So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2015-april2016-april2017-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK741388861927667213908895267372140791602815
HELSEFAG - ANNET622040569035206359990362364377946
HELSEFAG - AUDIO140607771405507514067391
HELSEFAG - BARNEVER147971018022141378811272250012719115362470
HELSEFAG - BIOING725432707257302384283772994051908
HELSEFAG - ERGO629436965256284381053562844050594
HELSEFAG - ERNÆRING819637346039211392665192203629587
HELSEFAG - FARMASI292139228829211662862921338308
HELSEFAG - FYSIO535669432063537670552089537165742032
HELSEFAG - MEDISIN560644282955563644833168563647253337
HELSEFAG - ODONT724139278507246367787472464074961
HELSEFAG - ORTOPEDI1123176611623061
HELSEFAG - RADIO620545016896205424276262104481726
HELSEFAG - RESEPTAR313013203433145153441131451688462
HELSEFAG - SOSIONOM138381114034311487312034393614893122754167
HELSEFAG - SYKEPL424521231681236240468926983148164347582857315738
HELSEFAG - VERNEPL18938794227741795096333264181025109143710
HELSEFAG - VETERIN41592657109541602724115141602374997
HISTORIE972945142323520952894139153245953036154363549
IDRETT531522127943514501541118403027501509125223421
INFOTEKN43155895493473391692102643709391828124124846
JUS182085177019641182105169789647162073163449028
LANDOGHAVBRUK183452060613173802254733204282966880
LÆRER - LEKTOR 8-133393673851952349417179208639100683122408
LÆRER - ANNET316012356294160130670141601219637
LÆRER - BHGLÆRER422627848832153724589100333041260497833589
LÆRER - FAGLÆRER3354832209383056740161052325273711985
LÆRER - GRL1-7381574863526724015578203237729150375882291
LÆRER - GRL5-10351399864025103914298504258330144583092440
MEDIEFAG631761123913506611825121773471571760126503455
PEDFAG181190104742330201275115902550221313125352661
REALFAG772449129984289772541144114264752639140764246
REISELIV134003382706134023531682113623643705
SAMFUNN132581140500140941336026424261480212759684315314959
SPRÅK123321316695508211931661762057081163166181256107
TEKNO - ANNET205235494126720535553513882052059151520
TEKNO - ARKITEKT214030271233214029131224214030351320
TEKNO - INGENIØR10130771174257621023370124935545993433121135130
TEKNO - MARITIM619013174936180111841461851008347
TEKNO - SIVING4418071013553254418539455489241207497694912
ØKADM114564835796164361125904345161566011160343511915241
I alt134853195127929127929132854534132021132021130355470135587135587

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 14. juni 2021 10:39:32
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017