So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2019-april
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1287102119431527668558
ATHLærestedsnavn917461103754410482
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning17805032686746526115
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole42422957731910741
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk3706291048503842735589
HINNHøgskolen i Innlandet144588402254531415444032721
HIØHøgskolen i Østfold7241423512146710322951284
HVLHøgskulen på Vestlandet150789344309521818448232935
HVOHøgskulen i Volda3693203556723099863517
LDHLovisenberg diakonale høgskole30666013066601562127
MFMF vitenskapelig høyskole8424541052571117110
NHHNorges Handelshøyskole15522478155224785951121
NIHNorges idrettshøgskole2230255934844195514758
NLANLA Høgskolen5421331973524442722534
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet570839249952677718561051
NORDNord universitet10844602919222995034691875
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet282052275073580667381190611786
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet2600914988523622879094445630
PHSPolitihøgskolen161715923414359410861195
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences51257031237
UIAUniversitetet i Agder124018544260801724440062819
UIBUniversitetet i Bergen1878312416387192577063464103
UIOUniversitetet i Oslo26078161216495239065112476917
UISUniversitetet i Stavanger119207675211231388336022436
UITUiT Norges arktiske universitet1533510389280981873847603512
USNUniversitetet i Sørøst-Norge1528610115285751899753133313
VIDVID vitenskapelige høgskole954723131380631742001490
I altLærestedsnavn82093566264817753145568209356626

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 4. juli 2022 17:13:14
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017