Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg telles det menn og kvinner som ønsker å studere i det fylket.

Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.


Studiets fylke2019-april
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus11457630617763278017654545
Aust-Agder2712229650085695581127
Buskerud714046941183414179732390
Finnmark33621939530111166101726
Hedmark8283491213195254116034144
Hordaland26747176804442711208762018828
Møre og Romsdal9800750017300246619014367
Nordland9242606015302261917714390
Oppland12370927921649291024805390
Oslo426122663569247236301459038220
Rogaland13643878422427446128367297
Sogn og Fjordane58253426925110586011659
Telemark8152515813310269214294121
Troms12929851821447349125806071
Trøndelag261792038146560117421046422206
Vest-Agder12242770319945358423735957
Vestfold546244159877151411882702
Østfold7241423511476229512843579
I alt82093566261387198209356626138719

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 4. juli 2022 18:19:01
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017