So45 - Søkertall pr studium (april-tall) totalt

Søkertall pr studium. Sortert og gruppert på lærested og utdanningsområde.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
TEKNO189 030Arkitekt6018041804927
189 343Design30856856142
189 732Landskapsarkitektur2071271272
I altI alt110224233721141
Lærested: ATH -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK255 777Musikk20898916
255 792Musikk og helse2064648
255 437Musikkteknologi2013013022
I altI alt6022828346
HISTORIE255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk20565614
255 936Praktisk teologi20434313
255 480Teologi 20595911
I altI alt6012615838
SAMFUNN255 418Interkulturell forståelse1510110112
255 869Interkulturelle studier1552522
255 876Kultur- og samfunnspsykologi6029629644
255 752Psykologi, årsstudium1570370370
I altI alt10510421152128
I altI altI alt22513361593212
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LÆRER253 130Barnehagelærer17511311131187
253 133Barnehagelærer, deltid84465465142
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse3534334341
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk3533433452
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv3546346368
I altI alt36417892736490
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HISTORIE258 195Bibel og misjon1079797
258 553Bible, Ministry and Mission3032325
258 626Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)1553536
258 329Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE), nettb.2024024038
258 910Kristendom, rel., livssyn og etikk, deltid, nettb.1721121130
258 482Kristendom, religion, livssyn og etikk (2-årig)1513132
258 196Kristendomskunnskap2536367
258 653Kristendomskunnskap, deltid, nettbasert20686810
258 652Kristendomskunnskap, nettbasert20888812
258 480Teologi og misjon20646414
I altI alt192636884131
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG211 050Sykepleie12022202220293
211 060Vernepleie35972972150
I altI alt15528553192443
IDRETT211 185Idrett og adventure2021721725
INFOTEKN211 189IT2020020035
211 187IT, nettbasert40866866192
I altI alt6010051066227
JUS211 246Jus3042142144
SAMFUNN211 841Politikk, juss og administrasjon3041141144
211 488Sport Management3029929956
211 238Statsvitenskap3011711720
I altI alt90792827120
ØKADM211 164Bedriftsøkonomi3025125151
211 292Logistikk og Supply Chain Management3043143196
211 432Marin logistikk og økonomi3041341347
211 866Petroleumslogistikk og økonomi3021021018
211 369Økonomi og administrasjon6050950984
I altI alt18013511814296
I altI altI alt535595875371155
Lærested: HINN - Høgskolen i Innlandet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK209 183Animasjon og digital kunst50480480153
209 667Musikk2013313320
209 839Spillteknologi og simulering2048348378
I altI alt909481096251
HELSEFAG209 070Barnevern9016901690194
209 446Mat, ernæring og helse4043243259
209 080Sosialt arbeid9014461446181
209 050Sykepleie, Elverum16522172217381
209 052Sykepleie, Elverum, deltid3013631363254
209 053Sykepleie, Kongsvinger4017531753145
209 743Tannpleie2567867881
209 060Vernepleie7015531553253
I altI alt5507832111321548
IDRETT209 486Folkehelsearbeid4531031048
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen4531231238
209 489Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi50886886130
209 185Idrett, Elverum5026426441
209 507Idrett, Lillehammer5054354392
I altI alt24018962315349
JUS209 526Rettsvitenskap12015111511221
LANDOGHAVBRUK209 320Agronomi2522422446
209 362Agronomi, årsstudium1021821840
209 311Landbruksteknikk20888831
209 668Landbruksteknikk, årsstudium1082829
209 420Naturmangfold1058588
209 322Skogbruk2013313321
209 323Utmarksforvaltning2519319339
209 409Økologisk landbruk7020220276
I altI alt1908431198270
LÆRER209 130Barnehagelærer100683683139
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert75572572250
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag4535435454
209 157Faglærer i musikk20757522
209 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn6039639669
209 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert4035435494
209 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn60628628126
209 935Lektor, 8.-13. trinn, språkfag3016816834
I altI alt43024243230788
MEDIEFAG209 262Audiovisuelle medier5014814832
209 654Kulturprosjektledelse2017917933
209 308Kulturprosjektledelse, bachelor2011411431
209 534TV-ledelse1013713726
209 847TV-regi1516716739
209 264TV-teknikk4011911936
I altI alt155651864197
PEDFAG209 568Pedagogikk - fleksibelt70879879240
209 852Pedagogikk, bachelor60753753102
209 220Pedagogikk, årsstudium100779779155
209 676Sosialpedagogikk70551551153
I altI alt30025232962650
REISELIV209 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser5035935928
209 754Reiseliv og turisme2048148158
209 317Reiselivsledelse5047947945
I altI alt12010401319131
SAMFUNN209 530Beredskap og krisehåndtering60777777209
209 872Internasjonale studier , bachelor4525925952
209 288Internasjonale studier , årsstudium3023123129
209 239Krisehåndtering90930930376
209 876Psykologi14019421942331
209 242Samfunnsfag3021521533
I altI alt395390043541030
SPRÅK209 623Engelsk, Hamar3025625652
209 672Norsk2517117146
I altI alt5537642798
ØKADM209 398Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid15010651065275
209 164Bedriftsøkonomi, Rena2013713717
209 368Eiendomsmegling5051451483
209 867Ledelse og digitalisering5017317332
209 476Music Business - Management3522422445
209 714Music Business - Production2524024070
209 215Offentlig styring, ledelse og økonomi8048748787
209 525Organisasjon og ledelse, Lillehammer7069969989
209 162Organisasjon og ledelse, Rena3021521540
209 664Organisasjon og ledelse, Rena, deltid60859859328
209 516Regnskap og økonomirådgivning5015715727
209 470Serviceledelse og markedsføring5025125142
209 485Sport Management3046846853
209 035Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor70915915116
209 232Økonomi og administrasjon, Lillehammer, årsstudium2042942956
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor5024924939
I altI alt840508570821399
I altI altI alt348522204374906932
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK224 505Kunst og håndverk1013413415
224 667Musikk1010210213
I altI alt2022723628
HELSEFAG224 900Arbeids- og velferdsfag4062362394
224 070Barnevern5017291729265
224 702Bioingeniør3567767795
224 080Sosialt arbeid5015221522243
224 050Sykepleie19033973397794
224 060Vernepleie9017581758298
I altI alt455673097061789
HISTORIE224 626Religion, livssyn og etikk1011211217
IDRETT224 649Kroppsøving og idrett3025725745
INFOTEKN224 845Digitale medier og design4050950975
224 453Informasjonssystemer53597597109
224 620Informasjonsteknologi1537537565
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer4734934971
I altI alt15513521830320
LÆRER224 130Barnehagelærer100712712154
224 131Barnehagelærer, deltid35463463112
224 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn5057257287
224 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn70562562103
I altI alt25517112309456
REALFAG224 661Matematikk1010110120
224 666Naturfag1058582
I altI alt2014315922
SAMFUNN224 680Samfunnsfag1017517528
224 238Statsvitenskap3025825831
I altI alt4039443359
SPRÅK224 170Engelsk5525525551
224 610Fransk80337337121
224 455Internasjonal kommunikasjon2524924935
224 210Norsk1012012036
224 474Samfunn, språk og kultur6015115122
224 912Spansk90521521164
224 244Tysk80365365171
I altI alt40017141998600
TEKNO224 003Ingeniør, bygg og miljø2835235269
224 004Ingeniør, data2526026044
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi2315215223
224 824Ingeniør, industriell design1013413419
224 009Ingeniør, kjemi2016162
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering1813613615
224 895Innovasjon og prosjektledelse4052552590
I altI alt16412971575262
ØKADM224 398Bedriftsøkonomi2539739742
224 318Regnskap og revisjon4044044063
224 035Økonomi og administrasjon85746746108
I altI alt15012401583213
I altI altI alt169912272201983811
Lærested: HSN -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK222 098Design i nye medier2040540564
222 602Digital mediedesign20485485109
222 442Folkekunst, bachelor15353512
222 628Folkekunst, årsstudium15626212
222 443Folkemusikk, bachelor518185
222 629Folkemusikk, årsstudium15525212
222 642Kunst og design2016016031
222 630Kunst og håndverk1082827
222 505Leire - kunst og design 112888818
222 667Musikk20989818
222 637Tegning - bilde og form20999919
222 543Tekstil - kunst og design 115898918
