Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2015, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2016-hoved2016-supplering2017-hoved2017-suppleringNye tilbud supp 2017Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo907999090799969151009151044
ATHLærestedsnavn195154183195154313179237180384147
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning36442748836442753646257246359725
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole8556618556158688468203119
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk495870986495867108298011199761292173
HINNHøgskolen i Innlandet2922597459462912597868076151638561497299914
HIØHøgskolen i Østfold1646334925471646334827943617285636163110254
HSNLærestedsnavn45578078710845578064875485677035853181691134
HVLHøgskulen på Vestlandet3652816559623652816566297813578178106407626
HVOHøgskulen i Volda71711651256717116314891263144212621675233
LDHLovisenberg diakonale høgskole20088630020088736080830080838282
MFMF vitenskapelig høyskole175235371175220707245386243832446
NHHNorges Handelshøyskole470181677747018167861683777168380528
NIHNorges idrettshøgskole20584545020584547092544592548843
NLANLA Høgskolen9118011340911799185896615089572107599
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet9172817157291728171630271815872718165265
NORDNord universitet2798462940872798462051965294431552635251936
NOROFFNoroff University College3602939360298055715412049
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet893422521144468934225261503222666146392267315320681
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet43571508874284357150898110148647420148568178758
PHSPolitihøgskolen72033287507203327767278377127847743
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences3621136211312931323
UIAUniversitetet i Agder2842645950402842645855866709517067095818648
UIBUniversitetet i Bergen39119771781239119774798210452834710451842275
UIOUniversitetet i Oslo59991765411013599917659110431842911210184331125949
UISUniversitetet i Stavanger2250594745792250594448345720444057214640200
UITUiT Norges arktiske universitet45407168598945407149749775745902756874771575
VIDVID vitenskapelige høgskole83820721152838207212692393117323931457284
I altLærestedsnavn5518613112491773551761310739660713433094101134240989304829

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Mandag 14. juni 2021 10:38:38
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017