So49 - Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2017-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
8974275716688081426738222402377727
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
5829638008114057156756149595309731636612745
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
152003604251149499941395533054645899
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag1243033531531227781211465301733381154
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk12238491026811970158510385409031561508
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
15989847843515554260512949657134022153
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
29298982929003852515764715165
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
2735812265387269716638203339120104011387
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
12481342219612285127511010293529371397
PEDFAGPedagogiske fag1236026802021215888411274245426271664
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk1382942232401358924441114535314335444
REISELIVReiselivsfag, hotellfag36036705435494123137555787276
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi42713149875844212926333949613870113575458
SPRÅKSpråk, litteratur17830605725917571130916262548960381418
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
230441282360522439597916460947088821355
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse34758151955633419529113128413479127384336
I altI alt1343301343302456131874143861174881118639410123387

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Mandag 14. juni 2021 11:31:07
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017