So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2017-hoved2018-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo198225609151580350100209031609501772370110
ATHLærestedsnavn12731453179125111192371327158419313061194237
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning16462506462161914295721772271351217531572576
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole3113726830426584630875127624582191
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk45275871980444039701119588874451186575952121184
HINNHøgskolen i Innlandet19654333646151193191707463852194836990697221543192336785
HIØHøgskolen i Østfold1121118384361710950906728561209519877379711896100563005
HSNLærestedsnavn23018433768567224561931670352461945808873324135208647607
HVLHøgskulen på Vestlandet24018489997813237602083957812466450596798524443216505957
HVOHøgskulen i Volda518280301263511845321442536483691349531847261437
LDHLovisenberg diakonale høgskole43334333808420337743003404340473633413014310
MFMF vitenskapelig høyskole1074133424510399153861277155322812561113468
NHHNorges Handelshøyskole4075407516834059362677741634163171241513775791
NIHNorges idrettshøgskole387650289253842354044556109239144955395216453
NLANLA Høgskolen656183469666483553815088255108811131813767061905
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet88731486127188769749515879289159632901918079401800
NORDNord universitet15701277515294154021318743151687529690553816683140034296
NOROFFNoroff University College387526553672427167492980654448167
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet48345129804226664757442739146395254314231224238520034679215796
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet3926480195148643818431730742041066845711499340215340107549
PHSPolitihøgskolen3834110862783347112007713575945924112095975577
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences768831704729
UIAUniversitetet i Agder19954409906709197681769451701985441211663719662175154952
UIBUniversitetet i Bergen3065264058104523034727721834731666653511056231386287798616
UIOUniversitetet i Oslo41486103060184294061837315112104375510777819010430403962210829
UISUniversitetet i Stavanger18058331235720178651551744401988935663598419498173284554
UITUiT Norges arktiske universitet22987417007574227121970059022589247702865725412220476871
VIDVID vitenskapelige høgskole1167316264239311331966211731262517728263012369106251254
I altLærestedsnavn1343307515371343301318741174889410114070180501414070113830312493498277

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 15:18:30
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017