So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (søkertall i april).


UtdanningsområdeUtdanningsområde + typePlanlagte studie­plasserSøkereSøknader førstevalg
2017-april2018-april2019-april2017-april2018-april2019-april2017-april2018-april2019-april
ESTETISKESTETISK140714651471916098899611281531012991
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET23628628843776056873694615552644
HELSEFAG - AUDIO404040673616670918777
HELSEFAG - BARNEVER719749705115361300013138247026932614
HELSEFAG - BIOING299313323405141304393908954920
HELSEFAG - ERGO284296312405044334719594657627
HELSEFAG - ERNÆRING220220173362935382777587531358
HELSEFAG - FARMASI929292133812911292308268251
HELSEFAG - FYSIO371382385657473607584203221752244
HELSEFAG - MEDISIN636636636472551055005333736083517
HELSEFAG - ODONT24624624540744519443996110061033
HELSEFAG - ORTOPEDI161616230276253615435
HELSEFAG - RADIO210215220448146925101726770862
HELSEFAG - RESEPTAR145145145168814661601462379395
HELSEFAG - SOSIONOM893898903122751266113041416740754042
HELSEFAG - SYKEPL475846894941285732938625650157381578912841
HELSEFAG - VERNEPL10259471012109141183912351371037804184
HELSEFAG - VETERIN16016516423742857259699711911048
I alt103501033510600588426208760689380953957237692
HISTORIEHISTORIE303630673117154361658715804354937203670
IDRETTIDRETT150915631578125221392113590342138053582
INFOTEKNINFOTEKN182822822257124121497615845484658926270
JUSJUS207321001930163441600715461902885838062
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK42848529663105880878
LANDOGHAVBRUK5193141943
I alt428485519296631053141880878943
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-13100610938312932624082741
LÆRER - ANNET16012015512199791130637521601
LÆRER - BHGLÆRER26042531270297831114411441358942514543
LÆRER - FAGLÆRER52753162937114120415298510781127
LÆRER - GRL1-7150314501537758891559182229126502631
LÆRER - GRL5-10144516131675830993409338244027462629
LÆRER - LEKTOR 8-13119890572589
I alt724573387896278003098431354123501398714120
MEDIEFAGMEDIEFAG176017551455126501345313348345536413660
PEDFAGPEDFAG131313181393125351363214306266128452933
REALFAGREALFAG263926032586140761395013111424639823734
REISELIVREISELIV362322317364333462898705567508
SAMFUNNSAMFUNN596861116084431534569845652149591590816007
SPRÅKSPRÅK316632753119181251862417128610760535442
TEKNOTEKNO - ANNET520572501591573016472152016981436
TEKNO - ARKITEKT140140140303529563133132012931373
TEKNO - INGENIØR343337673671121131302512642513053175080
TEKNO - MARITIM185210232100812791348347400461
TEKNO - SIVING20742096211597691063210944491252695378
I alt635267856659234762562224942132291397713728
ØKADMØKADM603465987549351193723337187152411549315377
I altI alt554705740258530135587142004138719135587142004138719

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 4. juli 2022 17:57:55
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017