Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2017-april2018-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo10621141+7.44%
ATHLærestedsnavn178212+19.10%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning456490+7.46%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole65131+101.54%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk9821155+17.62%
HINNHøgskolen i Innlandet61486932+12.75%
HIØHøgskolen i Østfold35823811+6.39%
HSNLærestedsnavn84878651+1.93%
HVLHøgskulen på Vestlandet78107963+1.96%
HVOHøgskulen i Volda12701367+7.64%
LDHLovisenberg diakonale høgskole803708-11.83%
MFMF vitenskapelig høyskole231233+0.87%
NHHNorges Handelshøyskole17731801+1.58%
NIHNorges idrettshøgskole9761434+46.93%
NLANLA Høgskolen9901161+17.27%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet28082934+4.49%
NORDNord universitet53015555+4.79%
NOROFFNoroff University College6187+42.62%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2299324638+7.15%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1495715014+0.38%
PHSPolitihøgskolen31932795-12.46%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences27
UIAUniversitetet i Agder66256627+0.03%
UIBUniversitetet i Bergen1049310575+0.78%
UIOUniversitetet i Oslo1848119175+3.76%
UISUniversitetet i Stavanger57496006+4.47%
UITUiT Norges arktiske universitet77148820+14.34%
VIDVID vitenskapelige høgskole23722588+9.11%
I altLærestedsnavn135587142004+4.73%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Mandag 4. juli 2022 17:04:08
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017