Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2015, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2016-hoved2016-supplering2017-hoved2017-suppleringNye tilbud supp 2017Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo907999090799969091510090915104410.171.16
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1951541831951543131951792371951803841470.921.97
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen364427488364427536364462572364463597251.271.64
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole855661855615885688485682031190.802.39
HDHøyskolen Diakonova100352184100352198100245180100245228482.452.28
HIBHøgskolen i Bergen2038535131892038535633430
HIHMHøgskolen i Hedmark1562358333431562358739700
HILHøgskolen i Lillehammer1360239126031350239129190
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk4958709864958671082545980111954597612921731.792.37
HINN-HHøgskolen i Innlandet, studier i Hedmark1618382936601618382643426822.362.68
HINN-LHøgskolen i Innlandet, studier i Lillehammer1330232227251330232330623371.752.30
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus43571508874284357150898110439714864742043971485681787583.381.86
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane86616301803866162722550
HIØHøgskolen i Østfold1646334925471646334827941624361728561624361631102542.231.92
HSHHøgskolen Stord/Haugesund7481184970748118210720
HSNHøgskolen i Sørøst-Norge42618567703542618531816911342.001.92
HSN-BVHøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold2241417039462241416846110
HSN-THøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark2316390831622316389643310
HVLHøgskulen på Vestlandet3822781357813822781064076262.041.68
HVOHøgskulen i Volda717116512567171163148977212631442772126216752331.632.17
LDHLovisenberg diakonale høgskole200886300200887360200808300200808382824.041.91
MFDet teologiske Menighetsfakultet1752353711752207071752453861752438324461.394.75
NHHNorges Handelshøyskole4701816777470181678647016837774701683805283.581.71
NIHNorges idrettshøgskole205845450205845470205925445205925488434.512.38
NLANLA Høgskolen91180113409117991858891966150889195721075991.072.36
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet91728171572917281716309172718158791727181652652.961.80
NORDNord universitet2798462940872798462051963035529443153035526352519361.731.73
NOROFFNoroff University College36029393602980360557136054120490.150.33
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet893422521144468934225261503290032266614639901822673153206812.511.70
PHSPolitihøgskolen720332875072033277677202783771720278477433.871.07
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College362113621160312960313230.520.53
UIAUniversitetet i Agder2842645950402842645855863242670951703242670958186482.071.79
UIBUniversitetet i Bergen39119771781239119774798239731045283473973104518422752.632.12
UIOUniversitetet i Oslo59991765411013599917659110436053184291121060531843311259493.051.86
UISUniversitetet i Stavanger2250594745792250594448342266572044402266572146402002.522.05
UITUiT Norges arktiske universitet45407168598945407149749742957574590242957568747715751.761.74
VIDVID vitenskapelige høgskole7381720968738172010757632148993763214812432502.821.63
I altLærestedsnavn551861311249177355176131073966075583113433094101558461342409893048292.401.77

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søndag 18. mars 2018 12:40:39
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017