So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2015-april2016-april2017-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
741388861927667213908895267372140791602815
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
14898995203531963144102035689736258149103505884238095
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
972945142323520952894139153245953036154363549
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag531522127943514501541118403027501509125223421
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk43155895493473391692102643709391828124124846
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
182085177019641182105169789647162073163449028
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
183452060613173802254733204282966880
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
184724426917119161847112274681212917572452780012350
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
631761123913506611825121773471571760126503455
PEDFAGPedagogiske fag181190104742330201275115902550221313125352661
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk772449129984289772541144114264752639140764246
REISELIVReiselivsfag, hotellfag134003382706134023531682113623643705
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi132581140500140941336026424261480212759684315314959
SPRÅKSpråk, litteratur123321316695508211931661762057081163166181256107
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
173573723113140801746078233181346316863522347613229
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse114564835796164361125904345161566011160343511915241
I altI alt134853195127929127929132854534132021132021130355470135587135587

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 14. juni 2021 10:43:19
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017