So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (søkertall i april).


UtdanningsområdeUtdanningsområde + typeAntall studierPlanlagte studie­plasserSøkereSøknader førstevalgEndring%
2016-april2017-april2018-april2016-april2017-april2018-april2016-april2017-april2018-april2016-april2017-april2018-april
ESTETISKESTETISK727271139014071465889591609889267328153101+10.16%
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET5682062362863599437760569039461555+64.38%
HELSEFAG - AUDIO111404040550673616759187-4.40%
HELSEFAG - BARNEVER131213788719749112721153613000250024702693+9.03%
HELSEFAG - BIOING777302299313384240514130837908954+5.07%
HELSEFAG - ERGO666284284296381040504433535594657+10.61%
HELSEFAG - ERNÆRING998211220220392636293538651587531-9.54%
HELSEFAG - FARMASI222929292116613381291286308268-12.99%
HELSEFAG - FYSIO555376371382705565747360208920322175+7.04%
HELSEFAG - MEDISIN555636636636448347255105316833373608+8.12%
HELSEFAG - ODONT7772462462463677407445198749611006+4.68%
HELSEFAG - ORTOPEDI1116162302766154-11.48%
HELSEFAG - RADIO666205210215424244814692762726770+6.06%
HELSEFAG - RESEPTAR333145145145153416881466411462379-17.97%
HELSEFAG - SOSIONOM141414873893898120341227512661393641674075-2.21%
HELSEFAG - SYKEPL404346468947584689269832857329386148161573815789+0.32%
HELSEFAG - VERNEPL171816950102594796331091411839326437103780+1.89%
HELSEFAG - VETERIN44416016016527242374285711519971191+19.46%
I alt144149152102031035010335568975884262087362583809539572+3.88%
HISTORIEHISTORIE9595102289430363067139151543616587324535493720+4.82%
IDRETTIDRETT505053154115091563118401252213921302734213805+11.22%
INFOTEKNINFOTEKN393941169218282282102641241214976370948465892+21.58%
JUSJUS181616210520732100169781634416007964790288583-4.93%
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK172018380428485225429663105733880878-0.23%
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-1334394194110061093717983129326208624082741+13.83%
LÆRER - ANNET44216016012013061219979701637521-18.21%
LÆRER - BHGLÆRER3741382458260425319100978311144333035894251+18.45%
LÆRER - FAGLÆRER30322956752753140163711412010529851078+9.44%
LÆRER - GRL1-7402931155715031450820375889155237722912650+15.67%
LÆRER - GRL5-10393032142914451613850483099340258324402746+12.54%
I alt184175173711272457338274682780030984121291235013987+13.26%
MEDIEFAGMEDIEFAG615756182517601755121771265013453347134553641+5.38%
PEDFAGPEDFAG202221127513131318115901253513632255026612845+6.91%
REALFAGREALFAG777574254126392603144111407613950426442463982-6.22%
REISELIVREISELIV13118402362322353136433346682705567-19.57%
SAMFUNNSAMFUNN133127126602659686111424264315345698148021495915908+6.34%
SPRÅKSPRÅK119116120316631663275176201812518624570861076053-0.88%
TEKNOTEKNO - ANNET202020535520572553559157301138815201698+11.71%
TEKNO - ARKITEKT222140140140291330352956122413201293-2.05%
TEKNO - INGENIØR10299103337034333767124931211313025554551305317+3.65%
TEKNO - MARITIM666180185210111810081279414347400+15.27%
TEKNO - SIVING4441441853207420969455976910632489249125269+7.27%
I alt174168175607863526785233182347625622134631322913977+5.65%
ØKADMØKADM112111103590460346598345163511937233156601524115493+1.65%
I altI alt132813031309545345547057402132021135587142004132021135587142004+4.73%

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Søndag 25. februar 2024 13:52:03
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017