222 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 115727214
222 441Visuelle kunstfag og design1511711712
I altI alt21712971862351
HELSEFAG222 070Barnevern5511841184258
222 894Optometri66874874200
222 701Radiografi25909909120
222 051Sykepleie, Drammen18030973097498
222 054Sykepleie, Porsgrunn9515321532280
222 052Sykepleie, Porsgrunn, deltid7516951695341
222 050Sykepleie, Vestfold15017771777409
222 060Vernepleie7014211421270
I altI alt7168163124892376
HISTORIE222 513Historie, Bø, bachelor4012312319
222 549Historie, Bø, årsstudium4013513521
222 613Historie, Bø, årsstudium70546546102
222 481Historie, Vestfold, bachelor4016816827
222 179Historie, Vestfold, årsstudium2015315323
222 366Idéhistorie2534434491
I altI alt23512071469283
IDRETT222 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning2521421443
222 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning2518918953
222 440Fysisk aktivitet, ernæring og helse40678678109
222 185Idrett3024624625
222 485Idrettsvitenskap4032632634
222 649Kroppsøving og idrettsfag1510710711
222 447Natur, miljø og friluftsliv1518318321
I altI alt19015801943296
INFOTEKN222 449IT og informasjonssystemer, Bø5058858896
222 187IT og informasjonssystemer, Bø, årsstudium2027127122
222 453IT og informasjonssystemer, Horten45685685157
222 395IT og informasjonssystemer, Ringerike5060260297
222 412Informasjonsbehandling75853853261
I altI alt24022022999633
JUS222 867Forretningsjus og økonomi5065465471
222 526Jus50869869120
I altI alt10013201523191
LÆRER222 132Barnehagelærer, Drammen60910910143
222 135Barnehagelærer, Notodden3040540543
222 134Barnehagelærer, Notodden, deltid25585585147
222 133Barnehagelærer, Porsgrunn6059759782
222 130Barnehagelærer, Vestfold90574574105
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid2527227266
222 150Faglærer i design, kunst og håndverk15999919
222 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag1020320318
222 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen5059359375
222 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Notodden45456456108
222 557Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Porsgrunn2837937947
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold3029629662
222 559Grunnskolelærer, 1.-7.trinn2014914957
222 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Drammen7054354372
222 567Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Notodden60416416114
222 569Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Porsgrunn3236636658
222 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Vestfold3836436451
222 684Lektor, historie, 8.-13. trinn3528528545
222 687Lektor, norsk, 8.-13. trinn1086869
222 843Lektor, realfag og teknologi, 8.-13. trinn201131136
I altI alt753479976911327
MEDIEFAG222 251Visuell kommunikasjon40433433122
PEDFAG222 853Spesialpedagogikk2045345361
222 676Spesialpedagogikk 20409409108
222 351Ungdomskunnskap2031131165
I altI alt6010241173234
REALFAG222 205Matematikk1510710730
222 605Natur og miljø2511911914
222 315Natur- og miljøforvaltning4016416434
222 662Naturfag60537537140
I altI alt140866927218
SAMFUNN222 717Internasjonal forståelse og samarbeid2026826837
222 308Kulturledelse2014614633
222 880Sosiologi5045845870
222 240Sosiologi, årsstudium2032532536
222 881Statsvitenskap5062162182
I altI alt16015711818258
SPRÅK222 170Engelsk, Bø2013513516
222 622Engelsk, Bø, deltid20955955363
222 623Engelsk, Vestfold1018118146
222 616Norsk, Bø2010410418
222 672Norsk, Bø, deltid25702702269
222 210Norsk, Vestfold512212227
222 913Spansk4029229297
222 901Språk og litteratur, Bø20656512
222 891Språk og litteratur, Vestfold1511311315
I altI alt17520582669863
TEKNO222 155Arkitektonisk lysdesign2513313320
222 003Ingeniør, bygg - konstruksjon og byggdesign1522422438
222 033Ingeniør, bygg - plan og infrastruktur10858512
222 503Ingeniør, data - cyber physical systems3539339360
222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet2026726755
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk3022522536
222 006Ingeniør, elektro - elkraftteknikk15989815
222 090Ingeniør, elektro - informatikk og automatisering1512112121
222 068Ingeniør, elektronikk - kybernetikk1518318321
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi2515615618
222 688Ingeniør, kjemi - ren energi- og prosessteknologi1510110114
222 824Ingeniør, maskin - konstruksjonsteknikk15797913
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign2013113124
222 069Ingeniør, maskin - produktutvikling1513813822
222 352Marinteknisk drift2511611627
222 353Nautikk4526126157
222 044Skipsfart og logistikk4551151193
I altI alt38522143222546
ØKADM222 164Bedriftsøkonomi3022522537
222 368Eiendomsmegling50760760102
222 895Innovasjon og entreprenørskap5043043059
222 473Internasjonal markedsføring og reiseliv5047347355
222 359Markedsføringsledelse5062062080
222 345Siviløkonom3031831855
222 470Økonomi og ledelse, Bø9053553575
222 330Økonomi og ledelse, Drammen8011121112167
222 404Økonomi og ledelse, Kongsberg8054954973
222 414Økonomi og ledelse, Ringerike6042342354
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold130760760196
I altI alt70042696205953
I altI altI alt411124901464238651
Lærested: HVL - Høgskulen på Vestlandet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK203 437Community Arts, retning musikk2051518
203 439Drama og anvendt teater2414314319
203 505Kunst og håndverk20545415
203 667Musikk20565610
I altI alt8428630452
HELSEFAG203 070Barnevern401053105386
203 702Bioingeniør52933933150
203 700Ergoterapi4010521052112
203 203Folkehelsearbeid2458358371
203 703Fysioterapi8525962596522
203 701Radiografi4011611161141
203 080Sosialt arbeid, Bergen6018681868437
203 081Sosialt arbeid, Sogndal4510371037131
203 050Sykepleie, Bergen, høst18039493949951
203 054Sykepleie, Førde, høst8114791479173
203 052Sykepleie, Førde, vår2582082054
203 056Sykepleie, Haugesund, høst11016021602283
203 053Sykepleie, Stord, høst9014741474179
203 060Vernepleie, Bergen7018341834375
203 062Vernepleie, Sogndal3098798794
203 061Vernepleie, Sogndal, deltid1046946983
I altI alt98213654228973842
HISTORIE203 481Historie, bachelor1510510512
203 179Historie, årsstudium1512312323
I altI alt3021722835
IDRETT203 302Friluftsliv2051151178
203 649Idrett2016816827
203 485Idrett og trenerrollen2029829825
203 185Idrett, Sogndal3045745748
203 509Personlig trener2554554566
203 486Trening, fysisk aktivitet og helse3040040041
I altI alt14518172379285
INFOTEKN203 395Informasjonsteknologi, Bergen35736736106
203 829Informasjonsteknologi, Førde1515815830
I altI alt50802894136
JUS203 246Jus2549549559
203 526Økonomi og jus2545345334
I altI alt5087794893
LÆRER203 130Barnehagelærer, Bergen140752752122
203 529Barnehagelærer, Bergen, deltid35507507105
203 445Barnehagelærer, Sogndal4037037057
203 135Barnehagelærer, Stord6536736789
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet3543543544
203 131Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse7055055071
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk3526626626
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3264264291
203 157Faglærer i musikk, Stord2045458
203 559Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE1421321316
203 590Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal3630630640
203 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord5426326335
203 551Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk3437937946
203 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving3243343358
203 564Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk1317717722
203 599Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse1319219219
203 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk1313513523
203 557Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag3033433435
203 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag3648648662
203 569Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE2231931923
203 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal5041341356
203 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord3629329357
203 567Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk2847747757
203 560Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk1316716722
203 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse1318418414
203 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk3254954998
203 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk1313713723
203 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk3229929925
