Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Mandag 4. juli 2022 17:15:03
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017