So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år for realkompetansesøkere

Antall søkere i hver aldersgruppe de fem siste år. Under " Ønsket r.k.beh." ligger de som har sagt ja og ønsker realkompetansebehandling. Viser også realkompetansesøkerandelen for siste år. Og årsaken til at den er null på de yngre aldersgrupper er at aldersgrensen er 25 år.


AldersgruppeSøkereRealkompprosent 2017
2013-april2014-april2015-april2016-april2017-april
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
0-1921330217432356922948237550.0
2019324197782056621087211290.0
2114803145691566616079166940.0
2210699108421084611437118410.0
23901789589189918396230.0
24664370317410756277390.0
25351518831455522936126211660620864673.2
26319411235243213184810220534620452143.9
27-2984080528258465866934268410202604107225.6
30-349757536931772710658617810904976893578.2
35-396744459681451069949025705174596545010.9
40-499304822878505492853468235686816588813.9
50+1771174191136424515401781662194170811.4
I alt426611715941721199144414127929349613202133901355872.5

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Mandag 14. juni 2021 10:41:34
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017