So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "Ønsket r.k.beh." telles de som ønsker å behandles som realkompetansesøkere.


Utdanningsområde + type2017-april2018-aprilRealkryss førstevalg 2018
SøkereSøknader førstevalgSøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
ESTETISK7191603528157598893331011.064
HELSEFAG - ANNET654377179469360564215552.701
HELSEFAG - AUDIO36739136161871.149
HELSEFAG - BARNEVER3701153616424703641300015126935.607
HELSEFAG - BIOING3340511290823413079540.734
HELSEFAG - ERGO4140507594434433206573.044
HELSEFAG - ERNÆRING353629958725353875311.318
HELSEFAG - FARMASI4133823089129152681.866
HELSEFAG - FYSIO296574102032247360821750.368
HELSEFAG - MEDISIN134725933371951051236080.333
HELSEFAG - ODONT334074169613245191910061.889
HELSEFAG - ORTOPEDI22301611276540.000
HELSEFAG - RADIO304481472630469267700.779
HELSEFAG - RESEPTAR2416881346216146663791.583
HELSEFAG - SOSIONOM4391227524141673871266122140755.423
HELSEFAG - SYKEPL1002285738161573892229386746157894.725
HELSEFAG - VERNEPL5771091434837104861183929037807.672
HELSEFAG - VETERIN102374199772857211910.168
HISTORIE10415436353549107165874337201.156
IDRETT581252227342159139212138050.552
INFOTEKN12412412734846127149767458921.256
JUS1151634486902895160077985830.920
LANDOGHAVBRUK40296622880303105188782.050
LÆRER - LEKTOR 8-131831212408932627410.000
LÆRER - ANNET9512198363756979485219.213
LÆRER - BHGLÆRER415978328435894581114435442518.327
LÆRER - FAGLÆRER19537111549852294120175107816.234
LÆRER - GRL1-7437588122291309155926500.340
LÆRER - GRL5-1015830942440129340227460.073
MEDIEFAG861265033345554134532636410.714
PEDFAG15312535542661157136326128452.144
REALFAG731407625424646139501539820.377
REISELIV3036431670525334695671.587
SAMFUNN372431531931495935945698188159081.182
SPRÅK14118125656107105186245160530.843
TEKNO - ANNET9559156015207673014116982.415
TEKNO - ARKITEKT530352132082956412930.309
TEKNO - INGENIØR11312113655130144130259853171.843
TEKNO - MARITIM6100823478127954001.250
TEKNO - SIVING209769849122010632652690.114
ØKADM550351193811524145137233305154931.969
I alt33901355873390135587320814200432081420042.259

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 15:43:19
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017