So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "Ønsket r.k.beh." telles de som ønsker å behandles som realkompetansesøkere.


Utdanningsområde + type2016-april2017-aprilRealkryss førstevalg 2017
SøkereSøknader førstevalgSøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
ESTETISK11388954826737191603528151.243
HELSEFAG - ANNET59359920903654377179461.797
HELSEFAG - AUDIO2550753673910.000
HELSEFAG - BARNEVER4391127219125003701153616424706.640
HELSEFAG - BIOING22384210837334051129081.322
HELSEFAG - ERGO4638101053541405075941.178
HELSEFAG - ERNÆRING283926965135362995871.533
HELSEFAG - FARMASI8116642864133823080.649
HELSEFAG - FYSIO3770551520892965741020320.492
HELSEFAG - MEDISIN194483123168134725933370.270
HELSEFAG - ODONT41367719874334074169611.665
HELSEFAG - ORTOPEDI22301611.639
HELSEFAG - RADIO404242876230448147260.551
HELSEFAG - RESEPTAR24153410411241688134622.814
HELSEFAG - SOSIONOM4841203425039364391227524141675.784
HELSEFAG - SYKEPL9592698375014816100228573816157385.185
HELSEFAG - VERNEPL617963338332645771091434837109.380
HELSEFAG - VETERIN1627247115110237419970.100
HISTORIE10413915403245104154363535490.986
IDRETT821184033302758125222734210.789
INFOTEKN9110264613709124124127348461.506
JUS147169781049647115163448690280.953
LANDOGHAVBRUK37225425733402966228802.500
LÆRER - LEKTOR 8-13771794208618312124080.042
LÆRER - ANNET1171306957019512198363713.030
LÆRER - BHGLÆRER42391003043330415978328435897.913
LÆRER - FAGLÆRER20240161631052195371115498515.635
LÆRER - GRL1-75982032323774375881222910.524
LÆRER - GRL5-1028850492583158309424400.164
MEDIEFAG981217739347186126503334550.955
PEDFAG13811590582550153125355426612.029
REALFAG761441133426473140762542460.589
REISELIV51353126682303643167052.270
SAMFUNN388424261791480237243153193149591.290
SPRÅK15317620695708141181256561071.064
TEKNO - ANNET8255355113889559156015203.947
TEKNO - ARKITEKT1329137122453035213200.152
TEKNO - INGENIØR11812493675545113121136551301.267
TEKNO - MARITIM181118104146100823470.576
TEKNO - SIVING20945564892209769849120.163
ØKADM496345163441566055035119381152412.500
I alt34961320213496132021339013558733901355872.500

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 14. juni 2021 10:32:57
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017