So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet. x


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2018-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
60663823988918471254310159.6
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
4522416863620873011494583957276.1
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
880477831658717271993372046.4
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag678171401392115892216380541.8
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk4578103981497614254467589224.2
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
922767801600747953788858355.9
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
15651540310538149787843.4
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
201231086130984910548821398765.1
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
768757661345320711570364156.9
PEDFAGPedagogiske fag99183714136322084761284573.3
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk739065601395020421940398251.3
REISELIVReiselivsfag, hotellfag21491197334635621156762.8
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi2948416214456981065952491590867.0
SPRÅKSpråk, litteratur1225363711862441351918605368.3
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
856417058256223792101851397727.1
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse184081882537233716483291549346.2
I altI alt8328658718142004832865871814200458.7

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 24. mai 2024 02:45:13
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017