So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2017-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
56953465916016931122281560.1
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
4329715545588422930187943809576.9
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
833571011543617011848354947.9
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag616563571252214571964342142.6
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk357888341241210913755484622.5
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
934669981634449604068902854.9
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
14881478296637850288043.0
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
17813998727800781545351235063.3
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
715454961265019521503345556.5
PEDFAGPedagogiske fag90043531125351950711266173.3
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk743666401407621302116424650.2
REISELIVReiselivsfag, hotellfag23341309364346923670566.5
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi277441540943153987450851495966.0
SPRÅKSpråk, litteratur1201761081812541711936610768.3
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
77291574723476357196581322927.0
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse174531766635119703182101524146.1
I altI alt7954456043135587795445604313558758.7

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 14. juni 2021 11:20:21
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017