So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.


AldersgruppeSøkereEndring%
2013-april2014-april2015-april2016-april2017-april
0-18216235221232227-2.16%
192111421508233482271623528+3.57%
201932419778205662108721129+0.20%
211480314569156661607916694+3.82%
22-231971619800200352062021464+4.09%
24-251183112583135361416814206+0.27%
26-291216412786141521554815936+2.50%
30-3475367727861790499357+3.40%
35-3944594510490251745450+5.33%
40-4948225054534656865888+3.55%
50-5910551190136514751503+1.90%
60+119174175187205+9.63%
I alt117159119914127929132021135587+2.70%

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Mandag 14. juni 2021 11:50:01
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017