Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2016-hoved2017-hoved2016-hoved2017-hoved2016-hoved2017-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo79991533735090100+11.11%
ATHLærestedsnavn1541798581119183237+29.51%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning42746212151429488572+17.21%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole56681742656184+37.70%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk870980314339709861119+13.49%
HINNHøgskolen i Innlandet59746151153261707459466385+7.38%
HIØHøgskolen i Østfold334936177235906725472856+12.13%
HSNLærestedsnavn80788567172871931671087035-1.03%
HVLHøgskulen på Vestlandet81657813211722083959625781-3.04%
HVOHøgskulen i Volda116512633714453212561442+14.81%
LDHLovisenberg diakonale høgskole886808403837743003000
MFMF vitenskapelig høyskole235245958915371386+4.04%
NHHNorges Handelshøyskole18161683375836267777770
NIHNorges idrettshøgskole84592532463540450445-1.11%
NLANLA Høgskolen8019664562553813401508+12.54%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet281727187762749515721587+0.95%
NORDNord universitet46295294105821318740874315+5.58%
NOROFFNoroff University College29551322423971+82.05%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet225212266640969427391444614639+1.34%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1508814864319233173074287420-0.11%
PHSPolitihøgskolen3328278312901200750771+2.80%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences2131947129+2800.00%
UIAUniversitetet i Agder64596709161311769450405170+2.58%
UIBUniversitetet i Bergen977110452250212772178128347+6.85%
UIOUniversitetet i Oslo176541842935402373151101311210+1.79%
UISUniversitetet i Stavanger59475720153671551745794440-3.04%
UITUiT Norges arktiske universitet71687574174291970059895902-1.45%
VIDVID vitenskapelige høgskole207223938058966211521173+1.82%
I altLærestedsnavn1311241343301124921174889177394101+2.54%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Mandag 14. juni 2021 10:22:02
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017