So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2017-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo52107310620.28
ATHLærestedsnavn9130231781.69
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning481672234565.04
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole83195657.69
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk944575439824.38
HINNHøgskolen i Innlandet5621990331161485.06
HIØHøgskolen i Østfold2981135014035823.91
HSNLærestedsnavn5082334925684873.02
HVLHøgskulen på Vestlandet3192426416378102.09
HVOHøgskulen i Volda5952532512701.97
LDHLovisenberg diakonale høgskole1254383168031.99
MFMF vitenskapelig høyskole10108652312.16
NHHNorges Handelshøyskole64114417730.23
NIHNorges idrettshøgskole12390389760.82
NLANLA Høgskolen36666369900.61
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet4490011628080.57
NORDNord universitet5781593937053016.98
NOROFFNoroff University College53991611.64
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet61448813355229931.54
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet105139773657149574.39
PHSPolitihøgskolen6340965131931.60
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences97582729.63
UIAUniversitetet i Agder143201716866251.03
UIBUniversitetet i Bergen1233094657104930.54
UIOUniversitetet i Oslo27641900144184810.78
UISUniversitetet i Stavanger1861824610757491.86
UITUiT Norges arktiske universitet5542324337277144.82
VIDVID vitenskapelige høgskole4131178417323727.29
I altLærestedsnavn339013558733901355872.50

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 14. juni 2021 11:32:29
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017