So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2016-hoved2017-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo18072306799135833790198225609151580350100
ATHAnsgar Teologiske Høgskole97811581549568581831273145317912511119237
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen13912069427135712154881646250646216191429572
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole19026256187174613113726830426584
HDHøyskolen Diakonova35243524352342130031843621362124535033102180
HIBHøgskolen i Bergen1800432496535117624154663189
HIHMHøgskolen i Hedmark10198155603583997884583343
HILHøgskolen i Lillehammer9534145962391931184032603
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk363348438703513314398645275871980444039701119
HINN-HHøgskolen i Innlandet, studier i Hedmark117471792938291155399833660
HINN-LHøgskolen i Innlandet, studier i Lillehammer102531543523221006290762725
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus3879681173150883813431923742839264801951486438184317307420
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane7580120421630737866411803
HIØHøgskolen i Østfold9262157043349907172352547112111838436171095090672856
HSHHøgskolen Stord/Haugesund39346058118437413172970
HSNHøgskolen i Sørøst-Norge2301843376856722456193167035
HSN-BVHøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold1366123129417013240111933946
HSN-THøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark105581739939081031686753162
HVLHøgskulen på Vestlandet2401848999781323760208395781
HVOHøgskulen i Volda429869071165416737141256518280301263511845321442
LDHLovisenberg diakonale høgskole46554655886456540383004333433380842033774300
MFDet teologiske Menighetsfakultet112313912351081958371107413342451039915386
NHHNorges Handelshøyskole4277427718164254375877740754075168340593626777
NIHNorges idrettshøgskole36184742845358332464503876502892538423540445
NLANLA Høgskolen5466707580153714562134065618346966648355381508
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet89661523228178841776215728873148612718876974951587
NORDNord universitet13019223694629124861058240871570127751529415402131874315
NOROFFNoroff University College23231829221132393875265536724271
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet47056128999225214593640969144464834512980422666475744273914639
PHSPolitihøgskolen438512828332828731290750383411086278334711200771
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College3952212991768831704729
UIAUniversitetet i Agder18445390376459181411613150401995440990670919768176945170
UIBUniversitetet i Bergen278495875497712738625021781230652640581045230347277218347
UIOUniversitetet i Oslo3969098133176543874235402110134148610306018429406183731511210
UISUniversitetet i Stavanger17993337015947174021536745791805833123572017865155174440
UITUiT Norges arktiske universitet20780384247168200591742959892298741700757422712197005902
VIDVID vitenskapelige høgskole8267968117208014667696810435126432148101288595993
I altLærestedsnavn1311247188941311241271261124929177313433075153713433013187411748894101

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søndag 18. mars 2018 12:35:05
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017