So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.


AldersgruppeSøkereEndring%
2015-april2016-april2017-april2018-april2019-april
0-18221232227252229-9.13%
192334822716235282422124151-0.29%
202056621087211292151621348-0.78%
211566616079166941734716968-2.18%
22-232003520620214642281322557-1.12%
24-251353614168142061463614077-3.82%
26-291415215548159361706515971-6.41%
30-348617904993571038510151-2.25%
35-3949025174545057975636-2.78%
40-4953465686588860775830-4.06%
50-5913651475150316701586-5.03%
60+175187205225215-4.44%
I alt127929132021135587142004138719-2.31%

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Mandag 4. juli 2022 17:02:20
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017