Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2018-april2019-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo11411226+7.45%
ATHLærestedsnavn212186-12.26%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning490641+30.82%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole131148+12.98%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk11551324+14.63%
HINNHøgskolen i Innlandet69327124+2.77%
HIØHøgskolen i Østfold38113579-6.09%
HSNLærestedsnavn8651
HVLHøgskulen på Vestlandet79637758-2.57%
HVOHøgskulen i Volda13671380+0.95%
LDHLovisenberg diakonale høgskole708689-2.68%
MFMF vitenskapelig høyskole233227-2.58%
NHHNorges Handelshøyskole18011716-4.72%
NIHNorges idrettshøgskole14341272-11.30%
NLANLA Høgskolen11611256+8.18%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet29342907-0.92%
NORDNord universitet55555344-3.80%
NOROFFNoroff University College87
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2463823692-3.84%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1501415074+0.40%
PHSPolitihøgskolen27952281-18.39%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences30
UIAUniversitetet i Agder66276825+2.99%
UIBUniversitetet i Bergen1057510449-1.19%
UIOUniversitetet i Oslo1917518164-5.27%
UISUniversitetet i Stavanger60066038+0.53%
UITUiT Norges arktiske universitet88208272-6.21%
USNUniversitetet i Sørøst-Norge8626
VIDVID vitenskapelige høgskole25882491-3.75%
I altLærestedsnavn142004138719-2.31%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Mandag 4. juli 2022 18:08:14
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017