203 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag3662762796
I altI alt10225048103171440
REALFAG203 469Geologi og geofare2518618628
REISELIV203 317Natur- og opplevelsesbasert reiseliv2028028037
203 330Reiselivsledelse, bachelor2533433427
I altI alt4554461464
SAMFUNN203 835Fornybar energi2547847852
203 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur2539139143
203 242Samfunnsfag, Sogndal2014714713
203 680Samfunnsfag, Stord30737312
203 927Sosiologi - ungdomssosiologi1530530526
203 351Ungdomssosiologi2025825822
I altI alt13514791652168
SPRÅK203 170Engelsk3012712726
203 623Engelsk, Stord2010010022
203 466Tegnspråk og tolking2425925954
I altI alt74476486102
TEKNO203 047Ingeniør, HMS3515315327
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen4341941979
203 005Ingeniør, automatisering med robotikk, Førde25717113
203 002Ingeniør, brannsikkerhet4016816832
203 003Ingeniør, bygg, Bergen92809809153
203 675Ingeniør, bygg, Førde2512712717
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom3316416413
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi2512412417
203 004Ingeniør, data65712712146
203 024Ingeniør, elektronikk3430230233
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen4831631656
203 072Ingeniør, elkraftteknikk, Førde2083839
203 822Ingeniør, energiteknologi4231331328
203 096Ingeniør, havteknologi3237537542
203 561Ingeniør, havteknologi, Florø2433336
203 506Ingeniør, havteknologi, Kristiansund3051517
203 011Ingeniør, marinteknikk3832032040
203 012Ingeniør, maskin, Bergen4436936956
203 069Ingeniør, maskin, Florø3024241
203 034Ingeniør, maskin, Haugesund5510710722
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi2915315319
203 753Landmåling og eiendomsdesign40709709116
203 353Nautikk3830030065
I altI alt88735936202997
ØKADM203 368Eiendomsmegling3559159168
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen9022942294431
203 404Økonomi og administrasjon, Haugesund90530530109
203 414Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid3023123150
203 515Økonomi og administrasjon, Sogndal5542542563
I altI alt30035334071721
I altI altI alt382924912511787963
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK223 451Animasjon1020920945
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor1770709
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium12878714
223 437Musikk, bachelor17696913
223 667Musikk, årsstudium15979717
223 439Teater og drama, bachelor10919111
223 618Teater og drama, årsstudium1088886
I altI alt91596711115
HELSEFAG223 446Matkultur og helse1212912922
223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog5095795785
223 080Sosialt arbeid, sosionom6010001000154
I altI alt12216652086261
HISTORIE223 481Historie, bachelor1069697
223 179Historie, årsstudium2011411418
223 929Religion og livssyn1021212
223 196Religion, kultur og samfunn1259598
I altI alt5222826335
IDRETT223 605Friluftsliv1057457487
223 440Friluftsliv og naturguide2032432449
223 485Idrett og kroppsøving, bachelor2019319320
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium2019419432
I altI alt7010751285188
LÆRER223 130Barnehagelærer6035235281
223 529Barnehagelærer, deltid4027227298
223 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn4032532562
223 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn60444444104
I altI alt20010731393345
MEDIEFAG223 723Journalistikk, spesialisering avis/nett2533333332
223 849Journalistikk, spesialisering tv/radio30562562110
223 514Mediedesign2522222230
223 663Mediekunnskap10979712
223 845Medieproduksjon2525625642
223 453PR, kommunikasjon og media2729429426
I altI alt14212441764252
SAMFUNN223 285Samfunnsvitenskap1012012012
SPRÅK223 623Engelsk2517817849
223 170Engelsk, deltid510210217
223 210Norsk (nordisk)2013813825
223 211Norsk (nordisk), deltid1018618625
223 891Språk og litteratur10727215
I altI alt70542676131
ØKADM223 452Planlegging og administrasjon1517517528
I altI altI alt772542784731367
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG230 050Sykepleie20034353435708
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HISTORIE190 936Teologi, bachelor10808012
190 480Teologi, profesjonsstudium2011911936
190 196Teologi, årsstudium3513313321
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring1010210214
I altI alt7536743483
LÆRER190 934Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.2026226239
SAMFUNN190 418Interkulturell kommunikasjon2031831829
190 482Religion og samfunn1518518522
190 242Samfunnsfag6037937960
I altI alt95795882111
I altI altI alt19012911578233
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ØKADM191 345Siviløkonomutdanningen470421642161801
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
IDRETT150 605Friluftsliv3569069075
150 649Idrett og samfunn3010451045111
150 486Sport Management3518521852308
150 489Trenerrollen og idrettspsykologi3520772077318
150 485Trening, helse og prestasjon7025332533459
I altI alt205515381971271
LÆRER150 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3510931093163
I altI altI alt240563692901434
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK254 642Kunst og håndverk1216216233
254 667Musikk1217917927
254 777Utøvende musikk, fordypning i låtskriving2024424474
I altI alt44553585134
HISTORIE254 088Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk15626223
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen4011311332
254 329Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo25999910
254 626Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor1537372
254 195Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium15737310
254 536Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor1553536
254 652Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudium1578788
254 480Teologi, bachelor1540406
I altI alt15545555597
IDRETT254 185Idrett3065165198
LÆRER254 130Barnehagelærer77753753104
254 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen3076176159
254 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo3075475449
254 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen7072472487
254 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo7081281265
I altI alt27729963804364
MEDIEFAG254 454Journalistikk, bachelor3030430425
254 604Journalistikk, årsstudium151671676
I altI alt4544347131
PEDFAG254 853Pedagogikk med vekt på spesped og interkult. ped.3032532541
254 852Pedagogikk, bachelor2053753740
254 220Pedagogikk, årsstudium11079179164
I altI alt16013871653145
REALFAG254 662Naturfag1511111117
SAMFUNN254 879Interkulturell forståelse, Bergen, bachelor3024624623
254 367Interkulturell forståelse, Bergen, årsstudium8536536557
254 872Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor201061068
254 789Interkulturell kommunikasjon25939310
254 929Religion og kultur1546462
I altI alt175737856100
ØKADM254 895Innovasjon og ledelse, Oslo301035103582
254 470Økonomi og administrasjon, Oslo401326132693
I altI alt7020882361175
I altI altI alt9718378110471161
Lærested: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG192 504Dyrepleie30867867188
192 772Veterinærstudiet7013401340654
I altI alt10019282207842
LANDOGHAVBRUK192 321Husdyrvitenskap4030930941
192 842Plantevitenskap2020420427
I altI alt6047151368
LÆRER192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag2036436457
REALFAG192 327Biologi3075575593
192 299Bioteknologi3065465489
192 857Energi- og miljøfysikk2041641641
192 233Frie realfag2035935948
192 332Kjemi2025125118
192 864Matvitenskap og ernæring2036836838
192 377Miljø og naturressurser2037437425
192 322Skogfag2528928949
192 388Økologi og naturforvaltning3038938939
I altI alt21526563855440
SAMFUNN192 949By- og regionplanlegging32616616118
192 230Eiendom35507507116
192 199Ettårig grunnstudium30504504213
192 835Fornybar energi3596496491
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier2061861890
192 732Landskapsarkitektur50861861161
192 310Landskapsingeniør3061561593
I altI alt23235024685882
TEKNO192 759Byggeteknikk og arkitektur2558958969
192 804Datavitenskap2531831847
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor2024524545
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master1511311314
192 767Industriell økonomi2556056092
192 783Kjemi og bioteknologi2031531549
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling2024624626
192 784Miljøfysikk og fornybar energi2047547574
192 809Vann- og miljøteknikk2027027044
I altI alt19021953131460
ØKADM192 468Samfunnsøkonomi2544044038
192 369Økonomi og administrasjon100995995147
