So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (april-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2017-april2018-april2019-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
721407916028157114659889310172147196112991
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
149103505884238095152103356208739572142106006068937692
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
95303615436354910230671658737201063117158043670
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag501509125223421531563139213805521578135903582
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk391828124124846412282149765892402257158456270
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
162073163449028162100160078583151930154618062
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
204282966880184853105878195193141943
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
175724527800123501737338309841398719078963135414120
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
571760126503455561755134533641481455133483660
PEDFAGPedagogiske fag221313125352661211318136322845241393143062933
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk752639140764246742603139503982742586131113734
REISELIVReiselivsfag, hotellfag1136236437058322334656773172898508
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi127596843153149591266111456981590812660844565216007
SPRÅKSpråk, litteratur116316618125610712032751862460531163119171285442
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
168635223476132291756785256221397716566592494213728
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse111603435119152411036598372331549310475493718715377
I altI alt130355470135587135587130957402142004142004130058530138719138719

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 4. juli 2022 17:59:13
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017