Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket. Tabellen er sortert på dette.

Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.


Studiets fylke2017-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus1145661431759926741757443160.3
Aust-Agder322025215741640641128150.0
Buskerud65434084106271401902230360.8
Finnmark273115564287788451123963.6
Hedmark848760461453324381727416558.5
Hordaland2631117940442511112677601888658.9
Møre og Romsdal797964031438220701599366956.4
Nord-Trøndelag3988269066781055802185756.8
Nordland875462211497527111837454859.6
Oppland1041285331894525532457501051.0
Oslo41612266096822123374145533792761.6
Rogaland1238385872097041652827699259.6
Sogn og Fjordane5747352192681099666176562.3
Sør-Trøndelag2249917868403671000393241932751.8
Telemark781250831289528661467433366.1
Troms1164282291987134402609604956.9
Vest-Agder1180273651916734752179565461.5
Vestfold47084323903113871182256954.0
Østfold704943011135022791303358263.6
I alt7954456043135587795445604313558758.7

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 14. juni 2021 11:06:46
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017