Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Tirsdag 23. juli 2024 13:04:20
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017