Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Fredag 1. juli 2022 16:21:16
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017