So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2019-aprilProsent realkompetanse førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo82308512260.4
ATHLærestedsnavn12137831861.6
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning732283496417.6
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole665341482.7
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk12566165013243.8
HINNHøgskolen i Innlandet6142286032471244.5
HIØHøgskolen i Østfold2551147612635793.5
HVLHøgskulen på Vestlandet2782442213177581.7
HVOHøgskulen i Volda7357283613802.6
LDHLovisenberg diakonale høgskole863667146892.0
MFMF vitenskapelig høyskole15129632271.3
NHHNorges Handelshøyskole403017160.0
NIHNorges idrettshøgskole184789512720.4
NLANLA Høgskolen438740912560.7
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet2696321029070.3
NORDNord universitet4491687326753445.0
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet48650955256236921.1
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet88840997543150743.6
PHSPolitihøgskolen3432092922811.3
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences47643013.3
UIAUniversitetet i Agder158209458068251.2
UIBUniversitetet i Bergen1183119953104490.5
UIOUniversitetet i Oslo23542199128181640.7
UISUniversitetet i Stavanger1911959511460381.9
UITUiT Norges arktiske universitet4612572431482723.8
USNUniversitetet i Sørøst-Norge4122540119586262.3
VIDVID vitenskapelige høgskole4271186020924918.4
I altLærestedsnavn296113871929611387192.1

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 4. juli 2022 16:40:35
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017