So49 - Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2018-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
15049687303214295451457808824972543983
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
10419615163934199960517734253175326521638014462
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
313616353377721416139101515124348849831166
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag15481381237851711364177712864350133421860
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk232514784594321714567195712610499837071953
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
2074157338146142914304141712887644332662154
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
48530638913130323142718785782230
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
735430588138183943019470322316210472113372199
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
176513224356515613068149411574306128401673
PEDFAGPedagogiske fag13181348228951771330583112474267229412071
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk26211373838741511358727561083132053917476
REISELIVReiselivsfag, hotellfag32233135808432292892940496796250
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi614645278158915644471424174229714837116666501
SPRÅKSpråk, litteratur328218326600823918087125416833549561311646
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
70762518013618507246736657180161009096061632
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse660036902155375953630726993360813988140404651
I altI alt579751407011407012398138303133691249341186809827726657

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Fredag 1. juli 2022 15:52:12
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017