Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2016-hoved2017-hoved2016-hoved2017-hoved2016-hoved2017-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo79991533735090100+11.11%
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1541798581119183237+29.51%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen42746212151429488572+17.21%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole56681742656184+37.70%
HDHøyskolen Diakonova35224530033102184180-2.17%
HIBHøgskolen i Bergen5351154663189
HIHMHøgskolen i Hedmark358384583343
HILHøgskolen i Lillehammer239184032603
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk870980314339709861119+13.49%
HINN-HHøgskolen i Innlandet, studier i Hedmark382999833660
HINN-LHøgskolen i Innlandet, studier i Lillehammer232290762725
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus1508814864319233173074287420-0.11%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane163066411803
HIØHøgskolen i Østfold334936177235906725472856+12.13%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund11843172970
HSNHøgskolen i Sørøst-Norge8567193167035
HSN-BVHøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold4170111933946
HSN-THøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark390886753162
HVLHøgskulen på Vestlandet7813208395781
HVOHøgskulen i Volda116512633714453212561442+14.81%
LDHLovisenberg diakonale høgskole886808403837743003000
MFDet teologiske Menighetsfakultet235245958915371386+4.04%
NHHNorges Handelshøyskole18161683375836267777770
NIHNorges idrettshøgskole84592532463540450445-1.11%
NLANLA Høgskolen8019664562553813401508+12.54%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet281727187762749515721587+0.95%
NORDNord universitet46295294105821318740874315+5.58%
NOROFFNoroff University College29551322423971+82.05%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet225212266640969427391444614639+1.34%
PHSPolitihøgskolen3328278312901200750771+2.80%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College2131947129+2800.00%
UIAUniversitetet i Agder64596709161311769450405170+2.58%
UIBUniversitetet i Bergen977110452250212772178128347+6.85%
UIOUniversitetet i Oslo176541842935402373151101311210+1.79%
UISUniversitetet i Stavanger59475720153671551745794440-3.04%
UITUiT Norges arktiske universitet71687574174291970059895902-1.45%
VIDVID vitenskapelige høgskole1720214866768595968993+2.58%
I altLærestedsnavn1311241343301124921174889177394101+2.54%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Lørdag 24. mars 2018 14:46:46
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017