Søking til læresteder i de ulike fylkene

Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.


Studiets fylkeSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2016-hoved2017-hoved2016-hoved2017-hoved2016-hoved2017-hoved
Østfold334936177235906725472856+12.13%
Møre og Romsdal35953659107831231632283606+11.71%
Hedmark3940412294931093934933815+9.22%
Telemark3908435086751062831623369+6.55%
Nord-Trøndelag181818454415538315361626+5.86%
Vest-Agder53535701150831690044914723+5.17%
Oppland46955059137131589341304315+4.48%
Hordaland184821874337213392341328113751+3.54%
I alt1311241343301124921174889177394101+2.54%
Sogn og Fjordane163117426675799618031846+2.38%
Troms56055903153791698345464649+2.27%
Nordland4032446091981117831513210+1.87%
Oslo369833736855824570802009620358+1.30%
Sør-Trøndelag190891897535313357991242112576+1.25%
Aust-Agder1342131047694777905904-0.11%
Akershus43434366135121364324312412-0.78%
Rogaland70706979170791769854375320-2.15%
Vestfold258725356181614320231927-4.75%
Finnmark1000124924773616997921-7.62%
Buskerud230223478049861720951917-8.50%

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Mandag 14. juni 2021 11:50:41
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017