So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2017-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo11549531480123356849453.5
ATHLærestedsnavn843459953534968253.9
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning1286386193660735610078.1
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole188131221159333250.8
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk262719483321261156341957.3
HINNHøgskolen i Innlandet12300760321024128093674247459.8
HIØHøgskolen i Østfold704943011142072272279130363.6
HSNLærestedsnavn14121922826664174765322316562.7
HVLHøgskulen på Vestlandet14814945030917186894769304161.1
HVOHøgskulen i Volda323020235036311578848262.0
LDHLovisenberg diakonale høgskole377560837756087188589.4
MFMF vitenskapelig høyskole6804068415071329957.1
NHHNorges Handelshøyskole1647246716472467637113635.9
NIHNorges idrettshøgskole181920842325274340557141.5
NLANLA Høgskolen401126525202330457541558.1
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet53313670902760791760104862.7
NORDNord universitet9952598718085101553350195163.2
NOROFFNoroff University College122277163379184329.5
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet26866219476836363039115531144050.2
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet252641450953204283529461549663.3
PHSPolitihøgskolen18112285499767481337185641.9
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences5520652220774.1
UIAUniversitetet i Agder12077809425259161963965266059.8
UIBUniversitetet i Bergen183561259038422264326250424359.6
UIOUniversitetet i Oslo2541316487639874033611260722160.9
UISUniversitetet i Stavanger10813743319437140913388236158.9
UITUiT Norges arktiske universitet13489975424619176404370334456.7
VIDVID vitenskapelige høgskole94712313133713090189747580.0
I altLærestedsnavn7954456043455761306648795445604358.7

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.









Mandag 14. juni 2021 12:05:10
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017