I altI alt12512121435185
I altI altI alt9429389161902934
Lærested: NORD - Nord universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK204 472Kunst og håndverk25949414
204 667Musikk25959521
204 364Musikkpedagog og formidler i kulturskolen1043436
I altI alt6020423241
HELSEFAG204 427Animal Science3536836850
204 070Barnevern3085785770
204 504Dyrepleie3010911091299
204 749Farmasi3039039059
204 203Paramedisin30730730198
204 080Sosialt arbeid, Bodø60919919124
204 050Sykepleie, Bodø10018991899326
204 059Sykepleie, Bodø, deltid3034034062
204 056Sykepleie, Levanger13114671467297
204 055Sykepleie, Mo i Rana4012371237165
204 054Sykepleie, Mo i Rana, deltid3024824835
204 058Sykepleie, Namsos9014191419144
204 052Sykepleie, Vesterålen, deltid, nett., saml.3011241124263
204 060Vernepleie, Namsos3079679687
I altI alt6968382128852179
HISTORIE204 481Historie, bachelor20909012
204 179Historie, årsstudium2012512521
204 613Historie, årsstudium, deltid50521521165
I altI alt90699736198
IDRETT204 605Friluftsliv2036736762
204 596Friluftsliv, Levanger2020020020
204 951Friluftsliv, Nesna2012812826
204 486Idrett2020320340
204 440Idrett, Bodø, bachelor2015115120
204 649Idrett, Bodø, årsstudium2024824835
204 508Idrett, Nesna, årsstudium202323
204 488Idrettsvitenskap3023023023
204 185Personlig trener3044644644
I altI alt20015601996270
INFOTEKN204 453Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling2013913931
LANDOGHAVBRUK204 867Havbruksdrift og ledelse50688688173
204 321Husdyrfag - velferd og produksjon2517817840
204 421Husdyrvelferd201741748
204 420Natur- og kulturminneoppsyn30838328
204 388Naturforvaltning, bachelor3522822850
204 172Naturforvaltning, årsstudium1015815822
I altI alt17012691509321
LÆRER204 131Barnehagelærer, Bodø3028828835
204 135Barnehagelærer, Bodø, deltid3029529557
204 134Barnehagelærer, Levanger6033033056
204 132Barnehagelærer, Nesna, deltid3017017057
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert3017717760
204 639Faglærer i musikk10636315
204 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø4027327338
204 551Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger4028028034
204 559Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger, nettbasert3020820846
204 557Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Nesna, nettbasert3013013034
204 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø6032932953
204 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger5032232252
204 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Nesna4018718768
204 597Lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag2024824832
204 934Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag2030730729
204 696Trafikklærer100611611285
I altI alt62030274218951
MEDIEFAG204 4303D art, Animation and VFX2541341383
204 454Journalistikk3521421419
204 673Spill- og opplevelsesteknologi2524824836
I altI alt85778875138
REALFAG204 327Biologi2019219218
204 438Geografi og samfunnsplanlegging20969624
204 474Nordområde- og nordiske studier30404013
204 211Nordområdestudier2022122135
I altI alt9053054990
SAMFUNN204 396Geografi2017017051
204 955Human Resource Management (HRM), Bodø3031431471
204 591Human Resource Management (HRM), Levanger2015815830
204 525Human Resource Management (HRM), Steinkjer2012812818
204 872Internasjonale relasjoner, bachelor2025825832
204 717Internasjonale relasjoner, årsstudium2025725745
204 680Samfunnsfag4021121165
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø201321328
204 877Sosiologi og samfunnsanalyse, Levanger20898920
204 249Sosiologi, Bodø2029929933
204 240Sosiologi, Levanger2013613619
I altI alt25016982152392
SPRÅK204 455Engelsk, Bodø, bachelor20898910
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium2017917930
204 623Engelsk, Levanger, årsstudium25898913
I altI alt6532735753
ØKADM204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser3057257266
204 473Internasjonal markedsføring4547347358
204 419Kommunal økonomi og ledelse3020420463
204 162Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø40454454130
204 664Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana3016916964
204 232Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen3011711740
204 516Regnskap2013713720
204 318Regnskap 2016916928
204 345Siviløkonom2534234232
204 398Økonomi og digitalisering2011011019
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor6044744768
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium4031731754
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor3013713734
204 404Økonomi og ledelse, Steinkjer, bachelor8024624648
204 625Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium6018618636
204 218Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø100550550131
I altI alt66032414630891
I altI altI alt300617148302785555
Lærested: NOROFF - Noroff University College
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
INFOTEKN259 464Applied Data Science6012312312
259 300Applied Data Science, nettbasert6015015010
259 198Digital Forensics / Digital Etterforskning6016316319
259 197Digital Forensics / Digital etterforskning6016316317
I altI alt24046959958
MEDIEFAG259 451Interactive Media Animation601101109
259 183Interactive Media Animation, nettbasert6068681
259 673Interactive Media Games6010910913
259 178Interactive Media Games, nettbasert6071716
I altI alt24024635829
I altI altI alt48068995787
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK194 439Drama og teater, bachelor3024224239
194 796Drama og teater, årsstudium1031631635
194 200Kunsthistorie, bachelor2016016021
194 272Kunsthistorie, årsstudium2530330343
194 476Musikkteknologi25331331158
194 437Musikkvitenskap, bachelor3016716735
194 777Musikkvitenskap, årsstudium1020820840
I altI alt15013901727371
HELSEFAG194 704Audiologi4061661687
194 070Barnevern9023212321305
194 702Bioingeniør, Trondheim7514551455214
194 299Bioingeniør, Ålesund3062062073
194 700Ergoterapi, Gjøvik3054154165
194 594Ergoterapi, Trondheim8514161416155
194 703Fysioterapi8028052805549
194 740Medisin, Trondheim13527982798843
194 701Radiografi, Gjøvik2569669681
194 531Radiografi, Trondheim4511781178154
194 080Sosialt arbeid9018011801360
194 050Sykepleie, Gjøvik15025082508407
194 051Sykepleie, Gjøvik, deltid1911461146140
194 052Sykepleie, Gudbrandsdal, deltid1250950952
194 054Sykepleie, Hadeland, deltid1254754764
194 055Sykepleie, Trondheim202476847681190
194 053Sykepleie, Valdres, deltid1257157154
194 057Sykepleie, desentralisert, Hemne831131129
194 058Sykepleie, desentralisert, Hitra1029529545
194 059Sykepleie, desentralisert, Meldal10448448129
194 589Sykepleie, desentralisert, Selbu838838877
194 056Sykepleie, Ålesund13020032003410
194 060Vernepleie10018771877329
I altI alt139820057316185812
HISTORIE194 459Antikkens kultur og klassiske fag101161168
194 478Arkeologi4056156175
194 870Europastudier med engelsk2140440422
194 793Europastudier med fransk593937
194 786Europastudier med spansk81021025
194 474Europastudier med statsvitenskap2179179198
194 795Europastudier med tysk587873
194 366Filosofi3063463462
194 588Filosofi og etikk - etikk101481484
194 479Filosofi og etikk - filosofi1525425429
194 481Historie, bachelor85737737116
194 179Historie, årsstudium7094494495
194 715Humanistiske fag, emnestudier2022622633
194 904Kulturminneforvaltning2014214226
194 222Likestilling og mangfold2539139132
194 929Religionsvitenskap, bachelor2015515512
194 910Religionsvitenskap, årsstudium3035835848
I altI alt43542886143675
IDRETT194 440Bevegelsesvitenskap10011661166163
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap5510331033123
I altI alt15518322199286
INFOTEKN194 422Digital forretningsutvikling6511031103208
194 429IT-drift og informasjonssikkerhet90743743191
194 287Informasjonsbehandling45860860231
194 395Informatikk14518431843394
194 188Informatikk, Gjøvik1535635647
194 436Informatikk, drift av datasystemer50904904113
194 673Programmering 50764764134
I altI alt460450865731318
LÆRER194 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn18018711871373
194 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk12013871387277
194 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk70869869123
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn1541041032
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn25723723130
194 597Lektor i kroppsøving og idrettsfag, 8.-13. trinn30883883162
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn8012571257206
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn35888888137
