So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2019-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo3110230834701226
ATHLærestedsnavn1022513781581186
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning640022833432641
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole10197653896148
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk17645661686921324
HINNHøgskolen i Innlandet72364222860396077124
HIØHøgskolen i Østfold36167411476192493579
HVLHøgskulen på Vestlandet100403524422491367758
HVOHøgskulen i Volda34770572887711380
LDHLovisenberg diakonale høgskole120036673667689
MFMF vitenskapelig høyskole920512961623227
NHHNorges Handelshøyskole1470403040301716
NIHNorges idrettshøgskole6240478976791272
NLANLA Høgskolen3110418740117941256
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet3310179632167292907
NORDNord universitet91312916873291725344
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet18190525095514031823692
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet714346409978115215074
PHSPolitihøgskolen3550320970082281
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences4547610130
UIAUniversitetet i Agder84339020945433246825
UIBUniversitetet i Bergen1074085311996448910449
UIOUniversitetet i Oslo10161354219910401718164
UISUniversitetet i Stavanger49228319595350066038
UITUiT Norges arktiske universitet117545125724468368272
USNUniversitetet i Sørøst-Norge110423625401475728626
VIDVID vitenskapelige høgskole1394811860169802491
I altLærestedsnavn130058530138719796331138719

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 24. juni 2021 04:51:37
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017