So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke og kjønn

Søkerens fylke2016-hoved2017-hoved
KvinneMannI altKvinneMannI alt
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus812979697113550316105928575750113906110514057137261212494092715838182227519574517746188606954234250117314569142911294299952947
Aust-Agder155615411381108529611171090933767166267326312314185246215791567142411073171165114910088251832744271624321932500
Buskerud3585350231042460644233622441897156133659215746500140219803646356832022476726242223452051167537660685913525341511102
Finnmark10581007878772106722680565502631780168714431274169107310638987591397056935724591131778175614701218252
Hedmark280627652488209739118521794152712912364658455940153388627282427972519207444519011865163313652684725466241523439713
Hordaland798578017120599411265838568650184328690138231348712138103221816822181607415617512405862580151364323813140831396112551104982053
Møre og Romsdal353034483155264551025972506220418173876127595453594462897352334793185265353224812443215718293286004592253424482860
Nord-Trøndelag2019196217941537257125511971033840193327431592827237745019781949177414323421284126210938991943262321128672331536
Nordland333431932802238441821912080177715522255525527345793936643350534443017246555222552209186015662945760565348774031846
Oppland254724732216179242417471690147212112614294416336883003685265626142396185154517041662146011792814360427638563030826
Oslo1096510660959073622228824479336908522716811920918593164981258939091142411128101667695247184178102716953551814198411923017335130504285
Rogaland66176386582048579634603439238533293560112201077896738150152366736625593048901040483047724084342166311503113971001483111703
Sogn og Fjordane144714141332116017210371017901804972484243122331964269156215551451123421710039968677441232565255123181978340
Sør-Trøndelag510949544574372584936813511309624516458790846576706176149453105225483738331004390538183426268174592159043826365141749
Telemark246824352126173339316541607136511382274122404234912871620251224702229175847116331589135911172424145405935882875713
Troms246523572100178931118701775153413381964335413236343127507246524482162173642619131892161813202984378434037803056724
Ukjent112510257805722086956444453559018201669122592729812561158942745197695625451353981951178313931098295
Vest-Agder293028982667224442321002063179715072905030496144643751713298229652722223149120852059180314853185067502445253716809
Vestfold318030932768223952923432267194616472995523536047143886828319131382819223258723052260197416203545496539847933852941
Østfold37983737321625456712661257321861743443645963105402428811143985390933902624766283127792347192042768166688573745441193
I alt7665374620670245449512529544715250645468372788190131124127126112492917732071978746774846999755715142825558454390474913838691051343301318741174889410123387

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Mandag 14. juni 2021 09:54:22
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017