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn45586586105
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn7656514
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn3328728739
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn768688
194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk10434325
194 127Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi10363614
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag1515115155
194 124Yrkesfaglærer, resturant- og matfag10424216
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag10454524
I altI alt702605796111740
MEDIEFAG194 646Film- og videoproduksjon20913913226
194 847Filmvitenskap, bachelor2536336327
194 262Filmvitenskap, årsstudium2046146135
194 149Grafisk design30793793123
194 264Interaksjonsdesign3031431449
194 851Medievitenskap, bachelor4052152175
194 136Medievitenskap, årsstudium4059059070
194 604Webdesign1531531528
194 046Webutvikling3046946964
I altI alt25034474739697
PEDFAG194 852Pedagogikk, bachelor6011111111100
194 220Pedagogikk, årsstudium13018331833299
I altI alt19026872944399
REALFAG194 327Biologi7510801080198
194 184Biologi og kjemi, realfag2541741741
194 797Bioteknologi og kjemiingeniørfag1040340336
194 855Bioteknologi, Trondheim3510521052174
194 427Bioteknologi, Ålesund1540540532
194 857Fysikk5073473499
194 859Geologi2644044072
194 860Kjemi4042542532
194 862Matematiske fag, bachelor4547347353
194 205Matematiske fag, årsstudium10058558579
194 186Medisinske og biologiske fag2034734733
I altI alt44143936361849
SAMFUNN194 085Arkiv- og samlingsforvaltning4523023058
194 438Geografi, bachelor4045845877
194 284Geografi, årsstudium1747047037
194 876Psykologi, bachelor18526622662398
194 941Psykologi, profesjonsstudium7825472547669
194 752Psykologi, årsstudium16528902890398
194 171Rådgiving og voksnes læring2536136168
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier2040840863
194 879Sosialantropologi, bachelor7086086082
194 367Sosialantropologi, årsstudium2163163143
194 880Sosiologi, bachelor7011071107100
194 240Sosiologi, årsstudium351049104985
194 881Statsvitenskap, bachelor10013031303179
194 238Statsvitenskap, årsstudium3070570560
194 242Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)3035335361
I altI alt93110688160342378
SPRÅK194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor1520920928
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium1024024024
194 887Engelsk, bachelor6050250256
194 170Engelsk, årsstudium55833833131
194 616Fransk med didaktikk2017117163
194 888Fransk, bachelor768685
194 174Fransk, årsstudium2522322317
194 294Latin1019619616
194 210Nordisk språk og litteratur3523323350
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk2011611626
194 954Norsk som andrespråk5737312
194 466Norsk tegnspråk2524924933
194 924Spansk, bachelor1093938
194 912Spansk, årsstudium3040140157
194 221Tegnspråk2049049087
194 890Tysk, bachelor754547
194 244Tysk, årsstudium2023723737
I altI alt37433644388657
TEKNO194 756Arkitektur8015221522366
194 759Bygg- og miljøteknikk17116921692366
194 620Bygningsinformasjonsmodellering - BIM25332332151
194 760Datateknologi14120792079532
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon9110631063104
194 769Energi og miljø12618341834209
194 763Fysikk og matematikk10412191219249
194 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)1017317332
194 102Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid25414414125
194 406Geomatikk1514614623
194 768Industriell design36792792114
194 764Industriell kjemi og bioteknologi104895895135
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse14419231923875
194 017Ingeniør, automatiseringsteknikk3029929966
194 003Ingeniør, bygg, Gjøvik3551351375
194 675Ingeniør, bygg, Trondheim10515771577286
194 067Ingeniør, bygg, fleksibel10395395121
194 023Ingeniør, bygg, Ålesund2543043034
194 840Ingeniør, data - applikasjonsutvikling2549849870
194 004Ingeniør, data - cybersikkerhet og programmering3065865874
194 503Ingeniør, data - systemutvikling9517011701318
194 005Ingeniør, elektro, Gjøvik1527027029
194 856Ingeniør, elektro, Trondheim16010791079192
194 006Ingeniør, elektro, Ålesund814814814
194 835Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik2026526518
194 822Ingeniør, fornybar energi, Trondheim7013201320134
194 009Ingeniør, kjemi2347347330
194 016Ingeniør, logistikk4558058058
194 012Ingeniør, maskin, Gjøvik2021721721
194 034Ingeniør, maskin, Trondheim9010041004148
194 069Ingeniør, maskin, fleksibel2021921952
194 013Ingeniør, materialteknologi2857957934
194 018Ingeniør, olje- og gassteknologi2439339317
194 045Ingeniør, produkt- og systemdesign2214014024
194 699Ingeniør, skipsdesign1516416415
194 561Ingeniør, vann- og miljøteknologi1418218213
194 068Ingeniørfag, elektro, fleksibel1022422461
194 905Ingeniørvitenskap og IKT6099599598
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet5677077061
194 798Kybernetikk og robotikk12719041904560
194 248Landmåling1018918946
194 099Landmåling, deltid25393393113
194 765Marin teknikk8411321132141
194 755Materialteknologi3285385359
194 346Matvitenskap, teknologi og bærekraft5038638676
194 937Nanoteknologi36934934191
194 353Nautikk20436436121
194 757Petroleumsfag2043243233
194 824Produktdesign og teknologi, bachelor2028428425
194 602Produktdesign og teknologi, årsstudium1520920917
194 766Produktutvikling og produksjon12611081108145
194 946Tekniske geofag2541241250
194 033Tradisjonelt bygghandverk2415015088
I altI alt274113685379997009
ØKADM194 298Biomarin innovasjon30696696120
194 432Logistikkledelse2547647663
194 359Markedsføring, innovasjon og ledelse7011711171180
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor10015421542148
194 818Samfunnsøkonomi, master2560360348
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium5093193185
194 470Shipping management45815815119
194 253Shippingledelse1232532535
194 404Økonomi og administr., Gjøvik, bachelor, deltid4010341034358
194 369Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelor5051551575
194 160Økonomi og administrasjon, Gjøvik, årsstudium2035835860
194 035Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor31036703670933
194 414Økonomi og administrasjon, Ålesund, bachelor70825825119
194 162Økonomi og ledelse30529529104
I altI alt8779484134902447
I altI altI alt91045303014382624638
Lærested: OSLOMET - OsloMet - storbyuniversitetet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK215 602Design og kommunikasjon i digitale medier3011071107271
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor1639139178
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium1633633678
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling1357857886
215 472Kunst og design - studieretn. mote og produksjon13507507119
215 405Produktdesign4251851884
I altI alt13028033437716
HELSEFAG215 070Barnevern9032963296516
215 071Barnevern, deltid5317771777315
215 702Bioingeniør6713931393255
215 700Ergoterapi6415771577190
215 749Farmasi6510051005215
215 703Fysioterapi12033483348757
215 706Fysioterapi, mensendieck5514591459155
215 744Ortopediingeniør1627627654
215 554Paramedisin6018381838543
215 701Radiografi5016511651205
215 408Samfunnsernæring35894894114
215 080Sosialt arbeid13333203320673
215 054Sykepleie, Kjeller16236893689536
215 050Sykepleie, Oslo477680568051178
215 055Sykepleie, Sandvika3036783678231
215 705Tannteknikk2482382390
215 060Vernepleie10024052405376
215 061Vernepleie, Kjeller, deltid5016431643320
215 063Vernepleie, Sandvika5015371537345
I altI alt170122741424147068
IDRETT215 185Kroppsøving og idrett1665565565
INFOTEKN215 395Informasjonsteknologi, bachelor6215371537253
LÆRER215 130Barnehagelærer29524702470579
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk6045245297
215 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag6010031003115
215 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn19223162316504
215 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk53886886123
215 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk65902902172
215 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk5075375393
215 696Trafikklærer20666666236
215 109Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk9323216
215 953Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, nettbasert8393913
215 127Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi721217
215 954Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi, nettbas.7292913
215 123Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag2416616644
