So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2018-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo123110111856151661552653.9
ATHLærestedsnavn88744910415521159754.2
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning1368421210663038810279.2
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole408228566318805161.1
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk344825104269326863851755.2
HINNHøgskolen i Innlandet13868833623589139014308262462.1
HIØHøgskolen i Østfold758446881250676922458135364.5
HSNLærestedsnavn15155974628330180935428322362.7
HVLHøgskulen på Vestlandet15053985931431197474833313060.7
HVOHøgskulen i Volda343419935348312587349463.9
LDHLovisenberg diakonale høgskole2880555288055560110784.9
MFMF vitenskapelig høyskole8104819915871468762.7
NHHNorges Handelshøyskole1678253816782538634116735.2
NIHNorges idrettshøgskole241232243757553354389137.9
NLANLA Høgskolen514332356866418169047159.4
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet55953794972464661852108263.1
NORDNord universitet10888626019627106513572198364.3
NOROFFNoroff University College222467295662256228.7
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet29197238337528868538124641217450.6
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet260591547155181306479379563562.5
PHSPolitihøgskolen17242057443158451219157643.6
UIAUniversitetet i Agder11684835124784169013912271559.0
UIBUniversitetet i Bergen188871308639041271006345423060.0
UIOUniversitetet i Oslo2668217507663944265811564761160.3
UISUniversitetet i Stavanger11775826621029150353538246858.9
UITUiT Norges arktiske universitet152861095028305201795013380756.8
VIDVID vitenskapelige høgskole102412510145663349205353579.3
I altLærestedsnavn8328658718485879330267832865871858.7

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:18:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017