So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke og kjønn

Søkerens fylke2017-hoved2018-hoved
KvinneMannI altKvinneMannI alt
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus8381822275195745177461886069542342501173145691429112942999529478995884681656188197766756549597145221449156701539514136107103426
Aust-Agder1579156714241107317116511491008825183274427162432193250016141598142310903331159114310108171932773274124331907526
Buskerud36463568320224767262422234520511675376606859135253415111023738368233212570751258325262220178643463216208554143561185
Finnmark107310638987591397056935724591131778175614701218252118311539828191637597356215181031942188816031337266
Hedmark282427972519207444519011865163313652684725466241523439713297929202657209855920031965177514093664982488544323507925
Hordaland822181607415617512405862580151364323813140831396112551104982053852784797826641614105974591252764404872145011439113102108202282
Møre og Romsdal3523347931852653532248124432157182932860045922534244828603819377134872872615266826272305186743864876398579247391053
Nord-Trøndelag19781949177414323421284126210938991943262321128672331536
Nordland350534443017246555222552209186015662945760565348774031846372436913274264962522672226194216213215991591752164270946
Oppland265626142396185154517041662146011792814360427638563030826277827402512189861418251793159712133844603453341093111998
Oslo11424111281016676952471841781027169535518141984119230173351305042851169811482105937866272789928717784257052137206902019918435135714864
Rogaland6673662559304890104048304772408434216631150311397100148311170370036875632150571264494048164294356373111943116911061586201995
Sogn og Fjordane1562155514511234217100399686774412325652551231819783401554154814701223247104510389267901362599258623962013383
Sør-Trøndelag53105225483738331004390538183426268174592159043826365141749
Telemark251224702229175847116331589135911172424145405935882875713252524862253176748616301598137611252514155408436292892737
Troms246524482162173642619131892161813202984378434037803056724269926532406191848820371985173313883454736463841393306833
Trøndelag75757509689354641429552354474859386299713098129561175293262426
UKJENT130712039757132627496905083941142056189314831107376
Ukjent12561158942745197695625451353981951178313931098295
Vest-Agder298229652722223149120852059180314853185067502445253716809324032182982241157122232197194115623795463541549233973950
Vestfold3191313828192232587230522601974162035454965398479338529413356330430232383640235522972060162443657115601508340071076
Østfold39853909339026247662831277923471920427681666885737454411934135408736572757900284527972458194851069806884611547051410
I alt78746774846999755715142825558454390474913838691051343301318741174889410123387824498124574220581591606158252570585071440118105961407011383031249349827726657

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Fredag 1. juli 2022 16:09:27
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017