215 106Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid825125188
215 126Yrkesfaglærer i håndverk, design og prod.utvikling2511811845
215 124Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag25777738
215 105Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv844448
215 957Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv, nettb.8575722
215 129Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag8262615
215 958Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag, nettbas.7424218
I altI alt9397635103502246
MEDIEFAG215 085Arkivvitenskap3232132152
215 601Arkivvitenskap, årsstudium12366366137
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor120575575154
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium1040140179
215 848Fotojournalistikk12604604106
215 454Journalistikk7015971597269
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor47909909123
215 604Medier og kommunikasjon, årsstudium1072072080
I altI alt313426354931000
SAMFUNN215 876Psykologi med vekt på adferdsanalyse3018141814207
215 484Utviklingsstudier, bachelor3578078061
215 691Utviklingsstudier, årsstudium35878878125
I altI alt10032193472393
SPRÅK215 221Tegnspråk25606606127
215 466Tegnspråk og tolking3031131144
I altI alt55819917171
TEKNO215 449Anvendt datateknologi8019601960387
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi4045845848
215 003Ingeniør, bygg15511061106248
215 004Ingeniør, data8512331233230
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi9569269281
215 822Ingeniør, energi og miljø5153853860
215 012Ingeniør, maskin8054154173
I altI alt586455365281127
ØKADM215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet10144984498688
215 369Økonomi og administrasjon 24537033703759
215 162Økonomi og ledelse2016171617291
215 253Økonomi og ledelse, deltid2012071207237
I altI alt3868159110251975
I altI altI alt4288415308582815014
Lærested: PHS - Politihøgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
JUS233 682Politiutdanning, Bodø14423792379579
233 683Politiutdanning, Kongsvinger14424462446268
233 681Politiutdanning, Oslo264299629961338
233 679Politiutdanning, Stavern16824552455610
I altI alt7203781102762795
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK201 667Musikk3024724755
201 618Teater og drama1514414414
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor2015015027
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium1721021025
I altI alt82662751121
HELSEFAG201 702Bioingeniør30599599106
201 203Folkehelsearbeid3048248258
201 646Samfunnsrettet ernæring1654854881
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid2542642628
201 080Sosialt arbeid7016681668417
201 052Sykepleie, Grimstad12021812181363
201 050Sykepleie, Kristiansand14029892989644
201 060Vernepleie4710891089212
I altI alt478665299821909
HISTORIE201 479Anvendt filosofi3014514522
201 366Filosofi8026926929
201 481Historie, bachelor5032632646
201 179Historie, årsstudium10045145148
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor3093939
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium10025325326
I altI alt39012131537180
IDRETT201 172Friluftsliv1644144149
201 440Idrett, bachelor2560360375
201 649Idrett, årsstudium19651651102
I altI alt6014101695226
INFOTEKN201 260IT og informasjonssystemer, bachelor7311761176287
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium20601601112
I altI alt9315151777399
JUS201 526Rettsvitenskap5514461446204
LÆRER201 132Barnehagelærer, Grimstad3555055062
201 130Barnehagelærer, Kristiansand14011801180239
201 157Faglærer i teater1543437
201 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn10510861086203
201 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn11011341134200
201 697Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår2028228228
201 935Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår101031034
201 945Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår1031531551
201 685Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår1223823830
201 684Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår831631655
201 597Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår1046246259
201 687Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår1220920924
201 934Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår816516511
I altI alt49537366083973
MEDIEFAG201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor3042642647
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium3029829819
201 851Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor1434134136
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium1024424421
201 336Skolebibliotekkunnskap2519019064
I altI alt10911301499187
PEDFAG201 852Pedagogikk, bachelor3082482484
201 676Pedagogikk, årsstudium30906906148
I altI alt6015781730232
REALFAG201 327Biologi, bachelor3536036047
201 184Biologi, årsstudium1826526529
201 661Fysikk2010910911
201 862Industriell matematikk2010710714
201 205Matematikk3015815824
I altI alt123850999125
REISELIV201 317Reiselivsledelse3069669670
SAMFUNN201 242Samfunnsfag3040240232
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon3039139146
201 240Sosiologi3057557556
201 900Sosiologi 3075875882
201 881Statsvitenskap, bachelor4060960985
201 238Statsvitenskap, årsstudium3043243233
201 484Utviklingsstudier3042542565
201 247Utviklingsstudiet3037037058
I altI alt25027873962457
SPRÅK201 887Engelsk, bachelor4028428446
201 170Engelsk, årsstudium7045645670
201 174Fransk2510110112
201 456Litteratur, film og teater2015615623
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium312412418
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor25646410
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium2512612626
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk3022322337
201 912Spansk3517917920
201 690Tysk25969615
I altI alt29814331809277
TEKNO201 767Industriell økonomi og teknologiledelse3044944960
201 003Ingeniør, byggdesign6042142176
201 004Ingeniør, data7047347382
201 803Ingeniør, elektronikk2525825828
201 006Ingeniør, fornybar energi6036436443
201 012Ingeniør, mekatronikk7036436478
201 807Kunstig intelligens1011711723
201 149Multimedieteknologi og -design7041841898
I altI alt39520412864488
ØKADM201 359Markedsføring og ledelse6017261726292
201 369Økonomi og administrasjon9015821582241
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom90842842147
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad4570570599
I altI alt28535724855779
I altI altI alt320320035416856627
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK184 472Digital kultur5541741748
184 200Kulturvitenskap2025725723
184 475Kunsthistorie, bachelor3520420434
184 272Kunsthistorie, årsstudium3036636669
184 792Musikkterapi1414914940
184 437Musikkvitenskap1221321340
184 692Teatervitenskap1512712729
I altI alt18114721733283
HELSEFAG184 707Farmasi2462362363
184 708Human ernæring3458958986
184 740Medisin16531933193892
184 742Odontologi4812721272215
184 743Tannpleie32970970125
I altI alt303539066471381
HISTORIE184 478Arkeologi4059759767
184 366Filosofi1539239220
184 479Filosofi 4039839845
184 481Historie, bachelor115916916136
184 179Historie, årsstudium40897897109
184 222Kjønn, seksualitet og mangfold1548048051
184 873Kjønnsstudier1523623619
184 922Litteraturvitenskap4527927948
184 929Religionsvitenskap, bachelor2715315311
184 910Religionsvitenskap, årsstudium2035035041
I altI alt37235664698547
INFOTEKN184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi2462462459
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor9010721072199
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium15610610129
184 300Informatikk: data science3352752771
184 940Informatikk: datasikkerhet4560560559
184 829Informatikk: datateknologi80820820114
184 837Kognitiv vitenskap25802802163
I altI alt31233485060794
JUS184 724Rettsvitenskap380532653261754
LANDOGHAVBRUK184 711Havbruk (sivilingeniør)2019819838
LÆRER184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk2260160190
184 686Lektor, 8.-13. trinn, fransk554543
184 684Lektor, 8.-13. trinn, historie20786786114
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk3542242268
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk2830330347
184 580Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap2040940930
184 689Lektor, 8.-13. trinn, tysk5646411
I altI alt13519782639363
MEDIEFAG184 454Journalistikk2210791079128
184 430Medie- og interaksjonsdesign35615615133
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor5062262261
