Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2018, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2017-hoved2017-supplering2018-hoved2018-suppleringNye søkere med tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK237727311504254315042991448
HELSEFAG - ANNET44045528650228653634
HELSEFAG - AUDIO7275407240753
HELSEFAG - BARNEVER1267134774913117491439128
HELSEFAG - BIOING49751931853331857340
HELSEFAG - ERGO59963528856528863368
HELSEFAG - ERNÆRING55166122046622255488
HELSEFAG - FARMASI17017092160921633
HELSEFAG - FYSIO68575038268938275667
HELSEFAG - MEDISIN79882363682863684618
HELSEFAG - ODONT42343724642624646034
HELSEFAG - ORTOPEDI1823161616193
HELSEFAG - RADIO43145821539521545055
HELSEFAG - RESEPTAR18523614518514522742
HELSEFAG - SOSIONOM1475158289814528981596144
HELSEFAG - SYKEPL691774114776699547767370375
HELSEFAG - VERNEPL155316749471483947157289
HELSEFAG - VETERIN28530416530216532422
HISTORIE4645586431364983313662671284
IDRETT333836991548334215533826484
INFOTEKN315632932325370723253851144
JUS34023457207432662074332559
LANDOGHAVBRUK71580748578248587391
LÆRER - LEKTOR 8-13181918961093193110932058127
LÆRER - ANNET18620812013512016227
LÆRER - BHGLÆRER407645772531437825464729351
LÆRER - FAGLÆRER63276754769254777381
LÆRER - GRL1-7168118891450187714502165288
LÆRER - GRL5-10200722761613232416152634310
MEDIEFAG293734701765284017653363523
PEDFAG262729891318294113183107166
REALFAG433548012621391726214248331
REISELIV787980322796322945149
SAMFUNN11357127676146116666146130681402
SPRÅK603868383282613132826802671
TEKNO - ANNET104911556011145601122075
TEKNO - ARKITEKT20220714019614021216
TEKNO - INGENIØR394743613882419638824509313
TEKNO - MARITIM34139921039721043538
TEKNO - SIVING33433419224336722243374371
ØKADM12738140156600140406600152121172
I alt94101989305797598277579991029104633

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søndag 28. mai 2023 23:51:42
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017