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
8483732115804177918913670
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag6942664813590153920433582
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk51611068415845164346276270
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
9293616815461479732658062
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
164814933141433510943
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
2095310401313549379474114120
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
7928542013348213215283660
PEDFAGPedagogiske fag1048338231430621807532933
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk7151596013111194417903734
REISELIVReiselivsfag, hotellfag185610422898297211508
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi29719159334565210650535716007
SPRÅKSpråk, litteratur11313581517128365717855442
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
874916193249423950977813728
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse1872918458371877113826415377
I altI alt82093566261387198209356626138719

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 4. juli 2022 17:01:03
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017