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium2145645633
184 534TV-produksjon22888888192
I altI alt15028743660547
PEDFAG184 852Pedagogikk, bachelor401064106477
184 220Pedagogikk, årsstudium4012031203211
184 853Spesialpedagogikk23747747113
I altI alt10325963014401
REALFAG184 540Aktuarfag og dataanalyse1083837
184 327Biologi99934934163
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin2536836888
184 857Fysikk5033233242
184 915Geovitenskap, retning geofysikk1515215210
184 859Geovitenskap, retning geologi6520920930
184 306Informatikk-matematikk-økonomi2141641633
184 395Informatikk: bioinformatikk1726126113
184 860Kjemi3523523523
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk2024524535
184 862Matematikk1028528523
184 555Matematikk for industri og teknologi1516216216
184 865Molekylærbiologi4064064067
184 670Naturvitenskapelige fag75341341138
184 914Statistikk og data science1010910911
I altI alt50733114772699
SAMFUNN184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor8913001300150
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium2176176185
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi6013271327237
184 870Europastudier2840140136
184 876Generell psykologi6018121812249
184 438Geografi, bachelor3539439461
184 248Geografi, årsstudium2032432442
184 875Politisk økonomi2764664649
184 941Psykologi, profesjonsstudium8731043104730
184 752Psykologi, årsstudium22530693069447
184 878Sammenliknende politikk, bachelor105950950152
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium2152952942
184 879Sosialantropologi, bachelor8610701070100
184 367Sosialantropologi, årsstudium2168468449
184 880Sosiologi, bachelor10015771577152
184 240Sosiologi, årsstudium211036103675
I altI alt100612226189842656
SPRÅK184 923Arabisk1532032033
184 887Engelsk, bachelor6565265298
184 170Engelsk, årsstudium2452252256
184 888Fransk, bachelor1011111117
184 174Fransk, årsstudium819019015
184 565Italiensk10939311
184 582Japansk3032132186
184 592Kinesisk2020820830
184 455Klassisk filologi1048484
184 211Nordisk3520920959
184 889Nordisk språk og litteratur3013313316
184 074Norrøn filologi569693
184 954Norsk som andrespråk, bachelor10959517
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium1315415443
184 909Retorikk1520620616
184 886Russisk1515815818
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor3021921938
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium1025825820
184 893Språkvitenskap1516316324
184 890Tysk, bachelor1080809
184 244Tysk, årsstudium812312310
I altI alt38831784332623
TEKNO184 769Energi2436436443
184 765Havteknologi2237937942
184 783Medisinsk teknologi2261261276
184 939Nanoteknologi2039539523
184 917Petroleums- og prosessteknologi3014414421
I altI alt11815611894205
ØKADM184 369Samfunnsøkonomi, bachelor9516191619156
184 698Samfunnsøkonomi, master2273073058
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium2183583570
I altI alt13827463184284
I altI altI alt4113319736614110575
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK185 439Estetiske studier4539339342
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor75569569111
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium35794794160
185 437Musikkvitenskap56470470178
I altI alt21118872226491
HELSEFAG185 707Farmasi68970970205
185 713Klinisk ernæring35777777123
185 740Medisin, høst11026262626863
185 745Medisin, vår11027042704482
185 742Odontologi6513011301278
185 899Tannpleie2411441144153
I altI alt412580395222104
HISTORIE185 609Antikkens kultur1431031025
185 478Arkeologi50819819127
185 479Filosofi, bachelor63819819114
185 366Filosofi, årsstudium24948948127
185 481Historie, bachelor17014741474262
185 179Historie, årsstudium6013771377151
185 073Idéhistorie, bachelor3046746744
185 400Idéhistorie, årsstudium1555155141
185 626Kristendom og islam1830630624
185 200Kulturhistorie2536636626
185 482Religion og samfunn4550750732
185 929Religionsvitenskap, bachelor4034134131
185 910Religionsvitenskap, årsstudium3051251248
185 771Teologi, profesjonsstudium2010510533
I altI alt604568689021085
INFOTEKN185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon12520702070400
185 370Informatikk: digital økonomi og ledelse5214791479329
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur22222772277543
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer7112701270207
185 837Informatikk: språkteknologi6010201020142
I altI alt530512081161621
JUS185 724Rettsvitenskap (jus), høst224525452541861
185 725Rettsvitenskap (jus), vår21343414341655
I altI alt437643195952516
LÆRER185 685Lektor, 8.-13. trinn, engelsk40963963113
185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk2539639656
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag8613861386321
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk6557257292
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag70744744102
I altI alt28630704061684
MEDIEFAG185 851Medier og kommunikasjon, bachelor7011011101144
185 604Medier og kommunikasjon, årsstudium4079079063
I altI alt11017061891207
PEDFAG185 852Pedagogikk20031933193360
185 853Spesialpedagogikk13523252325332
I altI alt33544595518692
REALFAG185 327Biovitenskap16013021302254
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi4074374365
185 857Fysikk og astronomi90927927182
185 915Geofysikk og klima4034234236
185 858Geologi og geografi4030430434
185 860Kjemi og biokjemi4461361352
185 306Matematikk med informatikk80740740156
185 862Matematikk og økonomi4056356372
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi4549449447
185 233Realfag150828828192
I altI alt729466968561090
SAMFUNN185 872Internasjonale studier8021532153483
185 874Kriminologi, bachelor6044374437810
185 308Kultur og kommunikasjon6411881188171
185 941Psykologi , høst65332333231105
185 942Psykologi , vår6024492449351
185 876Psykologi, bachelor17039393939641
185 752Psykologi, årsstudium9230453045516
185 438Samfunnsgeografi50796796119
185 879Sosialantropologi9517251725180
185 880Sosiologi, bachelor10122822282222
185 240Sosiologi, årsstudium4214151415125
185 881Statsvitenskap, bachelor15525942594426
185 238Statsvitenskap, årsstudium8014191419169
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor2534134136
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium1044444458
185 883Utviklingsstudier5012651265123
I altI alt119918338328155535
SPRÅK185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor50558558111
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium2558058082
185 920Engelsk, bachelor103978978152
185 170Engelsk, årsstudium5512561256238
185 793Fransk, bachelor4028628641
185 174Fransk, årsstudium3563263294
185 694India-studier med hindi 1512312316
185 565Italiensk, bachelor1514114117
185 950Italiensk, årsstudium3041841862
185 582Japansk med Japan-studier60614614155
185 592Kinesisk med Kina-studier6050250292
185 459Klassiske språk1318918923
185 893Lingvistikk2539239253
185 923Midtøsten-studier med arabisk60824824162
185 598Midtøsten-studier med persisk2115915940
185 461Midtøsten-studier med tyrkisk2513813827
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur35531531147
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk6537237290
185 074Norrøne og keltiske studier1011911915
185 212Norsk som andrespråk45443443155
185 786Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk10919112
185 483Russisk3019119138
185 712Russisk, årsstudium4048448471
185 924Spansk, bachelor3331531548
185 912Spansk, årsstudium5274274288
185 795Tysk, bachelor1716916918
185 690Tysk, årsstudium4548648664
I altI alt10147759117332111
ØKADM185 465Helseledelse og helseøkonomi4012781278181
185 452Offentlig administrasjon og ledelse5518751875219
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor9019561956259
185 239Samfunnsøkonomi, årsstudium4021892189301
185 698Samfunnsøkonomisk analyse4751951979
I altI alt272630678171039
I altI altI alt61394418910905219175
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK217 618Drama- og teaterkommunikasjon1517917922
217 642Kunst og håndverk1022922952
I altI alt2538640874
HELSEFAG217 070Barnevern10527092709344
217 080Sosialt arbeid8022282228445
217 050Sykepleie275429242921026
I altI alt460719692291815
HISTORIE217 481Historie, bachelor2041041050
217 179Historie, årsstudium4752452468
217 196Religionsstudier3027027046
I altI alt9710011204164
IDRETT217 649Idrett30661661106
217 440Idrettsvitenskap3068868891
I altI alt6011701349197
JUS217 526Rettsvitenskap5817191719218
