Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

LærestedTidPlanlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
AHO2019-april110122611.15
ATH2019-april2251860.83
DMMH2019-april4006411.60
FIH2019-april1971480.75
HIM2019-april64513242.05
HINN2019-april364271241.96
HIØ2019-april167435792.14
HVL2019-april403577581.92
HVO2019-april77013801.79
LDH2019-april2006893.44
MF2019-april2052271.11
NHH2019-april47017163.65
NIH2019-april24012725.30
NLA2019-april104112561.21
NMBU2019-april101729072.86
NORD2019-april312953441.71
NTNU2019-april9052236922.62
OSLOMET2019-april4346150743.47
PHS2019-april55022814.15
SA/SH2019-april54300.56
UIA2019-april339068252.01
UIB2019-april4085104492.56
UIO2019-april6135181642.96
UIS2019-april228360382.64
UIT2019-april545182721.52
USN2019-april423686262.04
VID2019-april94824912.63

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Mandag 14. juni 2021 11:12:00
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017