So49 - Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2017-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
14128974275716688081426738222402377727
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
103455829638008114057156756149595309731636612745
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
2996148383556248145909711361932624565883
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag15141243033531531227781211465301733381154
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk190012238491026811970158510385409031561508
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
207315989847843515554260512949657134022153
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
42829298982929003852515764715165
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
72452735812265387269716638203339120104011387
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
178012481342219612285127511010293529371397
PEDFAGPedagogiske fag13181236026802021215888411274245426271664
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk26691382942232401358924441114535314335444
REISELIVReiselivsfag, hotellfag36236036705435494123137555787276
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi599342713149875844212926333949613870113575458
SPRÅKSpråk, litteratur332318077610526317814131916495553261181433
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
6419230441282360522439597916460947088821355
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse605434758151955633419529113128413479127384336
I altI alt558311343301343302456131874143861174881118639410123387

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Søndag 18. mars 2018 12:36:58
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017