Søking til læresteder i de ulike fylkene

Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.


Studiets fylkeSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2017-hoved2018-hoved2017-hoved2018-hoved2017-hoved2018-hoved
Finnmark12491623361645089211634+77.42%
Akershus43664879136431581324122711+12.40%
Buskerud234722028617865319172152+12.26%
Vestfold253525706143663919272071+7.47%
Hedmark41224447109391195138154017+5.29%
Østfold3617379790671005628563005+5.22%
Møre og Romsdal36594105123161409736063794+5.21%
Hordaland187431916939234408321375114444+5.04%
I alt1343301407011174881249349410198277+4.44%
Troms59036582169831869746494855+4.43%
Telemark43504486106281189633693516+4.36%
Rogaland69797244176981944653205514+3.65%
Oppland50595745158931831543154449+3.11%
Oslo373683851857080608312035820448+0.44%
Vest-Agder57015775169001701747234727+0.08%
Nord-Trøndelag184553831626
Sør-Trøndelag189753579912576
Trøndelag221974160615216
Nordland44604496111781183532103156-1.68%
Sogn og Fjordane174216547996819418461763-4.50%
Aust-Agder1310121247774637904805-10.95%

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Mandag 4. juli 2022 17:27:41
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017