Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2017, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2016-hoved2016-supplering2017-hoved2017-suppleringNye søkere med tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK14072348140727461412237714122731354
HELSEFAG - ANNET20636320637123644023645515
HELSEFAG - AUDIO40934094407240753
HELSEFAG - BARNEVER788130878814137191267719134780
HELSEFAG - BIOING29449929451829949729951922
HELSEFAG - ERGO29464829468428459928463536
HELSEFAG - ERNÆRING211515211586220551220661110
HELSEFAG - FARMASI921909219292170921700
HELSEFAG - FYSIO38170938172737168537175065
HELSEFAG - MEDISIN63681063682963679863682325
HELSEFAG - ODONT24646324648524642324643714
HELSEFAG - ORTOPEDI161816235
HELSEFAG - RADIO20548720549421043121045827
HELSEFAG - RESEPTAR14518514522614518514523651
HELSEFAG - SOSIONOM8781479878169189814758981582107
HELSEFAG - SYKEPL47246935472472984763691747637411494
HELSEFAG - VERNEPL970149997016201010155310101674121
HELSEFAG - VETERIN16030516031716028516030419
HISTORIE285342342853537629964565299657821217
IDRETT15263155152636331514333815143699361
INFOTEKN17522821175230791900315619003293137
JUS2105350720953566207334022073345755
LANDOGHAVBRUK39067439079942871542880792
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT97716159771694100618191006189677
LÆRER - ANNET16015716017416018616020822
LÆRER - BHGLÆRER24833742248342692604407626044577501
LÆRER - FAGLÆRER576673576830527632527767135
LÆRER - GRL1-715971664159718961503168115031889208
LÆRER - GRL5-1014271965142721951445200714452276269
MEDIEFAG18502818185033091780293717803470533
PEDFAG12682601126829021318262713182989362
REALFAG25964303259646892669433526694801466
REISELIV4028394021047362787362980193
SAMFUNN6086110776086126385993113575993127671410
SPRÅK34016003340168243323611833236917799
TEKNO - ANNET540970540114053210495321155106
TEKNO - ARKITEKT1401861401901402021402075
TEKNO - INGENIØR32924196329246103470394734854361414
TEKNO - MARITIM18035718039318534118539958
TEKNO - SIVING2024298520243078209233432092341976
ØKADM5884123955884136886054127386054140151277
I alt55186917735517696607558319410155846989304829

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Torsdag 22. mars 2018 12:56:40
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017