SO49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge.


Utdanningsområde + type2019-april
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISK616534469611187411172991
HELSEFAG - ANNET593228048736159410502644
HELSEFAG - AUDIO464206670482977
HELSEFAG - BARNEVER1052526131313820925222614
HELSEFAG - BIOING315112424393677243920
HELSEFAG - ERGO350312164719469158627
HELSEFAG - ERNÆRING2241536277730355358
HELSEFAG - FARMASI938354129218071251
HELSEFAG - FYSIO475428307584123210122244
HELSEFAG - MEDISIN345215535005251710003517
HELSEFAG - ODONT3413102644398332001033
HELSEFAG - ORTOPEDI17974253251035
HELSEFAG - RADIO362214795101567295862
HELSEFAG - RESEPTAR11574441601272123395
HELSEFAG - SOSIONOM1029827431304132228204042
HELSEFAG - SYKEPL2085247982565010803203812841
HELSEFAG - VERNEPL9198315312351294612384184
HELSEFAG - VETERIN227032625969461021048
HISTORIE8483732115804177918913670
IDRETT6942664813590153920433582
INFOTEKN51611068415845164346276270
JUS9293616815461479732658062
LANDOGHAVBRUK164814933141433510943
LÆRER - ANNET4606701130210391601
LÆRER - BHGLÆRER900524361144137158284543
LÆRER - FAGLÆRER2150200241525555721127
LÆRER - GRL1-766322550918220046272631
LÆRER - GRL5-10586734719338151111182629
LÆRER - LEKTOR 8-13530937489057138412052589
MEDIEFAG7928542013348213215283660
PEDFAG1048338231430621807532933
REALFAG7151596013111194417903734
REISELIV185610422898297211508
SAMFUNN29719159334565210650535716007
SPRÅK11313581517128365717855442
TEKNO - ANNET23104162647240410321436
TEKNO - ARKITEKT1709142431337506231373
TEKNO - INGENIØR360390391264296941115080
TEKNO - MARITIM3371011134885376461
TEKNO - SIVING4228671610944174236365378
ØKADM1872918458371877113826415377
I alt82093566261387198209356626138719

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 4. juli 2022 17:07:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017