Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2017, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2016-hoved2016-supplering2017-hoved2017-suppleringNye søkere med tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK140723481407274623772731354
HELSEFAG - ANNET20636320637144045515
HELSEFAG - AUDIO4093409472753
HELSEFAG - BARNEVER788130878814131267134780
HELSEFAG - BIOING29449929451849751922
HELSEFAG - ERGO29464829468459963536
HELSEFAG - ERNÆRING211515211586551661110
HELSEFAG - FARMASI92190921921701700
HELSEFAG - FYSIO38170938172768575065
HELSEFAG - MEDISIN63681063682979882325
HELSEFAG - ODONT24646324648542343714
HELSEFAG - ORTOPEDI18235
HELSEFAG - RADIO20548720549443145827
HELSEFAG - RESEPTAR14518514522618523651
HELSEFAG - SOSIONOM8781479878169114751582107
HELSEFAG - SYKEPL472469354724729869177411494
HELSEFAG - VERNEPL9701499970162015531674121
HELSEFAG - VETERIN16030516031728530419
HISTORIE2919432529195468464558641219
IDRETT152631551526363333383699361
INFOTEKN175228211752307931563293137
JUS21053507209535663402345755
LANDOGHAVBRUK39067439079971580792
LÆRER - LEKTOR 8-13977161597716941819189677
LÆRER - ANNET16015716017418620822
LÆRER - BHGLÆRER248337422483426940764577501
LÆRER - FAGLÆRER576673576830632767135
LÆRER - GRL1-7159716641597189616811889208
LÆRER - GRL5-10142719651427219520072276269
MEDIEFAG185028181850330929373470533
PEDFAG126826011268290226272989362
REALFAG259643032596468943354801466
REISELIV4028394021047787980193
SAMFUNN60861107760861263811357127671410
SPRÅK333559123335673460386838800
TEKNO - ANNET540970540114010491155106
TEKNO - ARKITEKT1401861401902022075
TEKNO - INGENIØR329241963292461039474361414
TEKNO - MARITIM18035718039334139958
TEKNO - SIVING20242985202430783343341976
ØKADM58841239558841368812738140151277
I alt5518691773551769660794101989304829

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Mandag 14. juni 2021 11:04:31
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017