Antall søkere fordelt på lærestedfylke:

Studiets fylke2017-aprilFørstevalg per plass
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Akershus14541759944313.0
Aust-Agder632574112812.0
Buskerud10431062723032.2
Finnmark698428712391.8
Hedmark17621453341652.4
Hordaland752344251188862.5
Møre og Romsdal18761438236692.0
Nord-Trøndelag1296667818571.4
Nordland23531497545481.9
Oppland22191894550102.3
Oslo1140768221379273.3
Rogaland29922097069922.3
Sogn og Fjordane1046926817651.7
Sør-Trøndelag775740367193272.5
Telemark21011289543332.1
Troms31871987160491.9
Vest-Agder32901916756541.7
Vestfold1225903125692.1
Østfold16091135035822.2
I alt554701355871355872.4

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 21. september 2019 22:26:21
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017