LÆRER217 130Barnehagelærer11012021202191
217 131Barnehagelærer, deltid60482482170
217 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn7010171017144
217 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk50619619107
217 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk3541841852
217 844Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag40595595132
217 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag1033033035
I altI alt37534104663831
MEDIEFAG217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon2062262290
217 454Journalistikk2581281282
I altI alt4513121434172
REALFAG217 860Biologisk kjemi3038238267
217 205Matematikk2027127170
217 857Matematikk og fysikk2524324322
I altI alt75811896159
REISELIV217 255Hotelledelse5011051105180
217 317Reiselivsledelse7710971097122
I altI alt12717952202302
SAMFUNN217 880Sosiologi8011821182139
217 240Sosiologi, årsstudium60875875129
217 881Statsvitenskap4391691688
I altI alt18324862973356
SPRÅK217 170Engelsk60637637117
217 887Engelsk språk og litteratur2031931941
217 211Nordisk3019319355
217 889Nordisk språk og litteratur1284846
I altI alt12210361233219
TEKNO217 938Byplanlegging1421521524
217 804Data Science2027127127
217 760Datateknologi2053353352
217 813Industriell økonomi, alle linjer49528528151
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign4039939952
217 003Ingeniør, bygg55633633100
217 004Ingeniør, datateknologi50761761158
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi3030730738
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser1518618612
217 009Ingeniør, kjemi og miljø2522122123
217 012Ingeniør, maskin4045645691
217 755Konstruksjoner og materialer1515815842
217 798Kybernetikk og robotteknologi1552752769
217 802Marin- og offshoreteknologi2517917913
217 801Petroleumsteknologi2017317332
I altI alt43330435547884
ØKADM217 369Økonomi og administrasjon17522712271482
217 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom20936936133
I altI alt19529163207615
I altI altI alt225520041360646006
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK186 796Drama og teater1010510519
186 475Kunsthistorie1067678
I altI alt2017017227
HELSEFAG186 070Barnevern, Alta3054154159
186 536Barnevern, Harstad3653853845
186 071Barnevern,Tromsø, deltid, saml.30872872151
186 702Bioingeniør2447647661
186 700Ergoterapi3243743753
186 708Ernæring1528928928
186 749Farmasi50580580105
186 703Fysioterapi4213121312192
186 740Medisin11626912691528
186 742Odontologi40953953112
186 554Paramedisin2012601260291
186 701Radiografi3057257269
186 080Sosialt arbeid3051951970
186 081Sosialt arbeid, Tromsø, deltid, saml.30717717200
186 051Sykepleie, Hammerfest7010971097131
186 055Sykepleie, Harstad55637637106
186 056Sykepleie, Narvik45506506113
186 050Sykepleie, Tromsø12018691869526
186 743Tannpleie1246046042
186 060Vernepleie5074974999
I altI alt87711479170752981
HISTORIE186 478Arkeologi2024424427
186 479Filosofi, bachelor2015615622
186 481Historie, bachelor3023523528
186 179Historie, årsstudium4025425423
186 482Religionsvitenskap, bachelor2044443
186 910Religionsvitenskap, årsstudium2089899
186 483Russlandsstudier1568689
186 480Teologi2028289
I altI alt1859231118130
IDRETT186 605Arktisk friluftsliv2437737739
186 302Arktisk friluftsliv og naturguiding2025025044
186 649Idrett, Alta24818120
186 185Idrett, Tromsø2043943950
186 485Idrettsvitenskap, Alta2481819
186 486Idrettsvitenskap, Tromsø3039639642
I altI alt14213231624204
INFOTEKN186 395Informatikk60511511102
JUS186 724Rettsvitenskap15028352835547
LANDOGHAVBRUK186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap45977977181
LÆRER186 131Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert3017917961
186 130Barnehagelærer, Tromsø7042442460
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert5031631696
186 157Faglærer i musikk1058588
186 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta2521121150
186 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø4058358399
186 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Alta2515115142
186 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø80775775133
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag2026326324
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag60647647157
I altI alt41025433607730
MEDIEFAG186 336Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap2513113124
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap3013613621
186 838Medieproduksjon1610510517
I altI alt7134537262
PEDFAG186 852Pedagogikk, bachelor8054254237
186 853Spesialpedagogikk3039439455
I altI alt11081293692
REALFAG186 709Akvamedisin1038538554
186 327Biologi6037937955
186 427Biomedisin3573673650
186 299Bioteknologi1545745725
186 857Fysikk201431437
186 859Geologi4012412417
186 860Kjemi1896968
186 205Matematikk1011411414
186 862Matematiske realfag15646415
I altI alt22319032498245
SAMFUNN186 530Internasjonal beredskap5543043086
186 222Likestilling og kjønn2015815816
186 876Psykologi, bachelor6011751175139
186 752Psykologi, årsstudium27518631863347
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse3017417426
186 877Samfunnssikkerhet og miljø4542942988
186 879Sosialantropologi4031331328
186 880Sosiologi7047547545
186 881Statsvitenskap6047047046
I altI alt65543015487821
SPRÅK186 615Allmenn litteraturvitenskap1010510510
186 887Engelsk, bachelor2015415417
186 170Engelsk, årsstudium5027927937
186 455Kvensk og finsk1529294
186 211Nordisk20808019
186 889Nordisk språk og litteratur2044446
186 235Nordsamisk som fremmedspråk1011411434
186 064Nordsamisk som morsmål1033
186 886Russisk15909013
186 924Spansk- og latinamerikanske studier1577778
I altI alt185833975148
TEKNO186 953Anvendt fysikk og matematikk3616716723
186 769Energi, klima og miljø2028928935
186 785Informatikk, datamaskinsystemer3018418431
186 585Informatikk, helseteknologi2112612617
186 017Ingeniør, automasjon4020820838
186 023Ingeniør, bygg, Alta20363613
186 067Ingeniør, bygg, Mo i Rana1551516
186 675Ingeniør, bygg, Narvik8516016032
186 075Ingeniør, bygg, Narvik, nettbasert20262262100
186 587Ingeniør, bygg, VVS30636315
186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi2592926
186 004Ingeniør, datateknikk, Alta/Narvik4011511518
186 225Ingeniør, datateknikk, Bodø3011611625
186 078Ingeniør, datateknikk, Narvik2531531570
186 007Ingeniør, droneteknologi3028428428
186 024Ingeniør, elektronikk2166664
186 006Ingeniør, elkraftteknikk33757515
186 069Ingeniør, maskin, Alta/Narvik4547473
186 227Ingeniør, maskin, Mo i Rana2018184
186 012Ingeniør, maskin, Narvik2011911921
186 917Ingeniør, prosessteknologi, Alta/Narvik2028282
186 077Ingeniør, prosessteknologi, Narvik1010810824
186 586Ingeniør, prosessteknologi, Tromsø3068689
186 956Ingeniør, satelitteknologi, Alta/Narvik2111111118
186 027Ingeniør, satelitteknologi, Narvik2014014034
186 644Luftfartsfag12282282200
186 049Nautikk3716616637
186 814Romfysikk2024324330
I altI alt77626053939858
ØKADM186 164Bedriftsøkonomi17510261026333
186 664Ledelse32517631763673
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø50989989210
186 162Praktisk prosjektledelse50386386103
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap3043843830
186 468Økonomi og administrasjon, Alta5020320353
186 035Økonomi og administrasjon, Harstad11025725757
186 410Økonomi og administrasjon, Narvik2517517530
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø12011211121203
I altI alt935471863581692
I altI altI alt484426236484848820
Lærested: VID - VID vitenskapelige høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG251 700Ergoterapi4556056082
251 080Sosialt arbeid6519201920284
251 081Sosialt arbeid, deltid3513531353356
251 055Sykepleie, Bergen18031193119444
251 050Sykepleie, Oslo16039043904417
251 051Sykepleie, Oslo, Diakonova10043234323442
251 060Vernepleie, Stavanger8012641264246
251 061Vernepleie, Stavanger, deltid65931931243
I altI alt73012373173742514
HISTORIE251 196Kristendomskunnskap/RLE4036366
251 480Teologi, bachelor3039397
251 771Teologi, profesjonsstudium1525259
I altI alt858710022
SAMFUNN251 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.3021721728
251 474Samfunnsfag40979712
251 680Samfunnsfag, årsstudium3012712712
I altI alt10038444152
I altI altI alt91512751179152588
Total
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2018-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
I altI altI alt57402142004816146142004

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 4. juli 2022 17:32:15
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017