So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2017-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo290210727131062
ATHLærestedsnavn1019513021487178
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning536416722543456
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole58531938065
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1554545755932982
HINNHøgskolen i Innlandet72294819903338336148
HIØHøgskolen i Østfold38160911350186473582
HSNLærestedsnavn117420123349441408487
HVLHøgskulen på Vestlandet101377124264496067810
HVOHøgskulen i Volda35772525381511270
LDHLovisenberg diakonale høgskole120043834383803
MFMF vitenskapelig høyskole817510861348231
NHHNorges Handelshøyskole1470411441141773
NIHNorges idrettshøgskole420539035068976
NLANLA Høgskolen2989166638506990
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet319179001151062808
NORDNord universitet88303515939282405301
NOROFFNoroff University College636039954261
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet19288114881313140222993
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet774397397738155614957
PHSPolitihøgskolen47204096117453193
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences460758727
UIAUniversitetet i Agder80324220171414556625
UIBUniversitetet i Bergen1063930309466485410493
UIOUniversitetet i Oslo9760534190010432318481
UISUniversitetet i Stavanger51226618246335285749
UITUiT Norges arktiske universitet107429523243422597714
VIDVID vitenskapelige høgskole1786311784164612372
I altLærestedsnavn130355470135587762409135587

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Mandag 14. juni 2021 10:24:12
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017