Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2017-hoved2018-hoved2017-hoved2018-hoved2017-hoved2018-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo915950350370100110+10.00%
ATHLærestedsnavn179193111911942372370
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning46251214291572572576+0.70%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole6812726558284191+127.38%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk98011863970521211191184+5.81%
HINNHøgskolen i Innlandet61516972170741923363856785+6.26%
HIØHøgskolen i Østfold3617379790671005628563005+5.22%
HSNLærestedsnavn85678733193162086470357607+8.13%
HVLHøgskulen på Vestlandet78137985208392165057815957+3.04%
HVOHøgskulen i Volda126313494532472614421437-0.35%
LDHLovisenberg diakonale høgskole80873637743014300310+3.33%
MFMF vitenskapelig høyskole2452289151113386468+21.24%
NHHNorges Handelshøyskole1683171236263775777791+1.80%
NIHNorges idrettshøgskole925144935405216445453+1.80%
NLANLA Høgskolen96611315538670615081905+26.33%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet271829017495794015871800+13.42%
NORDNord universitet52945538131871400343154296-0.44%
NOROFFNoroff University College558024244871167+135.21%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet226662423842739467921463915796+7.90%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1486414993317303401074207549+1.74%
PHSPolitihøgskolen278324111200975771577-25.16%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences314729
UIAUniversitetet i Agder67096637176941751551704952-4.22%
UIBUniversitetet i Bergen1045210562277212877983478616+3.22%
UIOUniversitetet i Oslo184291901037315396221121010829-3.40%
UISUniversitetet i Stavanger57205984155171732844404554+2.57%
UITUiT Norges arktiske universitet75748657197002204759026871+16.42%
VIDVID vitenskapelige høgskole2393263096621062511731254+6.91%
I altLærestedsnavn1343301407011174881249349410198277+4.44%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 16:52:54
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017