Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Søndag 10. desember 2023 17:31:05
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017