So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2016-hoved2017-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo18072306799135833790198225609151580350100
ATHLærestedsnavn97811581549568581831273145317912511119237
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning13912069427135712154881646250646216191429572
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole19026256187174613113726830426584
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk363348438703513314398645275871980444039701119
HINNHøgskolen i Innlandet17921301565974175091532659461965433364615119319170746385
HIØHøgskolen i Østfold9262157043349907172352547112111838436171095090672856
HSNLærestedsnavn20985405288078204211728771082301843376856722456193167035
HVLHøgskulen på Vestlandet24625505968165239852117259622401848999781323760208395781
HVOHøgskulen i Volda429869071165416737141256518280301263511845321442
LDHLovisenberg diakonale høgskole46554655886456540383004333433380842033774300
MFMF vitenskapelig høyskole112313912351081958371107413342451039915386
NHHNorges Handelshøyskole4277427718164254375877740754075168340593626777
NIHNorges idrettshøgskole36184742845358332464503876502892538423540445
NLANLA Høgskolen5466707580153714562134065618346966648355381508
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet89661523228178841776215728873148612718876974951587
NORDNord universitet13019223694629124861058240871570127751529415402131874315
NOROFFNoroff University College23231829221132393875265536724271
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet47056128999225214593640969144464834512980422666475744273914639
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet3879681173150883813431923742839264801951486438184317307420
PHSPolitihøgskolen438512828332828731290750383411086278334711200771
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences3952212991768831704729
UIAUniversitetet i Agder18445390376459181411613150401995440990670919768176945170
UIBUniversitetet i Bergen278495875497712738625021781230652640581045230347277218347
UIOUniversitetet i Oslo3969098133176543874235402110134148610306018429406183731511210
UISUniversitetet i Stavanger17993337015947174021536745791805833123572017865155174440
UITUiT Norges arktiske universitet20780384247168200591742959892298741700757422712197005902
VIDVID vitenskapelige høgskole9880132052072957580581152116731626423931133196621173
I altLærestedsnavn1311247188941311241271261124929177313433075153713433013187411748894101

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Mandag 14. juni 2021 11:03:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017